Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Dodieties pēc naudas

Gandrīz ikvienas mājas iedzīvotāji Rīgā var prasīt pašvaldībai līdz 50 000 eiro sava īpašuma remontam, siltināšanai vai teritorijas labiekārtošanai: drīzumā sāksies pieteikšanās 

Gandrīz jebkuras mājas iedzīvotāji Rīgā var prasīt pašvaldībai no 10 līdz 50 tūkstošiem eiro sava īpašuma remontam, siltināšanai vai teritorijas labiekārtošanai. Desmitiem māju šo iespēju jau izmantojušas, citas vilcinās, – bet velti. Piemēram, 2023. gada programmā pašvaldībai izveidojās līdzekļu pārpalikums, ko būtu varējuši saņemt kādas mājas iedzīvotāji, bet viņi nepieteicās.

2023. gada oktobrī Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma departamenta mājaslapā atjauno.rīga.lv tiks publicēts jaunais nolikums līdzfinansējuma programmai apdraudējuma novēršanai, dzīvojamo ēku energoefektivitātes uzlabošanai, kā arī mājai piegulošā zemes gabala labiekārtošanai.

Māju pārstāvjiem būs aptuveni seši mēneši, lai iepazītos ar programmas nosacījumiem, saņemtu departamenta speciālistu konsultācijas, sagatavotu un iesniegtu dokumentus līdzfinansējuma saņemšanai.

Ja 2023. gadā šī iespēja tiks palaista garām, tad vēl ir iespēja to izmantot 2024. gadā.

Pirmais solis – visgrūtākais

Seminārā par minēto pašvaldības programmu plašāk stāstīja Rīgas domes Īpašuma departamenta klientu atbalsta nodaļas vadītāja Ilona Pētersone.

Kas nepieciešams, lai daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāji droši startētu programmā un saņemtu naudu no pašvaldības, piemēram, fasādes siltināšanai, balkonu remontam vai jumta nomaiņai?

– Vispirms mājas pārstāvjiem rūpīgi jāiepazīstas ar šīs programmas nolikumu un tā pielikumiem. Programma tuvākajās dienās tiks publicēta portālā atjauno.riga.lv.

Pēc tam jāpiesakās uz konsultāciju, lai ar speciālistiem pārrunātu visus jautājumus par dalību programmā.

E-pasts, lai pieteiktos uz konsultāciju – Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

E-pasts dokumentu un jautājumu iesniegšanai Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

Tālruņi konsultācijas pieteikšanai 67181015 vai 67037293.

No pagraba līdz bēniņiem

Vai tas ir tiesa, ka, sākot ar 2023. gadu, rīdziniekiem ir jaunas iespējas pieprasīt līdzekļus no pašvaldības savas mājas remontam un labiekārtošanai?

– Jā, 2023. gada jūnijā tika pārstrādāti Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 22 Par pašvaldības palīdzību bīstamības novēršanai un energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai dzīvojamās mājās, kā arī tām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai Rīgā.

Šīs programmas ietvaros pašvaldības līdzfinansējumu var saņemt trim mērķiem:

■ bīstamu situāciju novēršanai (atjaunošanas programma),

■ energoefektivitātes uzlabošanai (siltināšanas programma),

■ mājas teritorijas labiekārtošanai.

Kas attiecas uz pēdējo mērķgrupu, tad iedzīvotājiem tagad būs iespēja piedalīties gan lielajā, gan mazajā labiekārtošanas programmā.

Tagad par naudu

Kādus darbus mājā var veikt ar pašvaldības līdzfinansējumu?

– Bīstamo situāciju novēršanas programmas ietvaros līdzfinansējumu varēs saņemt darbiem, kas saistīti ar mājas konstrukciju avārijas vai bīstama stāvokļa novēršanu. Tas varētu būt pagraba, starpstāvu vai bēniņu pārsegumu, jumta vai balkonu remonts un atjaunošana.

Siltināšanas programmas ietvaros līdzfinansējuma līdzekļus varēs izmantot, lai siltinātu mājas sienas, cokolu, pagraba vai bēniņu pārsegumu un jumtu, turklāt vienlaikus varēs arī nosiltināt inženiertehniskās sistēmas karstā ūdens apgādei vai apkurei.

Kāds līdzfinansējumu apmērs mājām paredzēts šo programmu ietvaros?

– Piedaloties bīstamības novēršanas programmā, mājas pārstāvji var pieprasīt līdzfinansējumu līdz 50% apmērā no attiecīgo remontdarbu izmaksām, bet ne vairāk par 30 000 eiro; turklāt par būvprojektu pašvaldība gatava maksāt līdz 5000 eiro.

