Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Pārvaldnieks drīkst pārbaudīt, vai dzīvokļos uzstādīti dūmu detektori

„Vai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldnieks, pamatojoties uz riskiem, kas var tikt radīti kopīpašumam, drīkst uzlikt par pienākumu atsevišķo īpašumu (dzīvokļu, noliktavu) īpašniekiem sniegt informāciju vai apliecināt, ka atsevišķajos īpašumos ir uzstādīti normatīvajos aktos noteiktie dūmu detektori un veikti normatīvajos aktos noteiktie elektriskie mērījumi, kas veicami reizi 10 gados? Ints.”

– Viena no namu pārvaldīšanas galvenajām darbībām ir rūpēties par mājokļa drošu ekspluatāciju visu īpašnieku interesēs. Jūsu minēto normu ievērošana ir katra dzīvokļa īpašnieka pienākums, bet, lai nodrošinātu vispārējo drošību, namu pārvaldniekam ir tiesības pārbaudīt, kā atsevišķi dzīvokļu īpašnieki ievēro normatīvajos aktos minētās prasības.

Numuru arhīvs: spied un lasi!