Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Samazinām rēķinus par ūdeni!

AS Rīgas namu apsaimniekotājs ir atrasts risinājums lielo ūdens zudumu samazināšanai daudzdzīvokļu mājās

Apsaimniekošanas uzņēmums Rīgas namu apsaimniekotājs, kurš šobrīd apsaimnieko vairāk nekā 200 daudzdzīvokļu mājas Rīgā, Salaspilī un Jūrmalā, šogad uzsāks individuālo ūdens skaitītāju nomaiņas programmu. Nomaiņas rezultātā māju ūdens zudumiem ir jāsamazinās, līdz ar to samazināsies iedzīvotāju rēķiniem.

Daudz veidu, kā pazaudēt ūdeni

Ūdens zudumi un to pavadošā ūdens korekcija ir plaši zināma problēma visā Latvijā. Retais iedzīvotājs saprot, kāpēc ir spiests maksāt ne tikai par to ūdens daudzumu, ko reāli patērējis mājsaimniecībā un ko uzrāda viņa individuālā patēriņa skaitītājs, bet arī par nesaprotamiem kopējiem zudumiem, ko fiksējis mājas ūdens skaitītājs.

Pēc datu apkopojuma par 2016.gadu, aptuveni viena ceturtā daļa māju laiku pa laikam zaudē vairāk nekā 20% ūdens, un šos zudumus ir nācies apmaksāt šo māju dzīvokļu īpašniekiem. Pēc ekspertu teiktā, visu šo zudumu cēlonis nav tikai mājas kopējā skaitītāja kļūdas, bet arī individuālo skaitītāju neprecizitātes. Šobrīd dzīvokļos ir uzstādīti desmitiem ražotāju piedāvātie mēraparāti, bet tie katrs nedaudz atšķiras cits no cita. Par kādu precizitāti var būt runa?

Vēl viena nelaime – iedzīvotāju nespēja savlaicīgi nodot skaitītāju rādījumus. Pēc apsaimniekotāja pieredzes – kaut arī visi mājas dzīvokļu īpašnieki ir informēti par noteikto dienu, kurā ir jānolasa skaitītāju rādījums, tomēr nav bijis mēnesis, kad kavētāji vēršas pie apsaimniekotāja ar lūgumu pieņemt rādījumu, jo aizmirsuši laikus nolasīt.

Tik pat slikti rīkojas tie, kuri vispār nenoliecas līdz saviem skaitītājiem, lai ieraudzītu rādījumu, bet uzraksta kaut kādu vidējo patēriņu.

Atrasti uzticami mēraparāti?

Saprotams, ka iedzīvotāji no pārvaldnieka prasa noteiktus pasākumus ūdens zudumu novēršanai. Kā rīkoties pārvaldniekam? Stingri un vienkārši – visos dzīvokļos vienlaicīgi  uzstādīt vienas klases ūdens skaitītājus, un vēlams, ar attālinātās nolasīšanas iespēju, kas pārvaldniekam ļauj nolasīt visas mājas skaitītāju rādījumus vienlaicīgi, tādējādi iegūstot  precīzu rādījumu.

Rīgas namu apsaimniekotājs valdes priekšsēdētājs Igors Trubko izstāstīja, ka   uzņēmuma speciālisti ir izvērtējuši vairāku ražotāju piedāvātos risinājumus ūdens starpības samazināšanai.

– Esam nonākuši pie secinājuma, – saka I.Trubko, – ka šobrīd uzticamākie un mūsu klientiem izdevīgākie būs vāciešu ražotie mēraparāti Wehrle. Šie skaitītāji garantē precīzu uzskaiti un nepieciešamības gadījumā tiem var uzmontēt attālinātās nolasīšanas sistēmu. Šos skaitītājus uzņēmuma klientiem piegādās uzņēmums Sano, bet montāžas darbus veiks kompānija Sanrems.

Nomaiņu veiks verifikācijas laikā

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 1013 Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu 33.1. punktā noteikto, dzīvokļu īpašniekiem bija pienākums līdz 2014.gada 30.jūnijam izlemt, vai mājā ir nepieciešams uzstādīt vienotas klases ūdens patēriņa skaitītājus. Tanī pat lēmumā bija jāiekļauj kārtība, kādā šī nomaiņa tiks veikta. Gadījumos, ja iedzīvotāji sapulci nav sasaukuši vai arī nav varējuši vienoties par šo jautājumu, lēmumu par vienotas klases skaitītājiem pieņem pārvaldnieks. Tādas tiesības viņš var izmantot, ja kādā mājā ūdens zudumi trīs mēnešus pēc kārtas pārsniedz 20% no mājas vidējā patēriņa.

