Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

NĪN atvieglojumi tiks saglabāti?

Freepik.com

Par nodokļa samaksas nokavējumu tiek aprēķināta nokavējuma nauda – 0,05% par katru dienu

Februārī Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde atkal izsūtīs rīdziniekiem paziņojumus par nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) nomaksu. Tā kā īpašumu kadastrālās vērtības ir „iesaldētas”, arī šogad Rīgas iedzīvotāju nodokļa maksājums sasniegs aptuveni 110 milj. eiro. Kā skaidro pašvaldības speciālisti, visas nodokļa atlaides paliek spēkā un ir pat paplašinātas. Gadījumā, ja iedzīvotājs ir zaudējis ienākumus Covid-19 dēļ, viņam ir iespēja pagarināt nodokļa apmaksas termiņu.

Lasīt tālāk...

„Dzīvoklis pieder man, bet dzīvo citi…”

Stockvault.com

Uz Rīgas iedzīvotāju jautājumiem par NĪN apmaksu atbild Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes speciālisti

Daudziem rīdziniekiem ir tiesības uz NĪN atvieglojumiem, bet nav skaidrības, kā šos atvieglojumus izmantot un saglabāt. Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes speciālisti apkopoja izplatītākos iedzīvotāju jautājumus un sniedza atbildes.

Lasīt tālāk...

Kā pārpirkt valsts vai pašvaldības dzīvokli?

Freepik.com

Lai gan daudzviet valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizācija ir beigusies, pašvaldībām joprojām pieder vairāk nekā 20000 dzīvokļu vai viendzīvokļa māju, bet valstij – vairāk nekā 300 dzīvokļa īpašumu. Liela daļa šo dzīvokļu tiek izīrēti, un bieži īrnieki vēlētos tos iegādāties.

Var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis

Īrēta pašvaldības vai valsts dzīvokļa iegūšana īpašumā var notikt saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu. Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor pats piedāvā izīrēta valsts dzīvokļa vai viendzīvokļa dzīvojamās mājas īrniekam un viņa ģimenes locekļiem izmantot pirmpirkuma tiesības – norāda sabiedrības Possessor Dzīvojamo māju un dzīvokļu departamenta vadītāja Darja Ivanova.

Lasīt tālāk...

Deklarēt dzīvesvietu kļuvis vienkāršāk

Freepik.com

Tagad rīdziniekiem vairs nav jāuzrāda dokumenti, kas apliecinātu viņu tiesības uz atbrīvošanu no nodevas

Jaunā gada priekšvakarā Rīgas iedzīvotāji bieži maina ziņas par deklarēto dzīvesvietu. Tas nav bez pamata, jo, ja 1. janvārī dzīvoklī ir deklarēts vismaz viens cilvēks, tad mājokļa īpašnieks saņem ievērojamu nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi. Pilsētas pašvaldībā mums paskaidroja, ka mainīt deklarēto dzīvesvietu un saņemt par to atbilstošu pašvaldības izsniegtu izziņu ir kļuvis daudz vienkāršāk.

Lasīt tālāk...

Rīgā apstājušies 32 lifti. Kad sāksies to remonts?

Unsplash.com

Rīgā turpinās konflikts starp uzņēmumu Rīgas namu pārvaldnieks un SIA Liftu alianse, kā rezultātā pilnībā apturēti  lifti 32 daudzstāvu mājās, bet iedzīvotāji mēnešiem ir spiesti kāpt pa kāpnēm ar kājām.

Tās ir mocības cilvēkiem senioru vecumā!

Redakcijā vērsās iedzīvotāji no mājas Ilūkstes ielā 107 1. korpusa. Šajā deviņu stāvu mājā lifts apstājies jau 27. jūnijā.

– Jums nav ne jausmas, kādas tās ir mocības padzīvojušiem cilvēkiem, kuriem reizēm dienā vairākas reizes nākas kāpt uz augstākiem stāviem, – žēlojas Gaļina. – Mans vīrs ir pārcietis insultu, tādēļ kustas ar grūtībām, es pati pēc gūžas locītavas protezēšanas operācijas eju ar spieķīti.

Lasīt tālāk...

Rindā pēc naudas!

Rīgas dome atver programmu dzīvojamo ēku remontu līdzfinansēšanai. Kā piedalīties?

Sākot ar 2021. gadu, rīdzinieki no pašvaldības varēs saņemt līdzfinansējumu līdz 50% apmērā no viņu daudzdzīvokļu māju remontdarbu izmaksām. Mājai nepieciešams remonts par 20 tūkstošiem? Izmantojiet iespēju – atgūstiet 10 tūkstošus! Tomēr šai pašvaldības programmai ir arī dažas mazāk zināmas nianses. Tajā var piedalīties tikai atsevišķas mājas, un dalībnieki tiks noteikti konkursa kārtībā.

Līdzfinansējuma programma darbosies saskaņā ar Rīgas domes noteikumiem Nr.22 Par pašvaldības palīdzību bīstamības novēršanai un energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai dzīvojamās mājās Rīgā. Par to, kā pretendēt uz līdzfinansējumu savas daudzdzīvokļu mājas remontam, īpašā šiem jautājumiem veltītā seminārā izstāstīja Īpašuma departamenta Būvju sakārtošanas pārvaldes priekšnieka vietniece Irīna Miķelsone.

Lasīt tālāk...

Rīga atkal līdzfinansēs remontdarbus, bet nauda – tikai bīstamām mājām

Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisija sēdē apstiprināja nolikumu programmas „Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums dzīvojamo māju atjaunošanai 2021.–2022. gadā”. Nolikums nosaka kārtību, kādā pašvaldība 2021.–2022. gadā piešķirs līdzfinansējumu Rīgas administratīvajā teritorijā esošo dzīvojamo māju atjaunošanai, ja to tehniskais stāvoklis būs atzīts par bīstamu.

Programmas norises cikls ir divi gadi: pirmajā gadā dzīvojamo māju īpašnieki varēs iesniegt savus projektus pašvaldībai, tie tiks izvērtēti un nepieciešamības gadījumā sadarbībā ar īpašniekiem tajos veiks nepieciešamos labojumus un precizējumus. Pirmā gada noslēgumā visi iesniegtie projekti, kuri atbilst programmas prasībām, tiks apstiprināti un atbilstoši nolikumā paredzētajiem vērtēšanas kritērijiem tiks sarindoti vienotā sarakstā, kurš tiks iesniegts domei budžeta līdzekļu piešķiršanai 2022. saimnieciskā gada budžetā.

Lasīt tālāk...

Numuru arhīvs: spied un lasi!