Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Vai Rīga enerģētiskai krīzei ir gatava?

Rīgas domes pagaidu administrācija šodien nolēma izveidot Rīgas enerģētiskās krīzes centru

Centrs darbosies saskaņā ar Enerģētikas likumu un Ministru kabineta noteikumiem. Pamatojoties uz likumā noteikto definīciju, enerģētiskā krīze ir „periodi, kad enerģijas vai kurināmā piegāde energoapgādes komersantiem vai enerģijas lietotājiem ir apdraudēta vai traucēta tādā apjomā, ka šo apdraudējumu vai traucējumus energoapgādes komersanti nespēj laikus prognozēt un novērst ar saimnieciskās darbības metodēm”.

Lasīt tālāk...

Rīgā – jauns pabalsts mājokļa pielāgošanai

Rīgas domes pagaidu administrācija pieņēma saistošos noteikumus, kas turpmāk paredz pabalstu mājokļa pielāgošanai atvēlēt ne vien personām, kuras pārvietojas ratiņkrēslā, bet arī personām ar redzes invaliditāti.

Pabalsts personām ratiņkrēslā mājokļa vides pieejamības uzlabošanai tāpat kā līdz šim tiek plānots 4000 eiro apmērā, taču papildus saistošajos noteikumos iekļauta jauna pabalsta saņēmēju grupa – personas ar redzes invaliditāti, kurām pabalstu plānots piešķirt 1500 eiro apmērā.

Lasīt tālāk...

Rīgā jauni atkritumu izvešanas noteikumi!

Kas rīdziniekiem ir liegts un par ko nāksies maksāt?

Jaunie Rīgas domes izdotie atkritumu apsaimniekošanas noteikumi tika izsludināti šī gada 3. decembrī. Ko tie nozīmēs pilsētas iedzīvotājiem?

Atgādināsim, ka pirmais Atkritumu apsaimniekošanas noteikumu projekts bija pieņemts 30. oktobrī, taču Vides un reģionālās attīstības ministrija tos atteicās apstiprināt un ieteica pašvaldībai dokumentā iestrādāt 43 labojumus. Domes deputāti ņēma vērā 22 ministrijas ieteikumus, taču pret vienu iebilda kategoriski.

Lasīt tālāk...

Rīgas pašvaldība pārceļ NĪN samaksas termiņu uz 15. maiju

Ņemot vērā ārkārtējo situāciju Covid-19 vīrusa izplatības dēļ, Rīgas domes pagaidu administrācija lēma par nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) apmaksas termiņa pārcelšanu no 31. marta uz 15. maiju.

Lasīt tālāk...

Rīgas dome par patvaļīgi nocirstiem kokiem dzīvokļu īpašnieku biedrībai liek samaksāt 313 eiro

Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisija dzīvokļu īpašnieku biedrībai "Kristaps 23" par patvaļīgi nocirstiem kokiem liks samaksāt zaudējumus 313 eiro apmērā, informē pašvaldībā.

Biedrībai būs jāsamaksā zaudējumu atlīdzība par dabas daudzveidības samazināšanu, jo Kristapa ielā 23 patvaļīgi nocirstas divas robīnijas, kuru stumbru diametrs bija 22 un 33 centimetri.

Lasīt tālāk...

Kur saņemt palīdzību?

Unsplash.com

Dzīvokļa īres pabalsts Rīgā ir palielinājies, ir arī citas izmaiņas sociālo pabalstu saņemšanā

Rīgā stājušies spēkā grozījumi Rīgas domes saistošajos noteikumos Nr. 202 Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rīgas pilsētas pašvaldībā.

Par konkrētajām izmaiņām stāsta Rīgas domes Sociālās palīdzības administrēšanas nodaļas vadītāja Baiba Skuja:

Lasīt tālāk...

Kas paguva – tas vinnēja!

Rīgas domes programmā daudzdzīvokļu ēku remontdarbu līdzfinansēšanai vēl palikuši 400 000 eiro. Kas saņems šos līdzekļus?

Rīgas domē joprojām ir aktīva programma, kura piedāvā iedzīvotājiem līdzfinansējumu 50% apmērā no līdzekļiem, kas ieguldīti mājas remontdarbos. Programmas sākumā iedzīvotāju interese nebija liela, bet jau 2019. gadā iedzīvotāji ir aptvēruši, ka programma ļauj mājai ietaupīt desmitiem tūkstošus eiro.

Lasīt tālāk...

Numuru arhīvs: spied un lasi!