Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Nauda ir, tā gaida saņēmējus

Freepik.com

Rīdzinieki aicināti pieteikties atbalstam mājokļa vides pieejamības nodrošināšanai 

Rīgas pašvaldības Labklājības departaments līdz 23. februārim turpina pieņemt iesniegumus mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai cilvēkiem ar kustību traucējumiem, lai viņiem uzlabotu gan pieejamību pakalpojumiem, gan iespēju strādāt un iesaistīties sabiedriskajā dzīvē.

Projekta gaitā pašvaldībai ir iespēja pielāgot mājokli 78 cilvēkiem, nodrošinot, lai viņi varētu brīvi pārvietoties telpās vai izkļūt uz ielas bez citu palīdzības. Vērtējot līdz šim saņemtos iesniegumus, potenciāli atbilstīgi pieteikumi ir no 49 cilvēkiem.

Finansējums viena mājokļa pielāgošanai nepārsniedz 18 299 eiro bez PVN.

Iesniegumus vērtē Labklājības departamenta speciālisti sadarbībā ar Rīgas Sociālā dienesta darbiniekiem, bet obligāti nepieciešams arī ergoterapeita un būvspeciālista atzinums. Rīgas domes Sociālo jautājumu komitejas deputāti nolēma atbalstīt ergoterapeita un būvspeciālista sniegto pakalpojumu priekšfinansēšanu 23 400 eiro apmērā, lai varētu sekmīgi turpināt mājokļu vides pielāgošanas projektu.

Atbalsts tiek sniegts viena mājokļa pielāgošanai, ja cilvēks ar kustību traucējumiem:

■ izmanto kādu tehnisko palīglīdzekli, lai ikdienā pārvietotos;

■ strādā (t. sk. ir pašnodarbināta persona);

■ mācās (jebkurā izglītības posmā);

■ iesaistīts brīvprātīgā darbā (oficiāli noformētas līgumattiecības);

■ nodarbojas ar paraolimpisko sportu un piedalās nacionāla vai starptautiska mēroga sacensībās;

■ darbojas nevalstiskā organizācijā;

■ ir bezdarbnieks, kas piedalās aktīvās nodarbinātības pasākumos;

■ apmeklē dienas aprūpes centru, specializētās darbnīcas, saņem „atelpas brīža” pakalpojumu;

■ izmanto no valsts budžeta apmaksātu asistenta pakalpojumu Rīgas pašvaldībā.

Pielāgojamais mājoklis tiek vērtēts pēc vairākiem kritērijiem:

■ tas ir projektā iesaistītā cilvēka īpašumā;

■ viņa pirmās vai otrās pakāpes radinieka īpašumā;

■ persona tajā ir deklarējusi savu dzīvesvietu;

■ ir noslēgts īres līgums vismaz uz pieciem gadiem;

■ nav veikta nelegāla pārbūve vai ēka nav avārijas stāvoklī;

■ komunālo pakalpojumu parāds nepārsniedz 2000 eiro.

Iesniegumus pieņem līdz šā gada 23. februāra plkst. 14.00 Labklājības departamentā Rīgā, Baznīcas ielā 19/23, 3. stāvā.

■ ■ ■

Labklājības departamenta speciālisti sagatavoja atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par pabalstu mājokļa pielāgošanai.

Kas ir pabalsts mājokļa pielāgošanai?

– Tas ir pabalsts, kas paredzēts mājokļa pielāgošanai – mājokļa pārbūve, atjaunošana vai aprīkošana ar nepieciešamajām palīgierīcēm, uzlabojot vides pieejamību jūsu mājoklī.

Vai, lai saņemtu mājokļa pielāgošanas pabalstu, mājoklim jābūt manā īpašumā?

Lai saņemtu mājokļa pielāgošanas pabalstu mājoklis var būt jūsu īpašumā, bet var būt arī uz pieciem gadiem no pabalsta pieprasīšanas dienas noslēgts īres līgums.

Kas man jādara, lai pieteiktos un saņemtu pabalstu mājokļa pielāgošanai?

– Lai saņemtu pabalstu mājokļa pielāgošanai, jūs vai jūsu likumiskais pārstāvis uzraksta un iesniedz Rīgas Sociālajā dienestā iesniegumu, kurā jūs norādāt mājokļa pielāgošanas veidu un firmu (komersantu), kas to īstenos. Iesniegumu var iesniegt jebkurā Rīgas Sociālā dienesta teritoriālajā centrā vai elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu nosūtīt uz Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., kā arī izmantot e-adresi (plašāka informācija par e-adreses lietošanu: https://mana.latvija.lv/e-adrese.

Lai noskaidrotu, kurā Rīgas Sociālā dienesta teritoriālajā centrā ir jāvēršas, var zvanīt pa Sociālā dienesta informatīvo tālruni 67105048 vai 25770080 vai pa Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055.

Pēc iesnieguma saņemšanas Rīgas Sociālā dienesta speciālisti vērtēs jūsu spējas veikt ikdienas aktivitātes, fiziskās vides barjeras un sniegs rekomendācijas mājokļa pielāgošanai (atzinums), lai jums mājoklī būtu ērtāk pārvietoties un jūs varētu pēc iespējas patstāvīgāk veikt ikdienas darbības.

Vai jāiesniedz kādi papildu dokumenti?