– Mūsu pienākums ir rīkoties saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1013, – saka I. Trubko, – tādēļ mēs pieņemsim lēmumu, ka iedzīvotājiem šādās mājās būs jāliek vienotas klases ūdens patēriņa mērīšanas ierīces. Rekomendēsim iedzīvotājiem izvēlēties vācu firmas Wehrle grūti sabojājamo un ietekmējamo aparatūru un kārtējās verifikācijas laikā uzstādīt to dzīvokļos. Pirmajā nomaiņas kārtā centīsimies nomainīt skaitītājus, bet otrajā etapā, pēc iedzīvotāju vēlēšanās, uzstādīsim distancētās nolasīšanas moduļus.  Šādi mēs nodrošinām mājai visu nepieciešamo, lai nolasīšanu varētu veikt no attāluma un iedzīvotājiem nevajadzētu par to papildu maksāt.

Iedzīvotāji var pieņemt citu lēmumu

– Tātad turpmāk jūsu uzņēmuma klienti varēs izvēlēties tikai jūsu ieteiktos skaitītājus?

– Nē, viņi var sasaukt mājas īpašnieku kopsapulci un izvēlēties cita ražotāja vienotas klases ūdens patēriņa skaitītājus. Tādā gadījumā iedzīvotājiem būs pašiem jāmeklē uzticams ražotājs un piegādātājs, ar nosacījumu, lai nākotnē mēraparātus varētu aprīkot ar attālinātā nolasīšanas iespēju. Bet tad apsaimniekošanas uzņēmums nevarēs garantēt, ka nolasīšanas pakalpojums mājai būs pieejams bez maksas, jo lielākā daļa šajā tirgū strādājošo sistēmu par attālināto nolasīšanu prasa abonentmaksu.

– Kā notiks skaitītāju nomaiņa?

– Mēs apsaimniekojam mājas, kuras jau sen prasa uzstādīt vienotas klases ūdens patēriņa skaitītājus mājas ūdens starpības samazināšanai. Šajās mājās mēs sagatavosim paziņojumu par vienotas klases skaitītāju uzstādīšanu. Dzīvokļu īpašniekiem vajadzēs nodrošināt meistariem pieeju montāžas darbu veikšanai un samaksāt par padarīto darbu. Ja būs mājas, kuru īpašnieki uzreiz vēlēsies uzstādīt ne tikai jaunos skaitītājus, bet arī attālinātās nolasīšanas sistēmu, tad viņiem ar apsaimniekotāja palīdzību būs jāsasauc kopsapulce, kurā jānobalso par šo jautājumu. Domāju, ka apsaimniekošanas uzņēmums būs pretimnākošs iedzīvotājiem un ļaus šī posma apmaksu veikt pēc grafika.

Sekojiet pārvaldnieka paziņojumiem!

– Kas notiks, ja kāds iedzīvotājs tomēr būs izvēlējies cita ražotāja mēraparātus?

– Ja tas notiks līdz brīdim, kad apsaimniekotājs būs brīdinājis māju par ieplānotajām darbībām, tad dzīvokļa īpašnieks varēs lietot paša ievēlēto skaitītāju līdz tā verifikācijas termiņa beigām, tas nozīmē – ne vairāk kā četrus gadus. Taču, ja iedzīvotāji cita ražotāja skaitītājus būs uzstādījuši pēc pārvaldnieka noteiktā laika, tad šī skaitītāja rādījumi netiks pieņemti.

– Kad pārvaldnieka lēmums skaitīsies pieņemts?

– Katras mājas situāciju mēs izskatīsim individuāli. Mums ir vairākas mājas, kurās nominālais skaitītāju verifikācijas termiņš ir izbeidzies. Dzīvokļu īpašnieki šajās mājās nobalsoja par neverificētu skaitītāju izmantošanu un pārvaldniekam bija jāņem vērā šis lēmums. Taču neverificētos skaitītājus ātrāk vai vēlāk tik un tā būtu jāmaina. Ar šīm mājām mēs arī sāksim – informēsim viņus par jaunu mēraparātu uzstādīšanu. Pēc tam pakāpeniski notiks nākamo māju informēšana un darbu uzsākšana.

– Kādā veidā iedzīvotāji tiks informēti?

– Ar paziņojumu, kurā norādīsim termiņu, līdz kādam dzīvokļu īpašnieki var pieņemt citu lēmumu. Tātad, ja māja nepiekrīt pārvaldnieka piedāvājumam, dzīvokļu īpašniekiem līdz norādītajam termiņam ir jāpieņem lēmums par cita ražotāja skaitītāju izvēli. Galvenais nosacījums – lai katra māja izvēlētos un uzstādītu viena ražotāja vienotas klases skaitītājus.

