Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Pieaug atkritumu izvešanas tarifi

Facebook.com / Clean R

No jūlija Rīgā pieaugs nešķiroto atkritumu izvešanas tarifi, to paredz Rīgas domes sēdē pieņemtais lēmums.

Galvenokārt atkritumu apsaimniekošanas cena paaugstināta, pamatojoties uz inflācijas un  degvielas cenu pieaugumu, kas ietekmē arī atkritumu izvešanu. Šādu iemeslu dēļ izmaksas pieaug pirmo reizi kopš līguma noslēgšanas brīža ar atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem 2020. gada sākumā.

Vēl viens no atkritumu tarifu pieauguma iemesliem ir grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā, kas paredz, ka līdz gada beigām pašvaldībai un tās izvēlētajam sadzīves atkritumu apsaimniekotājam jāveic grozījumi līgumos par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu attiecībā uz nešķiroto sadzīves atkritumu un bioloģisko atkritumu maksas apmēru. Izmaksas mainās, jo saskaņā ar likumu maksu par dalīti savākto bioloģisko atkritumu apsaimniekošanu pašvaldība nosaka 80% apmērā no nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas un šķirot bioloģiskos atkritumus būs izdevīgāk – divās atkritumu apsaimniekošanas zonās bioloģiski noārdāmo atkritumu tarifi samazināsies.

Savukārt pirmajā un otrajā atkritumu apsaimniekošanas zonā, kuru apsaimnieko SIA Clean R, sadzīves atkritumu apglabāšanas izmaksas mainās arī saistībā ar atkritumu tilpuma un masas pieaugumu.

Nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu veido pašvaldības lēmumā apstiprinātā maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos

Rīgas pašvaldība pēdējo gadu laikā aktīvi pievērsusies šķirošanas veicināšanai. No šā gada marta māju apsaimniekotājiem ir noteikts pienākums sadarbībā ar atkritumu apsaimniekotājiem nodrošināt vieglā un stikla atkritumu šķirošanu daudzdzīvokļu ēkās, izvietojot attiecīgus konteinerus.

Rīgas pašvaldība atgādina, ka iepakojuma un stikla taras konteineru uzstādīšana un šo dalīti vākto atkritumu izvešana ir bez maksas, pretēji sadzīves atkritumu konteinera izvešanai, par ko iedzīvotājiem jāmaksā. Katrs lielais iepakojuma konteiners, kas 2022. gadā būs sašķirots pareizi un tiks izvests kā iepakojuma konteiners, var samazināt mājas atkritumu apsaimniekošanas izdevumus līdz pat 35%.

Šķirojot vieglo iepakojumu un stikla taru, kopumā rīdzinieki 2021. gadā ir ietaupījuši 9,5 miljonus eiro – tā ir nauda, ko iedzīvotāji būtu samaksājuši, ja šķirotie atkritumi būtu izvesti un apsaimniekoti kā sadzīves atkritumi. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu papildus ir ietaupīti 1,5 miljoni eiro.

Numuru arhīvs: spied un lasi!