Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Vai vispār bija saliešana?

Gav White, Pixabay.com

Apdrošināšanas kompānijas eksperts stāsta, kā iedzīvotāji māna cits citu un apdrošināšanas kompānijas

Dzīvokļa apdrošināšana glābj no dažādām nepatikšanām. Nopludināšanas gadījumā dzīvokļa remonta izdevumus segs apdrošināšanas kompānija. Ja kaimiņa noliešanā esat vainojams jūs, tad arī maksā apdrošinātājs, pie nosacījuma, ka polisē ietverta arī civiltiesiskā apdrošināšana. It kā vienkārša un saprotama shēma: ir polise – ir drošība, bet reizēm izveidojas samudžinātas attiecības un kārtīgi konflikti. Kādēļ tā?

Grīda sausa, bet no griestiem līst?

Redakcijā vērsās rīdzinieks Ēvalds Jasāns, lai izstāstītu savu stāstu. Pārdzīvotais skar viņa mammu – dzīvokļa Rīgā, Anniņmuižas ielā, īpašnieci.

Lasīt tālāk...

Dzīvokļu apskates detaļas regulē tirgus

Situāciju komentē Latvijas apdrošinātāju asociācijas prezidents Jānis Abašins. 

– Vai asociācijas ieskatā likums pietiekami stingri regulē dzīvokļu apskates, kuras apdrošinātāji veic apdrošināšanas gadījumos?

– Normatīvie akti neregulē tieši dzīvokļa apskates apdrošināšanas gadījumos. Apdrošināšanas līguma likums regulē apdrošināšanas līgumā iesaistīto pušu tiesības un pienākumus, atlīdzības lēmuma pieņemšanas un izmaksas kārtību, bet nenosaka atlīdzības lēmuma pieņemšanai nepieciešamās darbības katrā apdrošināšanas veidā vai pat atsevišķā produktā. Likuma 31. pants paredz, ka apdrošinātājam nav tiesību bez pārliecināšanās par apdrošinātā riska iestāšanos un zaudējumu apmēru pieņemt lēmumu par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu.

Lasīt tālāk...

Ja dzīvoklī bez īpašnieka ziņas izvietotas videonovērošanas kameras

Esmu atklājusi, ka manā dzīvoklī, kas ir privātīpašums, ir izvietotas vairākas videonovērošanas kameras. Vai tiešām kāds likums to atļauj, un kā man rīkoties šajā situācijā?

Lasīt tālāk...

Vai ļauts lauzt ceriņus zem loga?

Мария Ткачук, Pixabay.com

Redakcijā ar savu jautājumu vērsās iedzīvotāji no mājas Dammes ielā 32 Rīgā. Situācija ir visai tipiska Rīgas daudzstāvu māju iedzīvotājiem: pie mājas aug un zied kupls, skaists ceriņš par prieku mājiniekiem un garāmgājējiem, līdz kādu dienu svešs jauneklis nolemj salauzt buķeti ceriņziedu savai draudzenei.

Jaunā cilvēka iecerēto cenšas apturēt pirmā stāva dzīvokļa īpašniece, laipni aizrādot, ka tā darīt nevajag, jo viņa šo krūmu stādījusi un gādājot, lai prieks būtu visiem. Jauneklis nevis ieklausījies aizrādījumā, bet uzreiz vīzdegunīgi atcirtis: „Kur ir rakstīts, kas tas ir jūsu ceriņš? Parādiet man dokumentiņu, ka esat to stādījusi!”

Lasīt tālāk...

Kam jāmaksā par mājas kopējā ūdens mēraparāta maiņu

Esmu dzīvokļa īpašniece, šogad saņēmu apsaimniekošanas atskaiti par iepriekšējo gadu. Atskaitē norādīts, ka dzīvokļu īpašnieki apmaksājuši mājas kopējā ūdens mēraparāta nomaiņu un verifikāciju. Vai varat izskaidrot, cik pamatoti šādi rīkojās pārvaldnieks?

Lasīt tālāk...

„Mums bail no saviem kaimiņiem”

Valeria Boltneva, Pexels.com

Dzīve kopā ar skaļiem un traucējošiem kaimiņiem ir nepatīkama, tomēr tas nav sliktākais, jo vienmēr var saukt palīgā policiju. Ko iesākt, ja aiz sienas mītošais ir psihiski slims?

Šādā situācijā ir nonākuši mājas Maskavas ielā 307 Rīgā iedzīvotāji. Lūk, viņu stāstītais: „Mūsu mājā viņas ir divas: viena kaimiņiene naktīs kliedz un met uz grīdas smagus priekšmetus, otra savu naktspodu pa logu izlej mājas zaļajā zonā. Ar lamām un kliedzieniem uzbrūk katram, vai viņš ir no mājas vai svešs.” Ko iesākt pārējai mājai?

Veicām visu iespējamo dienestu aptaujāšanu, lai noskaidrotu, kā rīkoties konkrētās mājas un citu šādas nelaimes skarto māju iedzīvotājiem.

Lasīt tālāk...

Vai var atlikt maksājumus apsaimniekotājam?

Andrea Piacquadio, Pexels.com

„Martā neesmu samaksājusi maksu par dzīvokli (bija jāsamaksā līdz 31.03.2020.), un jau 2. aprīlī man pastkastītē tika iemests brīdinājums par parādu (par martu), kurā teikts: ja parāds netiks samaksāts līdz 30.04., tad tiks celta prasība tiesā par parādu piedziņu,” stāsta lvportāls.lv lasītāja Iveta Vjatere. „Māju apkalpo SIA Modulis (Prūšu ielā 42 Rīgā). Vienmēr esmu maksājusi laikus. Varu iemaksāt kādu daļu no summas un dzīvot mierīgi, kamēr atkal varēšu samaksāt. Es domāju, ka šajā krīzes situācijā tas būtu normāli.”

Lasīt tālāk...

Numuru arhīvs: spied un lasi!