Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Sods par atkrituma vada saglabāšanu – līdz 2800 eiro?

„Izlasīju jūsu laikrakstā, ka Rīgā mājas pārvaldniekiem ir pienākums līdz 1. jūlijam aizmetināt atkritumu vadus. Esmu dzīvokļu īpašnieku biedrības pārstāve, mēs paši apsaimniekojam savu māju un vēlamies saglabāt atkritumu vadu. Kas varēs apsekot māju un uzlikt sodu par atkritumu vada izmantošanu? Cik liels varētu būt šis sods?”

Atbild Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece Evija Meģe:

– Patlaban plānveida māju plānveida apsekošanas ar mērķi pārbaudīt, vai stāvvadi ir slēgti, nav paredzētas. Gadījumos, ja tiks saņemti iesniegumi vai sūdzības, pašvaldības policija veiks pārbaudi un attiecīgi var uzsākt administratīvo lietu.

Atkritumu apsaimniekošanas likuma 43. panta otrajā daļā norādīts: „Par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu atkritumu radītājam vai valdītājam – fiziskajai personai – no četrpadsmit līdz divsimt naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai – no piecdesmit līdz piecsimt sešdesmit naudas soda vienībām (viena soda vienība ir 5 eiro – red. piez.).

Tas attiecas ne tikai uz Atkritumu apsaimniekošanas likuma pārkāpumiem, bet arī uz pašvaldību saistošo noteikumu, t. sk. Rīgas domes 29.11.2019. saistošo noteikumu Nr.87 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rīgas pilsētā”, neievērošanu.

Atgādināsim, ka patlaban  Tiesībsarga birojs turpina izvērtēt, vai Rīgas domes noteikumu prasība aizmetināt atkritumu vadus nepārkāpj dzīvokļu īpašnieku tiesības.

Numuru arhīvs: spied un lasi!