Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Vispirms pa Lastādijas, pēc tam pa Latgales...

Astoņas Rīgas ielas pārdēvētas: ko svarīgi zināt iedzīvotājiem? 

Februārī Rīgas dome apstiprināja nosaukumu maiņu vienlaikus vairākām galvaspilsētas ielām. Iedzīvotāji vēlas zināt, kad jaunie nosaukumi stāsies spēkā un kādi dokumenti šajā sakarā būs jānomaina.

Kuras ielas tika pārsauktas?

Kopumā pārdēvētas astoņas ielas, taču rezultāts ir deviņi jauni toponīmi, jo bijušo Maskavas ielu nolēma sadalīt divās daļās.

Lūk, jaunie ielu nosaukumi.

■ Maskavas iela posmā no 13. janvāra ielas līdz Lāčplēša ielai – Lastādijas iela

■ Maskavas iela – Latgales iela

■ Latgales iela – Jāņa Klīdzēja iela

■ Puškina iela – Kārļa Mīlenbaha iela

■ Turgeņeva iela – Vilhelma Purvīša iela

■ Ļermontova iela – Viļa Plūdoņa iela

■ Gogoļa iela – Emīlijas Benjamiņas iela

■ Lomonosova iela – Valērijas Seiles iela

■ Tipogrāfijas iela – Augusta Spariņa iela

Kad stāsies spēkā jaunie nosaukumi?

Rīgas pašvaldība informāciju par izmaiņām ir iesniegusi Valsts adrešu reģistrā. Juridiski jaunie ielu nosaukumi ir reģistrēti, tādēļ, sūtot vēstules, brīdinājumus, pakas un citus sūtījumus, var izmantot jaunos nosaukumus.

Personas dzīvesvieta ir deklarēta Maskavas ielā. Jautājums: Vai personai ir jāvēršas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē vai pašvaldībā, lai saistībā ar ielas nosaukuma maiņu tiktu mainīta deklarētās dzīvesvietas adrese?

Nē, valsts un pašvaldību iestādes izmanto vienotas elektroniskās datubāzes. Šajā gadījumā galvenais informācijas avots būs Valsts adrešu reģistrs. Informācija par personas deklarēto adresi tiks mainīta automātiski, tādā pašā veidā automātiski tiks mainītas uzņēmumu juridiskās adreses.

Ja darba līgumā darba ņēmējs kā deklarēto dzīvesvietas adresi norādījis Puškina ielu, tad sakarā ar ielas nosaukuma maiņu ir jāveic izmaiņas līgumā?

Izmaiņas var būt nepieciešamas gan līgumos ar citām personām, gan citos specifiskos dokumentos – atļaujās, licencēs un citos dokumentos.

Gaidot ciemiņus, viņiem tika nosaukta jaunā adrese – Emīlijas Benjamiņas iela. Tomēr viesi ilgi maldījās un pēc navigatora un Google maps aplikācijas nespēja atrast meklēto, jo meklētājos bija vecais ielas nosaukums – Gogoļa iela. Cik ilgi saglabāsies šāda veida neatbilstības?

Nevalstiskie informācijas reģistru un karšu īpašnieki pakāpeniski pieņem jaunās adreses. Piemēram, Rīgas dome lēmumu par ielu pārdēvēšanu ir nosūtījusi karšu izdevniecībai Jāņa sēta, tādēļ izmaiņas tiks ieviestas kā drukātajās, tā elektroniskajā kartē www.balticmap.eu. Savukārt tik milzīgs resurss kā Google izmaiņas savās kartēs veiks tikai pēc tam, kad saņems lūgumu no lietotājiem.

Māja atrodas Maskavas ielā, un tur ir nodibināta dzīvokļu īpašnieku biedrība, kuras nosaukumā ir vecais ielas nosaukums un mājas numurs. Vai biedrībai būs jāmaina nosaukums Uzņēmumu reģistrā?

Tas ir atkarīgs no biedrības biedru gribas, jo likums neuzliek viņiem par pienākumu to darīt. Tomēr ir jāatceras, ka, mainot biedrības nosaukumu, nāksies pildīt daudz birokrātisku prasību.

Iedzīvotāju novērota dīvainība: dokumentos jau norādāms ielas jaunais nosaukums – Lastādijas iela, bet uz mājas joprojām ir plāksnīte ar Maskavas ielas nosaukumu. Kad sāks parādīties jaunās ielu nosaukumu zīmes?

Rīgas domes lēmums noteic, ka adrešu numurzīmju un nosaukumu zīmju maiņa jāveic trīs mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, tas ir, līdz šī gada 21. maijam. Zīmes izgatavos Rīgas domes Centrālās administrācijas Teritorijas labiekārtošanas pārvalde.

Māju pārvaldniekus pārsauktajās ielās satrauc jautājums, vai par jaunajām ielu nosaukumu un māju numuru zīmēm būs jāmaksā dzīvokļu īpašniekiem un cik tas maksās?

Jaunas māju nosaukumu un numuru zīmes tiks izgatavotas bez maksas, taču to uzstādīšana mājas pārvaldniekam vai īpašniekam būs jāorganizē pašam.

Kur varēs saņemt jaunās nosaukumu zīmes un adrešu numurzīmes?

Pagaidām vēl nav apstiprināta kārtība, kādā namu pārvaldniekiem un ēku īpašniekiem izsniegs jaunās zīmes. Rīgas dome par to ziņos laika gaitā.

Rīgas dome ir mainījusi ielu nosaukumus, bet vai tiks mainīti sabiedriskā transporta pieturu nosaukumi?

Jā, šobrīd uzņēmums Rīgas satiksme nosaka pieturvietas, kurām jāmaina nosaukumi. Kad pieturvietu nosaukumu maiņu apstiprinās Rīgas domes Satiksmes un transportu lietu komiteja, uzņēmums veiks nepieciešamās izmaiņas sabiedriskā transporta ekrānos un balss paziņojumos, kā arī izgatavos un uzstādīs jaunas pieturvietu nosaukumu zīmes. Prognozēts, ka tas tiks izdarīts mēneša laikā, – visticamāk, līdz marta beigām.

Cik dārga ir ielu nosaukumu maiņa – cik nodokļu maksātāju naudas pašvaldība par to paredzējusi tērēt?

Šobrīd tiek prognozēts, ka ielu nosaukumu maiņa pašvaldībai varētu izmaksāt ap 80 000 eiro (bez PVN). Šī summa paredz izdevumus par ielu nosaukumu un adrešu zīmju izgatavošanu, taču precīza summa būs zināma tikai pēc iepirkuma.

Numuru arhīvs: spied un lasi!