Ja dzīvokļu īpašnieki ar balsu vairākumu nolems piedalīties siltināšanas programmā, tad pašvaldības līdzfinansējums segs 50% darbu izmaksu, bet ne vairāk par 50 000 eiro. Šīs programmas ietvaros var saņemt arī līdzekļus būvprojekta izmaksu segšanai – līdz 1000 eiro.

Par siltināšanas programmu varu teikt, ka iedzīvotāji pie mums nāk ar energoauditora slēdzienu. Viņiem līdzfinansējums vispirms jāpieprasa tiem siltināšanas darbiem, kurus energoauditors norādījis par prioritāriem, jādarbojas pēc principa – no svarīgākā uz mazāk nozīmīgo.

Kā lielā programma atšķiras no mazās?

Kādus darbus mājas labiekārtošanas projekta ietvaros atbalstīs pašvaldība?

– Kā jau minēju, no šī gada Rīgā ir divas šāda atbalsta programmas: mazā un lielā. Mazās programmas ietvaros līdzfinansējumu varēs saņemt atkritumu laukumu, degradētas teritorijas, ārējo inženierkomunikāciju, piebraucamo ceļu, ietvju un gājēju celiņu atjaunošanai, kā arī atsevišķu teritorijas labiekārtojuma elementu izbūvei vai renovācijai.

Lielās līdzfinansējuma programmas ietvaros pašvaldība atbalstīs pilnīgi jaunu atkritumu laukumu, autostāvvietu vai inženierkomunikāciju izbūvi.

Kā atšķiras pašvaldības līdzfinansējums lielās un mazās labiekārtošanas programmas ietvaros?

– Piedaloties mazajā programmā, māja no pašvaldības var saņemt līdz 50% no darbu izmaksām, bet ne vairāk par 10 000 eiro un vēl līdz 3000 eiro atlīdzības veidā par tehniskās dokumentācijas iz­strādi. Savukārt atbilstīgi lielajai programmai pašvaldība segs līdz 50% no darbu izmaksām, bet ne vairāk par 30 000 eiro. Arī šo māju īpašnieki var pieprasīt līdz 3000 eiro tehniskās dokumentācijas izstrādei.

Laiki un termiņi

Kad būs zināms programmas nolikums?

– Jaunās programmas nolikumu komisija apstiprinās oktobra beigās. Pēc tam tas tiks publicēts mūsu interneta vietnē: atjauno.riga.lv. Uzreiz brīdinu, ka tiks izstrādātas divi atšķirīgi nolikumi: viens siltināšanas, atjaunošanas un lielās labiekārtošanas programmām, otrs – mazajai labiekārtošanas programmai. Tas nepieciešams skaidrībai – pirmajā gadījumā programmām ir divu gadu īstenošanas cikls, bet otrajā gadījumā – šis cikls ir viens gads.

Kāds ir divgadīgās programmas cikls?

– Pirmajā gadā izsludinām pieteikumu pieņemšanu, kuri jāiesniedz programmas nolikumā noteiktajā termiņā. Pēc tam notiek projektu izskatīšana un apstiprināšana, kam seko nepieciešamo līdzekļu pieprasījums no pašvaldības līdzfinansējuma daļas apmaksai. Saņemot apstiprinājumu no pašvaldības, programmas otrajā darbības gadā slēdzam līgumus ar projekta dalībniekiem, kuriem plānotie darbi jāpaveic noteiktā termiņā un par to jāatskaitās līdz gada beigām, lai saņemtu līdzfinansējumu.

Ja mēs runājam par nelielo labiekārtošanas programmu, kurai ir viena gada cikls, tad viss notiek nedaudz citādi. Pieteikumu pieņemšana un izskatīšana, darbu izpilde un līdzfinansējuma izmaksa tiek veikta viena gada laikā.

Kas jau zināms par pieteikšanās termiņiem jaunajai divu gadu programmai?

– Precīzi datumi būs zināmi tikai oktobra beigās, bet tagad jau zināms, ka 2024./2025. gada programmas ietvaros māju iedzīvotāju pieteikumu pieņemšana pēc provizoriskiem datiem var beigties 2024. gada maijā, projekta vērtēšana turpināsies līdz 2024. gada jūlijam, tāmju iesniegšana – līdz 2024. gada augustam. Komisijas lēmums par līdzfinansējuma apmēru gaidāms līdz nākamā gada septembrim, bet līdzekļi no pašvaldības budžeta tiks pieprasīti līdz 2024. gada oktobrim.

Pēc tam 2025. gadā informēsim iedzīvotājus, vai viņu plānotajiem darbiem ir piešķirts līdzfinansējums, un slēgsim ar viņiem līgumu. Balstoties uz iepriekšējo gadu pieredzi, būvdarbi būs jāpabeidz līdz 2025. gada 15. novembrim, pēc tam plānotais līdzfinansējums mājai tiks pārskaitīts līdz gada beigām.

