Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Derēs jebkāds čeks!

Pixabay.com

Kā saņemt valstī noteikto kompensāciju par malkas, granulu un brikešu iegādi? Instrukcija iedzīvotājiem 

Šoruden visām tām Latvijas ģimenēm, kuras savu mājokli apsilda ar malku, koksnes granulām vai briketēm, ir tiesības uz valsts atbalstu. Kādas summas viņiem tiks kompensētas? Kā rīkoties, lai saņemtu palīdzību? Tiksim skaidrībā ar šiem jautājumiem.

Kompensācija malkas iegādei

Kas patlaban zināms par valsts atbalstu tiem mājokļu īpašniekiem un dzīvokļiem, kuri apkurei izmanto malku?

■ Valsts palīdzība tiek piešķirta par iegādāto malku laikā no 2022. gada 1. maija līdz 2023. gada 30. aprīlim.

■ Maksimālais malkas daudzums, par kuru viena mājsaimniecība var saņemt kompensāciju, ir 35 berkubikmetri.

■ Ja izmaksas pārsniedz 40 eiro/berkubikmetrā, kompensē 50% no izmaksām virs šīs cenas.

■ Kopējais kompensācijas apmērs nedrīkst pārsniegt 15 eiro/berkubikmetrā.

■ Par malku, kas iegādāta līdz 2022. gada 31. augustam bez čeka, ir piemērota vienreizēja valsts kompensācija 60 eiro.

■ Iesniegumu valsts atbalsta saņemšanai var iesniegt no 2022. gada 1. oktobra līdz 30. novembrim.

■ Ja malka jāpērk, tad jaunu iesniegumu var iesniegt ne biežāk kā vienu reizi mēnesī.

Kompensācija par granulām un briketēm

Tagad apskatīsim, kas par kompensācijām jāzina to mājokļu īpašniekiem, kuri apkurei izmanto granulas un briketes.

■ Valsts kompensē 50% no izmaksām, kas pārsniedz 300 eiro/par tonnu, bet kopējais palīdzības apmērs nedrīkst pārsniegt 100 eiro/par tonnu.

■ Kompensācijas saņemšanai jāuzrāda granulu vai brikešu iegādes čeks.

■ Maksimālais atbalsta apjoms vienai ģimenei nepārsniedz 10 tonnas.

■ Periods, par kuru iespējams saņemt atbalstu, ir no 2022. gada 1. maija līdz 2023. gada 30. aprīlim.

Uzrādiet čeku!

Mūsu sarunai pievienojas Ekonomikas ministrijas pārstāve Evita Urpena.

– Ja cilvēks līdz 2022. gada 31. augustam malku ir iegādājies bez čeka, vai viņam pašvaldībai kaut kā ir jāpierāda, ka malka tik tiešām nopirkta? Piemēram, jāuzrāda malkas grēdas fotogrāfijas vai kaut kāds cits pierādījums krāsns apkures esamībai?

– Nē, nekāds apliecinājums malkas pirkšanas faktam nav nepieciešams, kā arī nevajag uzrādīt dokumentus krāsns apkures pierādīšanai.

– Vai var izmantot jebkādu čeku par malkas iegādi? Vai derēs tikai stingrās uzskaites čeks?

– Tiks pieņemts jebkurš čeks vai dokuments par samaksu, ja tas atbildīs Ministru kabineta noteikumiem Nr. 96 – kases čeks vai numurētā kvīts, kas reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā (VID), vai elektroniski sagatavota kvīts ar VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā izveidotu numuru vai numurēta biļete, kas reģistrēta VID.

Kā aprēķinās kompensāciju?

– Vai varat minēt konkrētus piemērus tam, kā tiks aprēķināta kompensācija par iegādāto malku, granulām vai briketēm?

– Ja runājam par granulām, tad vidēji viena mājsaimniecība patērē 5–6 tonnas šī kurināmā sezonā. Maksimālais valsts noteiktais atbalsta apjoms ģimenei ir līdz 10 tonnām. Tas nozīmē, ka mājsaimniecība saņems kompensāciju par granulām ne vairāk kā 10 tonnas apmērā.

Kas attiecas uz malku, tad aprēķināts, ka vidēji mājsaimniecības Latvijā patērē līdz 30–40 berkubikmetriem sezonā. No tā tiek aprēķināts, ka katra ģimene var saņemt no valsts kompensāciju par 35 berkubikmetriem.

Malka

■ Ģimene ir iegādājusies 20 berkubikmetrus malkas par 50 eiro par kubikmetru, bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) 12% apmērā. Šajā gadījumā valsts viņiem kompensēs 5 eiro (50% no 10 eiro) par katru berkubikmetru, bez PVN 12%.

(50 – 40)/2 x 20 = 100 eiro + PVN 12%.

Tātad, ja kopējās ģimenes izmaksas par malkas iegādi ir 1000 eiro, tad kopējā kompensācijas

apmērs – 112 eiro.

