Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Mājokļa pabalsts: daudzi saņems vairāk!

Freepik.com

Kas mainījies tiem rīdziniekiem, kuriem pašvaldība palīdz apmaksāt komunālos rēķinus?

Tūkstošiem rīdzinieku dzīvokļa rēķinus spēj apmaksāt tikai ar Rīgas pašvaldības sociālā dienesta palīdzību. Kā saņemt dzīvokļa pabalstu, un kas mainījies 2021. gadā, stāsta Rīgas domes Labklājības departamenta pārstāve Lita Brice.

Pašvaldības mājokļa pabalstu dzīvokļa īres vai apsaimniekošanas izdevumu un komunālo pakalpojumu apmaksai saņem aptuveni 5000 Rīgas mājsaimniecību. Pērn katrai šādai saimniecībai pašvaldība piešķīra vidēji 585 eiro.

2020. gada beigās valdība pieņēma jaunos Ministru kabineta noteikumus Nr. 809 „Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu”, kuri stājas spēkā ar šī gada 1. janvāri un nosaka vienotas normas mājokļa pabalsta apmaksai visā Latvijā. Ko Rīgas iedzīvotāji ir ieguvuši no šiem jaunajiem noteikumiem, bet ko – zaudējuši?

2020. gadā Rīgas pašvaldība mājokļa pabalstiem tika piešķīrusi 5 675 202 eiro, 2021. gadā finansējums palielinājies un sasniedz 5 917 200 eiro.

Pabalsts vientuļajai mātei palielināsies par 110 eiro

„Esmu vientuļā māte ar pieciem mazgadīgiem bērniem,” raksta mūsu lasītāja Anna. „Īrēju trīsistabu dzīvokli Ziepniekkalnā un viena pati, bez palīdzības, nevaru apmaksāt īres maksas un komunālo maksājumu rēķinus. Pašvaldība jau vairākus gadus piešķir mums mājokļa pabalstu. Lai tā arī ir neliela nauda, tomēr glābj, īpaši – apkures sezonā.

Kad lasīju avīzē, ka valdība grasās mainīt mājokļa pabalsta piešķiršanas kritērijus, nobijos, bet, kad pati iepazinos ar jaunajiem Ministru kabineta noteikumiem, sapratu, ka man personīgi pabalsts pat palielināsies. Pirmais jautājums: kad tas notiks? Otrais jautājums: pašlaik Rīgas dome mājokļa pabalsta ietvaros neapmaksā mūsu ģimenes telefona un interneta pakalpojumus, bet jaunajos Ministru kabineta noteikumos teikts, ka tagad sociālajam dienestam jāapmaksā arī sakaru pakalpojumi līdz 20 eiro mēnesī. Kad mēs sāksim saņemt šo naudu?”

– Vēlos uzreiz precizēt, ka visas izmaiņas Ministru kabineta noteikumos Nr. 809 „Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu” paredzētajiem mājokļa pabalsta aprēķiniem stāsies spēkā tikai 2021. gada 1. aprīlī, – atbild Lita Brice. – Līdz šim mājokļa pabalsts rīdziniekiem tiks izmaksāts saskaņā ar Rīgas domes noteikumiem Nr. 202 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rīgas pilsētas pašvaldībā”. No šī gada 1. janvāra uz pabalstu izmaksas kārtību attiecas tikai garantētā minimālā ienākuma sliekšņa (GMI) maiņa. Atgādinu, no 2021. gada 1. janvāra garantētais minimālais ienākumu slieksnis ir paaugstināts no līdzšinējiem 64 eiro līdz 109 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 76 eiro katrai nākamajai personai mājsaimniecībā. 

Redakcijas piebilde – GMI nopietni ietekmē dzīvokļa pabalsta apmēru, jo mājokļa pabalsta apmēru aprēķina kā starpību starp garantētā minimālā ienākuma sliekšņu summu mājsaimniecībai un faktiskajiem izdevumiem, un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem, izmantojot šādu formulu:

P = (GMI1 + GMI2 x N) + K – I, kur

P – pabalsta apmērs;

(GMI1 + GMI2 x N) – garantētā minimālā ienākuma sliekšņu summa mājsaimniecībai;

K – ar mājokļa lietošanu saistīto maksājumu rēķinos norādītā faktisko izdevumu summa, kas norādīta rēķinos un nepārsniedz Ministru kabineta noteikumos Nr. 809 vai pašvaldības noteikumos noteiktos normatīvos izdevumus;

I – mājsaimniecības kopējie ienākumi (ieskaitot attiecīgajā mēnesī saņemto garantēto minimālo ienākumu pabalsta apmēru).

