Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Šaubīgais maksājums par elektrību tiks atcelts!

Pixabay.com

Ekonomikas ministre: turpmāk visiem elektroenerģijas lietotājiem OIK rēķina ailītēs būs nulle

„Esam raduši risinājumu obligātā iepirkuma komponentes (OIK) atcelšanai visiem elektroenerģijas lietotājiem, vienlaikus pilnveidojot esošo atbalsta sistēmu. Elektroenerģijas obligātā iepirkuma sistēmas izbeigšana nav iespējama, taču ir iespējama obligātā iepirkuma atbalsta izmaksu segšana no valsts puses, lai līdz 2025. gada beigām elektroenerģijas lietotāju rēķinos obligātā iepirkuma komponentes ailītēs būtu nulle. Papildus tam tiks gatavoti grozījumi tiesību aktos, lai arī turpmāk, pēc 2025. gada, elektroenerģijas galalietotājiem OIK maksājumi nebūtu jāveic,” uzsver ekonomikas ministre Ilze Indriksone.

„Vienlaikus, prognozējot, ka elektroenerģijas vidējās vairumcenas arī turpmākajos mēnešos saglabāsies augstā līmenī, negatīvi ietekmējot mājsaimniecību ekonomisko situāciju, par četriem mēnešiem tiks pagarināts jau pērn pieņemtais lēmums par palielinātu atbalstu aizsargātajiem lietotājiem,” norāda ministre.

Ministru kabineta sēdē tika izskatīts Ekonomikas ministrijas sagatavotais konceptuālais ziņojums „Kompleksi pasākumi obligātā iepirkuma komponentes problemātikas risināšanai un elektroenerģijas tirgus attīstībai”, un valdība konceptuāli atbal­stīja Ekonomikas ministrijas piedāvājumu no 2022. gada 1. septembra līdz 2025. gada 31. decembrim OIK vidējo likmi noteikt 0 eiro/MWh, obligātā iepirkuma atbalsta izmaksas sedzot no AS Latvenergo dividenžu ieņēmumiem.  

2022. gada pirmajā pusgadā ir ievērojami samazinājies obligātā iepirkuma valsts atbalsta saņēmēju skaits. Saskaņā ar Būvniecības valsts kontroles biroja datiem par obligātā iepirkuma atļauju derīguma termiņiem OIK atbalstu saņemošo koģenerācijas staciju skaits pakāpeniski samazināsies arī turpmāk, tādējādi mazinot obligātā iepirkuma kopējās izmaksas.

Vienlaikus tika rasts finansējuma avots un valdība konceptuāli vienojās par četriem mēnešiem, tas ir – līdz 2023. gada 30. aprīlim, pagarināt palielinātu atbalstu, kas jau ir spēkā kopš 2021. gada novembra, visām aizsargāto lietotāju grupām, to starpā daudzbērnu ģimenēm, mazturīgām mājsaimniecībām un citiem.

Kā zināms, pagājušā gada nogalē valdība lēma no 2021. gada 1. novembra līdz 2022. gada 31. decembrim, ņemot vērā augsto elektroenerģijas cenu kāpumu un līdzšinējā atbalsta apjoma proporcionalitāti, noteikt šādu atbalstu norēķiniem par elektroenerģiju:

■ trūcīgai vai maznodrošinātai mājsaimniecībai  (personai) – 15 eiro;

■ ģimenei (personai), kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti – 15 eiro;

■ personai ar I invaliditātes grupu vai tās aizgādnim – 15 eiro;

■ daudzbērnu ģimenei – 20 eiro.

Atbalstu piemēro automātiski, bet tikai Latvenergo un TET klientiem.

Numuru arhīvs: spied un lasi!