Kā nenokavēt termiņu dalībai viengadīgajā mājas labiekārtošanas programmā?

– Paredzams, ka konkurss projektiem, kurus iedzīvotāji iecerējuši īstenot šīs programmas ietvaros 2024. gadā, sāksies 2023. gada oktobra beigās. Šajā gadījumā pieteikumi dalībai tiks pieņemti līdz 2024. gada februārim (precīzi datumi būs programmas nolikumā, ko publicēsim līdz oktobra beigām). Projektu pārbaude noslēgsies martā, komisijas lēmums gaidāms jau 2024. gada maijā, kad arī tiks slēgti līgumi. Visi darbi būs jāpabeidz līdz 2024. gada 15. novembrim, pēc tam mājas pārstāvjiem līdz 2024. gada beigām jāiesniedz darba nodošanu apliecinoši dokumenti un jāsaņem līdzfinansējums.

Nepieļaujiet šādas kļūdas

Kādi dokumenti jāiesniedz, lai piedalītos programmā un saņemtu pašvaldības līdzfinansējumu?

– Konsultāciju laikā iedzīvotājiem vienmēr iesaku iepazīties ar programmas nolikumu. Šobrīd mājaslapā atjauno.rīga.lv var apskatīt jau pabeigtās 2023./2024. gada programmas nolikumu. Taču arī tur iespējams apskatīt nepieciešamo dokumentu sarakstu. Neatkarīgi no izsludināšanas gada pašvaldības vērtēšanas komisijai būs vajadzīgs rakstisks iesniegums, dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma protokols par dalību programmā, darbu izmaksu tāme un projekta īstenošanas grafiks.

Vai būvprojektu iespējams pasūtīt pirms jaunās programmas izsludināšanas, lai tā izstrādei iztērētos līdzekļus pašvaldība iekļautu līdzfinansējumā?

– Jā, projektu var pasūtīt iepriekš.

Kādas kļūdas pieļauj māju pārstāvji, iesniedzot dokumentus dalībai programmā?

– Parasti tās ir kļūdas dokumentu sagatavošanā, piemēram, nepareizi noformēti dokumenti par tiesībām pārstāvēt iedzīvotāju intereses; vai nepareizi noformētas pilnvaras, ko izsnieguši dzīvokļu īpašnieki; kļūdaini balsošanas protokoli, kur balsotājs ir nevis dzīvokļa īpašnieks, bet gan viņa radinieks vai īrnieks. Gadās, ka mājas iedzīvotāji iesniedz slikti sagatavotus mājas tehniskās apsekošanas atzinumus, dažreiz šiem dokumentiem ir beidzies derīguma termiņš. Atsevišķos gadījumos iedzīvotāji aizmirst par būvlīguma pielikumiem, piemēram, darba grafikiem. Dažkārt iedzīvotāji steigušies sākt remontdarbus, taču teritorijas labiekārtošanu mazās programmas ietvaros atļauts veikt tikai no konkrētā gada 1. janvāra līdz 15. novembrim.

Ja mājas pārstāvji būvniekiem izmaksās avansu, piemēram, 2023. gada 20. decembrī, viņi nevares piedalīties projektā.

Vai pēc dokumentu iesniegšanas var izlabot kļūdu?

Jā, mūsu speciālisti pastāstīs, kā un ko labot, tajā skaitā novēršot trūkumus tāmju, projektu un līgumu sagatavošanā.

Šeit pielika, tur – atņēma

Kādu iemeslu dēļ līdzfinansējuma summu var samazināt?

– Tas ir ļoti svarīgs jautājums. Pirmkārt, pašvaldība piešķir līdzfinansējumu tikai tādā gadījumā, ja dzīvoklis pieder Rīgas pašvaldības teritorijā deklarētām privātpersonām. Bet, ja personai pieder dzīvoklis Rīgā, viņai nav noteikti jābūt deklarētai konkrētajā mājā, kura pretendē uz līdzfinansējumu, bet persona var būt deklatēta arī citā adresē Rīgas teritorijā.

Tāpat kopējā līdzfinansējuma summa tiek samazināta par daļu, ko veido pašvaldībai un komersantiem piederoši dzīvokļi, un tiem, kuru īpašniekiem ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds, kas lielāks par 50 eiro.

Vai ir kāds līdzfinansējums, kuru iespējams iegūt papildus šai programmai?