– Kas notiks tad, ja mājas īpašnieki nekādi nevarēs pieņemt vienotu lēmumu?

– Tādā gadījumā mēs noslēgsim līgumu ar firmu, kas uzstāda skaitītājus, un darbosimies pēc sava plāna.

Kas apmaksā uzstādīšanu?

– Vai jūs piedāvāsiet iedzīvotājiem nomainīt skaitītājus visā mājā uzreiz, vai mainīsiet tikai tos, kuriem ir beidzies verifikācijas termiņš?

– Tiem īpašniekiem, kuru dzīvokļu skaitītājiem būs beidzies termiņš, mēraparāts uz jaunā tipa aparātu būs jānomaina trīs mēnešu laikā. Ja tas netiks ievērots, mēs sāksim rēķinus piestādīt nevis pēc nodotajiem rādījumiem, bet gan pēc normas. Vecos skaitītājus, kuriem termiņš nav beidzies, mainīt nav nepieciešams.

– Iepriekš piesauktajos Ministru kabineta noteikumos ir teikts, ka ūdens skaitītāja uzstādīšanas un tā apkalpošanas maksu vajadzētu iekļaut mājas apsaimniekošanas maksā.

– Mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas līgumā, kuru dzīvokļu īpašnieki noslēdz ar mūsu uzņēmumu, ir teikts, ka izstrādājot priekšlikumus, mēs balstāmies uz šiem noteikumiem. Tā kā atsevišķās mājās mēs ar 2020.gadu sāksim iekļaut kopējā apsaimniekošanas maksā arī maksu par skaitītāju uzstādīšanu un apkalpošanu. Savukārt citās mājās dzīvokļu īpašnieki šos maksājumus veiks paši.

– Kas pieņems lēmumu par to, vai maksājums par šo pakalpojumu  tiks iekļauts apsaimniekošanas maksā, vai arī dživokļa īpašnieks jaunus skaitītājus apmaksās pats?

– Šo jautājumu izlemj dzīvokļu īpašnieki kopsapulcē pieņemot lēmumu.

– Kas apmaksās jauno skaitītāju uzstādīšanas izmaksas, ja kopsapulce nenonāks pie vienota lēmuma?

– Tādā gadījumā apmaksa tiks piedāvāta katram dzīvokļa īpašniekam atsevišķi.

Sola lielu ekonomiju

– Kādām mājām jūs piedāvāsiet jaunus skaitītājus ar attālinātās nolasīšanas iespēju?

– Tās būs mājas, kurās ikmēneša ūdens zudumi pārsniedz 20%.

– Sakiet, kas notiks ar jaunajiem skaitītājiem pēc četriem gadiem, kad tiem saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem būs pienācis verifikācijas termiņš?

– Tas būs atkarīgs no ūdens zudumu apmēra mājā. Ja arī pēc četriem gadiem ūdens zudumi būs nelieli, tad mēs atļausim saviem klientiem ar kopsapulces lēmumu pagarināt ūdens skaitītāju verifikācijas termiņu. Šādi rīkojoties mēs nepārkāpjam noteikumiem. Pamats norēķiniem par pakalpojumu ir ūdens piegādātāja – SIA Rīgas ūdens – komercuzskaites mēraparāta rādījums, bet individuālie mēraparāti dzīvokļos kalpo tikai par kontrolskaitītājiem.

– Vai var gadīties tā, ka atsevišķu māju iedzīvotāji pieņem atšķirīgus lēmumus? Piemēram, kāda māja pieņem lēmumu skaitītāju pēc verifikācijas ekspluatēt vēl 5 gadus, cita – 7 gadus?

– Tā var gadīties un es to uzskatu par normālu. Ja ūdens zudumi mājās ir tikai daži procenti no kopējā patēriņa, tad iedzīvotāji var nemainīt skaitītājus gadiem. Piemēram, dažas AS Rīgas namu apsaimniekotājs pārvaldītās mājas Salaspilī nav mainījušas skaitītājus jau astoņus gadus. Rezultātā iedzīvotāji ekonomē ne tikai uz ūdens zudumu rēķina, bet vēl arī uz verifikācijas.

Ražots Vācijā

Uzņēmuma Sano valdes loceklis Edvīns Lapinskis pastāstīja, ka ar Vācijā ražotajiem individuālā patēriņa ūdens skaitītājiem Wehrle jau ir aprīkojuši daudzi tūkstoši Latvijas dzīvokļi.

