Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Vai dzīvokļa īpašnieks var atteikt nomainīt stāvvadu?

Pixabay.com

„Piecstāvu dzīvojamā māja, visi stāvvadi nomainīti, izņemot starp 1. un 2. stāvu, jo 1. stāva kaimiņiene nepiekrīt (flīzes bojās). Ir bijušas avārijas situācijas, kad netīrais ūdens no augšējiem stāviem sakrājas manā, 2. stāva, vannā un neiet prom, pat tek pāri malām. Kā šādā gadījumā rīkoties, ja ir avārijas situācija (dzīvoklis ir apdrošināts)? Vai kaimiņienes atteikums ir jāfiksē dzīvokļu īpašnieku sapulcē vai arī jāsaņem no viņas izziņa, ka viņa atsakās mainīt stāvvadu par koplietošanas naudu? Kā lai avārijas situācijas gadījumā vēršos pret kaimiņieni un piedzenu no viņas zaudējumus, kas radušies, telpai applūstot? Inese.”

Dzīvokļa īpašuma likuma 10. panta 7. punkts noteic, ka viens no dzīvokļa īpašnieka pienākumiem ir nodrošināt iespēju dzīvokļu īpašnieku kopības vai pārvaldnieka pilnvarotiem speciālistiem veikt dzīvokļa īpašumā darbības, kas nepieciešamas ar dzīvojamās mājas ekspluatāciju saistītu komunikāciju, būvkonstrukciju un citu elementu ierīkošanai un normālai funkcionēšanai, kā arī nodrošināt iespēju apsekot atsevišķo īpašumu. Tas nozīmē, ka dzīvokļa īpašniekam ir jāatļauj nomainīt ēkas stāvvadu starp stāviem, it īpaši, ja veidojas avārijas situācijas un par to ir nolemts īpašnieku sapulcē.

Ja kaimiņš nepiekrīt šādam risinājumam, dzīvokļa īpašniekiem ir jāvēršas tiesā.

Avārijas situācijā apdrošināšanas ekspertiem būtu jāsecina, kāds ir avārijas iemesls. Kad tas ir noteikts, jāvēršas regresa prasībā pret vainīgo.

Numuru arhīvs: spied un lasi!