■ Cits piemērs – ģimene iegādājusies 20 berkubikmetrus malkas par cenu 60 eiro par kubikmetru, bez PVN 12%. Šādā gadījumā valsts viņiem kompensēs jau 10 eiro par katru kubikmetru malkas, neņemot vērā PVN 12%.

(60 – 40)/2 x 20 = 200 eiro + PVN 12%.

Ģimenes kopējās izmaksas būs 1200 eiro, bet kopējā atbalsta summa – 224 eiro.

■ Ģimene iegādājusies 20 berkubikmetrus par cenu 70 eiro par 1 kubikmetru, bez PVN 12%. Valsts kompensē 15 eiro par 1 kubikmetru, bez PVN 12%.

(70 – 40)/2 = 15 x 20 = 300 eiro + PVN 12%.

Ģimenes kopējās izmaksas būs 1400 eiro, bet kopējā atbalsta summa – 336 eiro.

Granulas

■ Ja mājsaimniecība iegādājusies granulas par 450 eiro /tonnā, tad valsts kompensēs 75 eiro par katru iegādāto tonnu, bet mājokļa īpašnieks maksās 375 eiro par tonnu, neņemot vērā PVN 12%.

(450 – 300)/ 2 = 75 eiro + PVN 12%.

■ Ja granulu vērtība ir 600 eiro/tonnā, mājsaimniecība maksās 500 eiro par tonnu, bet valsts atlīdzinās 100 eiro par tonnu, neņemot vērā PVN 12%.

(500 – 300)/ 2 = 100 eiro + PVN 12%.

No kā ir atkarīgs atbalsta apmērs?

– Cilvēks ir iegādājies malku par 1000 eiro, bet pazaudējis čeku. Viņš par malku saņems atlīdzību 60 eiro apmērā, ja tā iegādāta līdz 31. augustam. Ja viņš nejauši atradīs pazudušo čeku, vai viņš varēs saņemt papildu atlīdzību?

– Jā, ja viņš atradīs nozaudēto čeku un iesniegs to palīdzības sniegšanas laikā līdz 2023. gada 30. aprīlim.

– Cilvēks bez čeka uzrādīšanas ir saņēmis kompensāciju par malku 60 eiro apmērā, bet pēc tam nopircis vēl malku ar čeku. Vai viņš var atkal prasīt kompensāciju par to? Kā tiek aprēķināta kompensācija?

– Ja mājsaimniecība jau ir saņēmusi 60 eiro atbalstu malkas iegādei, kas nopirkta līdz 31. augustam, tad pēc jauna malkas iepirkuma ar čeku valsts kompensācijas apmērs tiks aprēķināts kā starpība starp noteikto atbalsta summu un jau izmaksātajiem 60 eiro (t. i., tiks izmaksāts atbalsts par summu, kas pārsniedz 60 eiro).

Skaitļi

Pieņemsim, ka vasarā īpašnieks ir iegādājies bez čeka 10 berkubikmetrus malkas par 40 eiro un saņēmis no valsts 60 eiro. 2022. gada novembrī viņš iegādāsies vēl 20 berkubikmetrus par 60 eiro, iztērējot par to 1200 eiro un saņemot čeku. Šādā veidā saņems tiesības uz valsts kompensāciju par čeku 224 eiro apmērā. Tā kā cilvēks jau iepriekš ir saņēmis 60 eiro, tad par otro iesniegumu viņam izmaksās tikai 164 eiro = 224 – 60 eiro.

– Ja cilvēkam mājā ir divi apkures veidi (malkas krāsns un gāzes katls), kādu kompensācijas veidu viņš saņems – gan par malku (briketēm), gan par gāzi?

– Jā, palīdzība tiks aprēķināta par abiem apkures veidiem. Par malku vai briketēm, pamatojoties uz principiem, kas aprakstīti iepriekš.

Ja īpašniekam pieder divi dzīvokļi

– Pieņemsim, ka cilvēkam pieder divi dzīvokļi: viens – ar gāzes apkuri, otrs – ar krāsni. Vai viņš var saņemt valsts kompensāciju abiem mājokļiem?

– Kompensācija tiek izmaksāta par katru mājokli, tāpēc valsts atbalsts tiks piešķirts par abiem dzīvokļiem. Apmaksājot gāzi, palīdzība tiks piemērota automātiski, tas ir, dzīvokļa īpašnieks saņems rēķinu jau par samazinātu gāzes tarifu.

– Kam ir tiesības iesniegt lūgumu kompensēt malkas iegādi – tikai dzīvokļa īpašniekam vai arī citam cilvēkam, kurš dzīvo mājā/dzīvoklī, piemēram, īpašnieka radiniekam vai īrniekam? Vai ir jābūt deklarētam dzīvoklī vai mājā, lai pretendētu uz valsts atbalstu?

– Tā kā kompensācija vienam mājoklim tiek izmaksāta vienu reizi, mājokļa īpašniekam un tur faktiski dzīvojošiem cilvēkiem (radiniekiem vai īrniekiem) ir jāvienojas, kurš no viņiem iesniegs kompensācijas pieprasījumu. Kompensācijas saņemšanai nepieciešams uzrādīt vienu no šādiem dokumentiem: izziņu no zemesgrāmatas, īres līgumu, pilnvaru, izziņu par deklarēto dzīvesvietu. Taču, lai saņemtu atbalstu, dzīvoklī vai mājā nav jābūt deklarētam.

