Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Vai namu apsaimniekotājs ir tiesīgs piedzīt svešu parādu

Pašvaldības izsolē par 1400 eiro iegādājos īpašumā dzīvokli divu dzīvokļu mājā. Šis dzīvoklis atzīts par dzīvošanai nederīgu. Man ir 443/609 kopīpašuma domājamās daļas. Jau pirmajā mēnesī saņēmu rēķinu, ka ir parāds 1875,65 eiro. Izsolē es netiku informēta par parāda apgrūtinājumu. Vai namu apsaimniekotājs ir tiesīgs piedzīt no manis svešu parādu, par kuru es nebiju informēta līdz pirmā apsaimniekošanas rēķina saņemšanai?

Apkārtne pie mājas ir atkritumu krātuve, un dzīvoklis nav apdzīvojams. Nekāda apsaimniekošana tur nav veikta. Pērkot dzīvokli, es biju apņēmības pilna visu savest kārtībā. Pieslēdzu elektrības apgādi, šobrīd interesējos par ūdens apgādes pieslēgšanu. Jau esmu sākusi dzīvokļa kapitālo remontu: tiek mainītas sienas, grīda, logi, elektroinstalācija, pārbūvēta apkure utt. Es apzinīgi maksāju apsaimniekošanas maksu, bet tā tiek novirzīta sveša parāda dzēšanai. Manuprāt, tas nav likumīgi.

Lasīt tālāk...

Cik ilgā laikā pārvaldniekam jāsalabo jumts?

„Daudzdzīvokļu mājas apsaimniekotājiem ir iesniegts pieprasījums par jumta salabošanu,” raksta Jolanta. „Dzīvojam augšstāvā, un jumta problēmas dēļ lietus laikā mums dzīvoklī ir slapja dzīvokļa starpsiena. Parādījies pelējums. Cik ilgā laikā daudzdzīvokļu nama pārvaldniekam vajadzētu šo problēmu atrisināt? Pagājušas jau trīs nedēļas. Neviens pat nav atbraucis jumtu apskatīties.”

Atbild Jolanta Kramerovska, zvērināta advokāte:

Lasīt tālāk...

Vējš nolauž koku: kurš atbildēs?

Pixabay.com

Stiprais vējš, kas valstī plosījās marta vidū, nolauza ne mazums koku zaru, lūza arī koki. Par daļēji nolūzušiem kokiem, zvanot pa tālruni 112, jāziņo ugunsdzēsības un glābšanas dienestam. Speciālā dienesta darbinieki ieradīsies un izdarīs visu, lai aizlūzušie koki vairs neradītu apdraudējumu cilvēku drošībai un veselībai. Situācijas var būt dažādas, tādēļ apskatīsim, kā jārīkojas rīdziniekiem atšķirīgās situācijās.

Ja koks vai tā zari ir nolūzuši un nokrituši zaļajā zonā vai mācību iestādes teritorijā, tas nekavējoties jādara zināms Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei pa tālruni 67012969 vai 67105427.

Lasīt tālāk...

Kā var iegādāties kopīpašuma telpas?

Unsplash.com

„Dzīvokļu īpašumos sadalītā mājā kopīpašumā ir pagraba un bēniņu telpas,” stāsta Maija. „Kā es varu iegādāties kopīpašuma telpas? Kādi dokumenti ir jāsagatavo, pirms dodos pie notāra? Kopīpašnieku lēmums par pārdošanu konkrētai personai, pilnvarojums uz vienu personu dokumentu parakstīšanai pie notāra, pirkuma līgums ar atzīmētu zonu kadastrālās uzmērīšanas lietā – stāva plānā?”

Atbild Iveta Ciganova, Valsts zemes dienesta Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja:

Lasīt tālāk...

Kā pēc dzīvokļa adreses uzzināt visu informāciju par to?

„Kā pēc dzīvokļa adreses uzzināt visu svarīgo informāciju par to: īstenais īpašnieks, aizliegumi, apgrūtinājumi, ķīlas, servitūti u. c.?” jautā Andrejs. „Lūdzu, norādiet konkrēti pa soļiem. Kur dabūt dzīvokļa inventarizācijas lietu?”

Atbild Valsts zemes dienesta speciālisti:

Lasīt tālāk...

Kādu palīdzību gaidīt no Veselības inspekcijas?

Pixabay.com

Mājā izplatās nelāga smaka, lifts rada lielu troksni, skraida peles un tarakāni

Kā rīkoties? Atbildes uz redakcijā saņemtajiem lasītāju jautājumiem lūdzām sniegt Sabiedrības veselības uzraudzības un kontroles departamenta vadītājai Solvitai Muceniecei.

Lasīt tālāk...

Kurš ir atbildīgs par elektroiekārtām daudzdzīvokļu namā

Daudzdzīvokļu mājas kāpņutelpā sprieguma svārstību dēļ vairākos dzīvokļos izdeg elektroiekārtas. Kurš par to ir atbildīgs? Pēdējā pusgadā tā jau ir otrā reize, bet pēdējos divos gados trešā reize, kad mūsu mājā, Brīvības gatvē 355, notiek sprieguma svārstības, īssavienojumi u. tml. Katru reizi tika izsaukta avārijas brigāde, un katru reizi iedzīvotājiem vairākos dzīvokļos sabojājās elektroiekārtas. Pēdējo reizi bija piesaistīti arī ugunsdzēsēji, kuri konstatējuši aizdegšanos sadales skapī. Remontdarbi netiek veikti, bet jau ir konstatēts, ka elektrotīkla stāvoklis mājā apdraud iedzīvotāju dzīvību un veselību.

Vai apsaimniekotājs/elektroenerģijas sniedzējs ir atbildīgs par šādiem gadījumiem? Kur vērsties iedzīvotājiem, ja problēmas turpinās? Vai apsaimniekotājs ir materiāli atbildīgs par mantas bojājumiem, kas mājas iedzīvotājiem radušies šādos gadījumos?

Lasīt tālāk...

Numuru arhīvs: spied un lasi!