Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Ja mājas pārvaldniekam nav atbilstošas kvalifikācijas

Pixabay.com

„Dzīvojamās mājas īpašnieku biedrības kopsapulcē par valdes priekšsēdētāju un mājas pārvaldnieku tiek ievēlēts cilvēks, kuram nav likumdošanā noteiktās izglītības, lai šo amatu ieņemtu (ēka – ap 4000 m2), pamatojot to ar argumentu, ka par šīs prasības neievērošanu likumā nav definētas sankcijas. Vai tiešām likums neparedz nekādas sankcijas par prasību neievērošanu? Brigita.”

– Dzīvojamās mājas pārvaldnieka izvēle ietilpst dzīvokļu īpašnieku kopības kompetencē, tas ir, pilnvarojumu pārvaldniekam veikt dzīvojamās mājas pārvaldīšanu dod attiecīgās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība. Viņi to dara, pieņemot lēmumu Dzīvokļa īpašuma likumā noteiktajā kārtībā un noslēdzot pārvaldīšanas līgumu Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā noteiktajā kārtībā.

Dzīvojamo māju pārvaldīšana ietilpst privāto tiesību jomā, tāpēc normatīvajos aktos nav paredzēta administratīvā atbildība par dzīvojamo māju pārvaldīšanu bez atbilstošas kvalifikācijas. Pārvaldnieka profesionālās kvalifikācijas prasību izpildi uzrauga dzīvojamās mājas īpašnieks.

Ja dzīvokļu īpašnieku izvēlētajam pārvaldniekam vai viņa darbiniekam nav attiecīgas profesionālās kvalifikācijas, kā to nosaka normatīvie akti katrā konkrētajā gadījumā, tad dzīvokļu īpašnieki var izmantot savas tiesības Dzīvokļa īpašuma likumā noteiktajā kārtībā, pieņemot lēmumu par pārvaldīšanas līguma izbeigšanu ar šo pārvaldnieku un pārvaldīšanas uzdevuma uzdošanu citam pārvaldniekam, kurš atbilst likumā izvirzītajām prasībām. Var arī pieprasīt pašreizējam pārvaldniekam pārvaldīšanas darba turpināšanai nodrošināt darbiniekam, biedram vai valdes loceklim nepieciešamās kvalifikācijas ieguvi vai nodibināt darba attiecības ar personu, kura jau ir ieguvusi pārvaldīšanas darbību veikšanai nepieciešamo kvalifikāciju.

Numuru arhīvs: spied un lasi!