Noskaidrosim situāciju mūsu lasītājas, piecu bērnu mātes, piemērā. Pieņemsim, ka sieviete īrē trīsistabu dzīvokli par 350 eiro mēnesī, kā arī apmaksā komunālos rēķinus 250 eiro apmērā mēnesī. Viņas ikmēneša ienākumi ir 800 eiro. Kāds pabalsts viņai pienākas?

Iesākumā – noskaidrot GMI

Līdz 2021. gadam garantētā minimālā ienākuma slieksnis personai darbspējīgā vecumā Rīgā bija noteikts 64 eiro, bet bērniem – 80 eiro apmērā.

Tātad līdz 2021. gada 1. janvārim avīzes lasītāja, piecu bērnu māte, varēja saņemt dzīvokļa pabalstu 264 eiro apmērā (pēc formulas P = (64 + 80 * 5) + 600 – 800).

Pēc grozījumu veikšanas pabalstu piešķiršanas kārtībā garantētais minimālais ienākumu slieksnis ģimenei, kurā ir seši cilvēki, ir palielinājies līdz 489 eiro (109 eiro par pirmo ģimenes locekli un 76 eiro par katru nākamo ģimenes locekli).

Aptuvenais mājokļa pabalsta aprēķins mūsu lasītājai patlaban ir šāds: P = (109 + 76 * 5) + 600 – 800 = 289 eiro.

No 1. janvāra pabalsts šai konkrētajai ģimenei tiešām kļūs lielāks, pateicoties GMI palielinājumam.

– Kādus izdevumus par sakaru pakalpojumiem (tālruni un internetu) mājokļa pabalsta ietvaros segs pašvaldība?

– Interneta un tālruņa lietošanas izmaksas ir iekļautas dzīvokļa pabalsta aprēķinā. Līdz brīdim, kad stāsies spēkā grozījumi Rīgas domes noteikumos Nr. 202, maksimālā apmaksas summa ir 15 eiro, bet ne vairāk, kā uzrādīts rēķinā, atbild Lita Brice. Atsevišķa pabalsta par šiem pakalpojumiem nav. 

Kādas izmaiņas gaida pensionārus?

„Vai tiesa, ka 2021. gadā mājokļu pabalsts pensionāriem Rīgā tiks samazināts?” uztraucas lasītāja Ilze. „Mēs ar vīru esam seniori, es saņemu valsts sociālo pabalstu, kas no 1. janvāra tika paaugstināts līdz 109 eiro, vīram pensija mazliet pārsniedz 220 eiro. Mūsu izdevumi par dzīvokli ziemā paaugstinās līdz 110–120 eiro, dzīvot ir ļoti grūti. Vai pašvaldība turpinās mums palīdzēt apmaksāt komunālos rēķinus?”

Trūcīgie Rīgas pensionāri tiešām pamanīs pabalstu izmaksu samazinājumu GMI sliekšņa izmaiņu dēļ. Tas ir saistīts ar to, ka līdz 2021. gadam pašvaldībai bija tiesības noteikt paaugstinātu GMI. Atgādinām, ka līdz 1. janvārim GMI pensionāriem bija 128,06 eiro mēnesī.

Tagad saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteikto visiem valsts iedzīvotājiem neatkarīgi no vecuma tiek piemērots vienāds GMI: 109 eiro pirmajam vai vienīgajam ģimenes loceklim un 76 eiro katram nākamajam ģimenes loceklim mājsaimniecībā.

Pēc jaunajiem nosacījumiem konkrētajai  pensionāru ģimenei GMI faktiski samazināsies no 256 līdz 185 eiro mēnesī.

Varam veikt arī aptuvenu mājokļa pabalsta aprēķinu, pieņemot, ka mūsu lasītāju ģimenes komunālo maksājumu rēķins mēnesī ir 120 eiro.

Līdz šī gada 1. janvārim piemērā apskatītie seniori no pašvaldības saņēma pabalstu 49 eiro apmērā. P = (128,06 * 2) + 120 – (109 +220) = 256,12 + 120 – 329 = 47,12.

Pēc 1. janvāra dzīvokļu pabalsts šai konkrētajai mājsaimniecībai vairs netiek piemērots –

P = (109 +76) + 120 – (109 +220) = 185 +120 – 329 = (- 24).