Kā iesniegt pieteikumu?

– Kur cilvēkam jāvēršas ar iesniegumu, lai saņemtu kompensāciju par malku/briketēm? Vai būs īpašas veidlapas vai pietiks ar iesniegumu rokrakstā?

– Lai saņemtu valsts kompensāciju, cilvēkam iesniegums jāiesniedz savā pašvaldībā. Iesniegumā jānorāda:

■ iesniedzēja vārds un uzvārds,

■ personas kods,

■ kontaktinformācija,

■ bankas konta numurs vai pasta norēķinu sistēmas konta numurs, kurā tiks ieskaitīta nauda mājsaimniecības atbalstam.

Iesniegumam jāpievieno:

■ mājokļa īpašuma vai lietošanas tiesību apliecinājums, piemēram, zemesgrāmatas apliecības kopija, īres līgums;

■ granulu, brikešu vai malkas iegādes apmaksas apliecinājums.

Iesniegums ietvers paša aizpildītāja apliecinājumu par attiecīgā apkures veida esamību mājā/dzīvoklī.

Pieteikumu var iesniegt elektroniski portālā www.epakalpojumi.lv, izmantojot speciāli izstrādātu veidlapu, kas būs pieejama no 1. oktobra.

Kurp doties rīdziniekiem?

Rīgas dome ziņo, ka iesniegumu pieņemšana par cietā kurināmā kompensācijas izmaksu jau ir sākusies. No 1. oktobra pieteikumus var iesniegt portālā www.epakalpojumi.lv, bet no 3. oktobra – konkrētās adresēs.

Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra klientu apkalpošanas vietu adreses un darba laiki:

n Brīvības ielā 49/53 (Rīgā):

pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās – no plkst. 8.00 līdz plkst. 19.00.

n Daugavpils ielā 31, Ieriķu ielā 43A, Gobas ielā 6A (Rīgā):

Pirmdienās – no plkst. 8.30 līdz plkst. 18.00;

otrdienās, trešdienās, ceturtdienās – no plkst. 8.30 līdz plkst. 17.00;

piektdienās – no plkst. 8.30 līdz plkst. 16.00.

n Eduarda Smiļģa ielā 46 (Rīgā):

pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās piektdienās – no plkst. 8.30 līdz plkst. 19.00.

Apmeklējums tikai pēc iepriekšējā pieraksta!
Pieteikties, kā arī saņemt konsultāciju var pa tālruni 80000800.

Lai nodrošinātu iedzīvotājiem pakalpojuma plašāku pieejamību, pieteikumus klātienē varēs iesniegt arī SIA Rīgas namu pārvaldnieks telpās:

n Tilta ielā 11 k-1 (Rīgā);

n Brīvības ielā 430A (Rīgā):

pirmdienās – no plkst. 10.00 līdz plkst. 19.00;

otrdienās – no plkst. 8.00 līdz plkst. 16.00;

trešdienās – no plkst. 8.30 līdz plkst. 17.00;

ceturtdienās – no plkst. 10.00 līdz plkst. 18.00;

piektdienās – no plkst. 8.30 līdz plkst. 16.00.

Tas ir svarīgi!

Likums paredz, ka:

■ iesniegumus kompensēt malkas, granulu vai brikešu iegādes izdevumus, ko var apliecināt ar čekiem, var iesniegt no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim;

■ iesniegumus par laikā līdz 2022. gada 31. augustam bez čeka nopirktas malkas, granulu vai brikešu izdevumu kompensēšanu var iesniegt no 2022. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 30. novembrim.

Tāpat Ekonomikas ministrijā skaidro gadījumus, kad personai būs liegtas tiesības saņemt atbalstu:

■ ja bez čeka vai cita samaksas apliecinājuma ir iegādātas koksnes granulas vai koksnes briketes (kā apliecinājums samaksai tiks pieņemts bankas maksājuma uzdevums vai stingrās uzskaites kvīts);

■ ja čekā/rēķinā par malku, granulām vai briketēm nav norādīts iegādātais kurināmā daudzums;

■ ja persona nevar uzrādīt mājokļa lietošanas tiesību apliecinošus dokumentus vai arī viņa nav nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja par šo mājokli;

■ ja īpašuma adrese ierakstīta zemesgrāmatā, bet nav apstiprināta mājokļa būvniecības plāna, uz kura pamata tiek izsniegta būvatļauja, vai arī jebkurš cits dokuments, kas apliecina, ka tas ir dzīvojamais īpašums.

Kā mēra malkas tilpumu?

Berkubikmetrs ir tilpuma mērvienība brīvi nobērtu, nevis kārtīgi sakrautu materiālu mērīšanai. Tādēļ arī malku mēra berkubikmetros (arī – steros vai berkubos).

Numuru arhīvs: spied un lasi!