– Kādēļ mēs uzticamies šai firmai? Mēraparāti Wehrle un visas to komponentes tiek ražotas Vācijā un tām ir ļoti augsta kvalitāte, tie uzticami un ilgi kalpo.

– Tas nozīmē, ka skaitītājus nevajadzēs verificēt ik pēc četriem gadiem?

– Lēmums jāpieņem katras mājas dzīvokļu īpašniekiem. Parasti klientiem es saku tā – „Ja ūdens zudumu procents mājā jums ir pieņemams, varat pēc kopējā lēmuma skaitītājus neverificēt un turpināt tos izmantot”. Tikai šo lēmumu vajadzētu pieņemt kopsapulcē un saskaņot ar pārvaldnieku.

Pieļaujamais ūdens zudums mājā 2–3%

– Kāds jūsuprāt ir pieļaujamais ūdens korekcijas procents?

– Mēs uzstādām ūdensskaitītājus dzīvokļos jau no 2002.gada un mums ir skaitītāji, kuri strādā labi un nav nomainīti jau desmit un vairāk gadu. Taču, ja kādā adresē ūdens zudumi pārsniedz 5%, mēs to vairs neuzskatām par normu. Pieļaujamā ūdens starpība ir 2 – 3% no kopējā patēriņa. Ieguldot ļoti lielas investīcijas var likvidēt pat šos 2 procentus, bet vai tas būs lietderīgi?

– Vai iedzīvotāji no sākuma var uzstādīt Wehrle skaitītājus un pēc tam domāt par attālinātās nolasīšanas iespēju?

– Jā. Arī šī ir viena no Wehrle priekšrocībām. Mēraparāts ir modulārs – tas nozīmē, ka tikpat precīzi un labi tas strādās kā parasts ūdensskaitītājs un kā skaitītājs at attalinātās nolasīšanas sistēmu. Turklāt aparātā izmantotie materiāli neļauj to nekādi ietekmēt no ārpuses, piemēram, ar magnētiem.

Modulis kalpo 10 gadus

– Kā šiem skaitītājiem pievieno attālinātās nolasīšanas sistēmu?

– Šim nolūkam mēraparātā ievieto speciālu neliela izmēra moduli. Mēs izmantojam sešu-septiņu ražotāju piedāvātos moduļus ar atšķirīgām īpašībām. Piemēram, viens modulis raida signālu ik pa divām stundām, cits nodod rādījumu retāk, bet pats kalpo ilgāk. Tādēļ katram klientam palīdzam izvēlēties to moduli, kas viņam vairāk piemērots.

– Moduli darbina baterija?

– Jā un arī tam izrādās savas priekšrocības. Ja baterija ir izlietota un raidītāja modulis vairs nedarbojas, īpašniekam nav jāmaina viss skaitītājs, bet gan tikai attālinātās nolasīšanas modulis.

– Kāds ir baterijas kalpošanas laiks?

– Visi moduļi uz baterijām kalpo 10 gadus.

Skaitītājs pats ziņo par vandāļiem

– Liekas, ka šī tehnoloģija ir ļoti vienkārša.

– Sistēma tik tiešām ir vienkārša uzstādīšanā, ekspluatācijā un nomaiņā. Turklāt kā moduļi, tā paši aparāti ir izgatavoti pēc jaunākās tehnoloģijas.

– Savulaik tika ziņots par mēraparātiem, kuri nekavējoši ziņo pārvaldniekam par mēģinājumu tos ietekmēt ar magnētiem un citiem paņēmieniem. Šiem skaitītājiem tādu spēju nebūs?

– Viens no skaitītāju attālinātās nolasīšanas moduļiem spēj pārvaldniekam uzrādīt pat to, cik ilgi dzīvokļa īpašnieks uz tā turējis magnētu. Taču mēģināt traucēt skaitītāja darbību ar magnētu nav jēgas, šie mēraparāti ir neietekmējami.

– Kas notiks gadījumā, ja īpašnieks nolauzīs plombu vai mēģinās skaitītāju apstādināt mehāniski?

– Plombas noraušanu pārvaldnieks var konstatēt tikai vizuālās apsekošanas laikā. Savukārt attālinātās nolasīšanas sistēma laikus signalizē pārvaldniekam par kāda konkrēta dzīvokļa īpašnieka pūlēm iedarboties uz skaitītāju. Pieņemsim, dzīvoklī dzīvo divi pieaugušie un pieci bērni, kuri katru mēnesi tērē ne mazāk par 10 kubikmetriem. Ja pēkšņi patēriņš samazinās uz 3 kubikmetriem, analizējot saņemtos datus, pārvaldnieks to momentā ierauga un var organizēt pārbaudi. Ja iedzīvotājs mēģinājis mehāniski ietekmēt skaitītāju, tas būs  konstatējams ar neapbruņotu aci.