– Papildus iesniegumam jāiesniedz:

■ izraksts no ambulatoriskā slimnieka medicīniskās kartes (veidlapa Nr. 027/u) vai ārstējošā ārsta atzinums, kas ietver nepieciešamo medicīnisko informāciju, kas Sociālā dienesta speciālistam (ergoterapeitam) palīdzēs sagatavot atzinumu;

■ īres līguma kopija (uzrādot oriģinālu), ja jūs neesat mājokļa īpašnieks;

■ mājokļa īpašnieka rakstiska piekrišana mājokļa pielāgošanai, ja pats neesat mājokļa īpašnieks.

Kāds ir pabalsta apmērs mājokļa pielāgošanai?

– Pabalsta mājokļa pielāgošanai apmērs ir līdz 6000 eiro personai, kura pārvietojas riteņkrēslā, un līdz 2250 eiro personai ar redzes invaliditāti.

Kas notiek pēc iesnieguma iesniegšanas?

Pēc iesnieguma un papildus dokumentu saņemšanas Rīgas Sociālā dienesta speciālisti:

■ vērtē jūsu atbilstību noteiktajām prasībām;

■ vērtē jūsu individuālās vajadzības un nepieciešamību veikt mājokļa pielāgošanu;

■ pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu;

■ rakstiski paziņo jums par pieņemto lēmumu;

■ jūs iepazīstaties ar ergoterapeita atzinumu un komersanta sastādīto tāmi un tehniskajiem risinājumiem;

■ tiek noslēgts trīspusējs līgumu par jūsu mājokļa pielāgošanu (Rīgas Sociālais dienests, jūs un mājokļa īpašnieks (ja jūs pats neesat mājokļa īpašnieks) un komersants).

Vai pabalstu mājokļa pielāgošanai varu saņemt savā bankas kontā?

– Kad mājokļa pielāgošana darbi ir pabeigti un pieņemti, Rīgas Sociālais dienests samaksā komersantam par mājokļa pielāgošanas darbiem. Uz klienta kontu pārskaitījums netiek veikts.

Vai pabalstam mājokļa pielāgošanai drīkst pieteikties vairākas vienā mājoklī dzīvojošas personas ar funkcionāliem traucējumiem?

– Pabalstam mājokļa pielāgošanai var pieteikties tās personas, kuras dzīvo vienā mājoklī un kuras pārvietojas riteņkrēslā un/vai ar redzes invaliditāti un kurām nepieciešams pielāgot sava mājokļa vidi. Rīgas Sociālā dienesta speciālisti vērtēs šo personu atbilstību pabalsta saņemšanai un viņu vajadzības.

Kādi mājokļa pielāgošanas darbi parasti tiek veikti?

– Tas atkarīgs no jūsu vajadzībām. Piemēram, sliekšņu likvidēšana, durvju paplašināšana, sanitārā mezgla pārbūve, telpu apvienošana u. c.

Pabalsts nav paredzēts tehnisko palīglīdzekļu, kas tiek apmaksāti no valsts budžeta līdzekļiem, iegādei.

Kādas palīgierīces parasti ierīko, veicot mājokļa pielāgošanu?

– Tas atkarīgs no jūsu vajadzībām. Sociālā dienesta speciālists (ergoterapeits) novērtēs jūsu spējas veikt ikdienas aktivitātes, fiziskās vides barjeras un sniegs rekomendācijas mājokļa pielāgošanai (atzinums), lai jums mājoklī būtu ērtāk pārvietoties un jūs varētu pēc iespējas patstāvīgāk veikt ikdienas aktivitātes. Piemēram, gudrās mājas funkcijas – gaismas ieslēgšana, durvju atslēgšana, logu atvēršana u. c. automatizācija.

Vai, izmantojot mājokļa pielāgošanas pabalstu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās var pielāgot arī koplietošanas telpas?

– Nē, daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās vides pielāgošana neietver koplietošanas telpu pielāgošanu.

Vai es varu atkārtoti saņemt mājokļa pielāgošanas pabalstu?

– Ja mājoklī pastāv apstākļi, kas ierobežo jūsu aktivitātes un rada atkarību no citas personas palīdzības un to apliecina Rīgas Sociālā dienesta ergoterapeita atzinums, tad pabalsts tiek piešķirts ne biežāk kā reizi piecos gados.

Pabalstu varat saņemt atkārtoti arī tad, ja jūs, saņemot pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, maināt dzīvesvietu, saņemot pašvaldības īpašumā esošu dzīvokli, t. sk. servisa dzīvokli.

Kas šajā gadījumā ir komersants?

– Komersants ir Komercreģistrā ierakstīta fiziska persona (individuālais komersants) vai komercsabiedrība (personālsabiedrība un kapitālsabiedrība). Latvijā populārākā komercdarbības forma ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA).

Mājokļa pielāgošanas darbus var veikt jebkurš Komercreģistrā vai Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrēts komersants. Komersants, kurš veic nepieciešamo mājokļa pielāgojumu (veic pārbūvi, uzstāda palīgierīces), pēc mājokļa pielāgošanas darbu pabeigšanas nodod darbu, parakstot darbu pieņemšanas un nodošanas aktu.

Kādos gadījumos pabalsts mājokļa pielāgošanai netiek piešķirts?

– Pabalstu mājokļa pielāgošanai nevarat saņemt, ja jūs neatbilstat to personu grupai, kuriem šis pabalsts tiek piešķirts, netiek iesniegti papildu dokumenti vai ir kādi citi apstākļi, piemēram, ja mājoklis ir ieķīlāts (izņemot gadījumu, kad jums vai jūsu likumiskajam pārstāvim ir hipotekārais kredīts pielāgojamā mājokļa iegādei.)

Numuru arhīvs: spied un lasi!