– Patlaban valdība nav devusi pašvaldībām tiesības atsevišķām iedzīvotāju kategorijām patstāvīgi paaugstināt GMI slieksni, kā tas bija agrāk, – saka Lita Brice.

Labas ziņas: apmaksās lielāku ūdens patēriņu

– Kas vēl rīdziniekiem mainīsies saistībā ar jauno mājokļa pabalsta normatīvu regulējošo normatīvu spēkā stāšanos?

– 1. aprīlī stāsies spēkā Ministru kabineta noteikumos Nr. 809 paredzētie mājokļa pabalsta aprēķināšanas kritēriji. Tas nozīmē, ka tiks paaugstinātas atsevišķas minimālās izdevumu pozīcijas, kas saistītas ar mājokļa pabalsta izmaksu. Piemēram, maksimālās izmaksas par sakaru pakalpojumiem (telefonu un internetu), kā jau minējām, palielināsies līdz 20 eiro mēnesī. Tiks paaugstināti arī aukstā un karstā ūdens un kanalizācijas izdevumu minimālie normatīvi. Pašlaik pabalsta aprēķina norma ir noteikta līdz 4 kubikmetriem – 2 kubikmetri aukstā un 2 kubikmetri karstā ūdens patēriņš vienai personai. Pēc jaunajiem noteikumiem tiks apmaksāti jau līdz 6 kubikmetriem ūdens katram mājsaimniecības loceklim, ar nosacījumu, ka karstā ūdens patēriņš nepārsniedz 3 kubikmetrus katrai personai.

– Kopš 2020. gada mājokļa pabalstā vairs neietilpst pirts pakalpojumu apmaksa. Rīdzinieki joprojām atceras, ka agrāk to māju iedzīvotāji, kurās nebija karstā ūdens apgādes, vannas vai dušas, mājokļa pabalsta ietvaros varēja saņemt līdz 4,27 eiro mēnesī publiskās pirts apmeklējumam. Kāpēc šī pabalsta vairs nav?

– Ņemot vērā, ka pirts pakalpojumi nav saistīti ar komunālajiem pakalpojumiem, īri vai mājokļa apsaimniekošanu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir izsvītrojusi šo pozīciju no mājokļa pabalstu skaita.

Kā rīkoties ārkārtējās situācijas laikā?

– Kā var noformēt mājokļa pabalstu tagad, ārkārtējās situācijas laikā?

– Apmeklētāju pieņemšana klātienē Rīgas sociālajā dienestā ir pārtraukta līdz 6. aprīlim. Trūcīgas personas vai trūcīgas ģimenes statuss iedzīvotājiem, kuriem tas ir piešķirts, tiks pagarināts automātiski līdz šī gada 31. maijam. Visi pabalsti tiks automātiski izmaksāti mēneša laikā pēc ārkārtējās situācijas beigām, pamatojoties uz iepriekš iesniegtajiem pieteikumiem.

Ja cilvēkam ārkārtējās situācijas laikā ir mainījies materiālais stāvoklis un viņš vēlas pretendēt uz palīdzību, tad lūdzam aizpildīt deklarāciju un atsūtīt mums pašrocīgi aizpildītu iesniegumu. Dokumentus var atstāt jebkurā no 14 sociālā dienesta nodaļām, iesniegt elektroniski, sūtot pa e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. (apliecinājumam jābūt ar elektronisko parakstu) vai arī izmantojot elektronisko iesniegumu iestādei portālā www.latvija.lv. Vairāk informācijas iespējams saņemt pa mūsu bezmaksas tālruni 80005055, kas strādā no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 9.00 līdz 17.00, bet piektdienās – no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Kas var pretendēt uz dzīvokļa pabalstu?

Tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu ir ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai, kura ir deklarējusi pamata dzīvesvietu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, kura dzīvo atbilstoši iesniegumā norādītajai adresei un kuras vidējie ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 320 eiro mēnesī katram ģimenes loceklim vai atsevišķi dzīvojošai personai darbspējīgā vecumā. Savukārt atsevišķi dzīvojošam vecuma vai invaliditātes pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējam ienākumi nepārsniedz 400 eiro mēnesī. Turklāt ir jābūt ievērotiem visiem nosacījumiem, kurus paredz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums un Ministru kabineta noteikumi Nr. 809.

Numuru arhīvs: spied un lasi!