Divu gadu garantija

– Kā dzīvokļa īpašnieks zinās, ka baterija izlādējās un attālinātās  nolasīšanas modulis ir jāmaina?

– Tiek uzskatīts, ka moduļus jāmaina pēc desmit – vienpadsmit gadiem. Taču ja kādā no moduļiem baterija būs izlādējusies ātrāk, modulis vairs neraidīs un pārvaldnieks paziņos par to dzīvokļa īpašnieksm.

– Kādu garantiju jūs dodat moduļiem un skaitītājiem?

– Saskaņā ar likumu, ražotājs savai produkcijai dod divu gadu garantiju. Tikai tas nenozīmē, ka skaitītājs kalpos tikai 24 mēnešus. Šie divi gadi ir laika posms, kas dots, lai tiktu pamanīti un apmainīti visi tie mēraparāti, kuru darbībā ir kādas novirzes no normas.

Flīzes paliks neskartas

– Lielākās iedzīvotāju bailes saistās nevis ar gaidāmajām izmaksām, bet gan ar to, ka dzīvoklī ieradīsies meistari, kuri pilnībā izdemolēs viņu glītās ar riģipsi izšūtās un noflīzētās sanitārās telpas. Kā patiesībā notiks sistēmu montāža?

– Labs jautājums! Lai uzstādītu moduli, meistaram būs nepieciešama minimāla piekļuve ūdensskaitītājam. Uzstādīšanas laikā nekas lauzts netiek. Atnāks meistars un pieskrūvēs moduli skaitītājā tam paredzētajā vietā. Darbs aizņem piecas minūtes un meistars to var veikt ar tīrām čībiņām kājās.

Jāmaksā tikai par internetu

– Pieņemsim, ka māja nolemj uzstādīt attālinātā nolasīšanas sistēmu. Kā pēc tam pārvaldnieks saņems mājas rādījumus?

– Mums ir divi tehnoloģiskie risinājumi. Pirmais vairāk piemērots dzīvokļu īpašnieku biedrībām vai pārvaldniekiem, kuri apsaimnieko vienu māju. Tas nozīmē, ka katrā kāpņu telpā tiek uzstādīts radio-raidītājs (daudzstāvu mājā var gadīties, ka būs nepieciešami divi raidītāji). Tajos ievieto karti mobilo sakaru nodrošināšanai. Pēc tam dati vienkārša EXCEL faila veidā nonāks pārvaldnieka vai citas nozīmētās personas mobilajā ierīcē.

– Datoram, uz kuru tiks noraidīti dati, vajadzēta atrasties turpat mājā?

– Nē. Ar mobilā interneta palīdzību datus var saņemt jebkurā pasaules vietā.

– Vai cilvēkiem būs jāmaksā ikmēneša abonentmaksu par rādījumu nolasīšanu?

– Viņi maksās tikai par mobilo internetu, šis rēķins nepārsniedz dažus eiro uz visu māju. Par pašu nolasīšanu, par programmu lietošanu un citu aprīkojumu maksāt papildus nevajadzēs. Iedzīvotāji tikai vienu reizi samaksās par skaitītāju uzstādīšanu, par moduli un radio raidītāju.

– Kāds risinājums paredzēts pārvaldniekam, kura apsaimniekošanā ir liels skaits māju?

– Tādā gadījumā mēs piedāvājam radio raidītāju vietā izvēlēties mobilo iekārtu skaitītāju rādījumu nolasīšanai. Pārvaldnieka darbinieks  ar šo ierīci piebrauc pie mājas un veic nolasīšanu.

– Cik mājas jau ir aprīkotas ar tādiem skaitītājiem?

– Mēs distancētās nolasīšanas sistēmas uzstādām jau kopš 2002.gada un tagad jau aprīkoto māju skaits sniedzas simtos. Esam izveidojuši portālu, kuru māju vecākie vai pārvaldnieki var izmantot rādījumu nolasīšanai un pat  ūdens patēriņa maksas aprēķinam katram dzīvoklim. Tas ir mūsu maksas pakalpojums, ko pārvaldnieki un māju vecākie var izmantot pēc brīvas gribas. Tomēr to izmanto vairāk nekā 200 mājas.

Numuru arhīvs: spied un lasi!