– Jā, ir – pašvaldība ir gatava atvēlēt līdz 800 eiro (ne vairāk par 70% no kopējām izmaksām) mājas energosertifikāta un tā pielikumu izstrādei. Savukārt līdzfinansējums mājas tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošanai paredzēts līdz 1100 eiro (bet ne vairāk par 70 % no kopējām izmaksām). Turklāt mājas iedzīvotāji var pretendēt uz palīdzību abu veidu dokumentu sastādīšanas apmaksai. Šo līdzfinansējumu var pieprasīt Rīgas enerģētikas aģentūrā.

Pieteikties bezmaksas konsultācijām Rīgas enerģētikas aģentūrā var mājaslapā rea.riga.lv vai zvanot pa tālruni 67012437.

„Vēlos pajautāt!”

Ilona Pētersone atbildēja arī uz to māju pārstāvju jautājumiem, kuri jau sāk gatavot dokumentus iesniegšanai un pašvaldības programmā paredzētā līdzfinansējuma saņemšanai.

Mājas Krišjāņa Barona ielā 96/98 pārstāvi Viktoriju interesēja divu gadu cikla programmas detaļas:

– Vai es pareizi saprotu, ka dokumentu iesniegšanas brīdī Rīgas domes Īpašuma departamentā mājai jābūt gatavam gan būvprojektam, gan dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmuma protokolam par dalību programmā?

– Jā, līdz 2024. gada maijam māju pārstāvjiem, kuri vēlas startēt jebkurā divu gadu programmā, jau ir jābūt sagatavotam kopsapulces lēmumam, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta apstiprinātam projektam un dokumentiem par darba apjomu. Pēc sākotnējās projekta vērtēšanas un apstiprināšanas mājas pārstāvjiem jāatrod būvnieks un jāsakārto atlikušie dokumenti. Tas, domājams, būs jāpaspēj līdz 2024. gada augustam.

– Ja iedzīvotājiem pašiem ir grūti sagatavot nepieciešamos dokumentus iesniegšanai departamentā līdz 2024. gada maijam, vai to var izdarīt ar būvnieku palīdzību, kuri pēc tam veiks darbus?

– Jā, būvniekus ir atļauts izvēlēties agrāk par 2024. gada augustu. Bet, ja līdz tam laikam būs noslēgts un iesniegts līgumu ar būvnieku, mēs varam lūgt precizēt darbu apjomu. Šajā gadījumā, iespējams, līgumā būs jāveic korekcijas.

– Vai nepieciešamība izdarīt grozījumus līgumā ar būvniekiem neietekmēs pašvaldības lēmumu piešķirt mājai līdzfinansējumu?

– Nē, bet, ja šo grozījumu ietvaros tiks lemts par papildu darbiem, tad par tiem līdzfinansējums netiks piešķirts.

■ ■ ■

– Vai var gadīties, ka iedzīvotājiem izdevies sagatavot dokumentus nevainojami un konkurss ir izturēts, bet pašvaldība vienkārši nepiešķir līdzekļus 2025. gada budžeta ietvaros?

– Praksē nekad tā nav bijis. Tomēr precīzu atbildi, protams, varēsim sniegt tikai pēc 2025. gada budžeta apstiprināšanas.

– Vai ir iespējams vienlaicīgi piedalīties vairākos konkursos, piemēram, konkursā par bīstamības novēršanu un siltināšanu?

– Nē, vienas mājas iedzīvotāji vienu gada konkursa ietvaros var saņemt līdzfinansējumu tikai vienam projektam.

– Vai vienlaikus ar piedalīšanos konkursā līdzfinansējuma saņemšanai remontdarbiem ir iespējams Rīgas enerģētikas aģentūrā prasīt līdzfinansējumu energosertifikāta izstrādei?

– Jā, tas ir iespējams.

– Kurā brīdī pašvaldība pārskaita līdzfinansējuma naudu to māju iedzīvotājiem, kas piedalās siltināšanas, atjaunošanas vai labiekārtošanas programmās?

– Šis aspekts ir ļoti būtisks – mājas iedzīvotājiem pašai ir jābūt līdzekļiem, lai samaksātu būvniekiem. Samaksas fakts, ieskaitot visus maksājuma apliecinājumus, jāiesniedz departamentā. Tikai pēc tam māja saņems tai rezervēto līdzfinansējumu pārskaitījumu. Līdzekļi avansa veidā maksāti netiek.

■ ■ ■

Dzīvokļu īpašnieku biedrības Aviācijas 25 valdes locekle Margarita Krauča vēlējās uzzināt sīkāku informāciju par dokumentiem, kas jāiesniedz dalībai pašvaldības programmā.

– Tika minēts, ka dzīvokļu īpašnieki, gatavojot pieteikumu dalībai programmā, nereti iesniedz novecojušu mājas tehniskās apsekošanas atzinumu. Kāds ir šī dokumenta derīguma termiņš?

– Divi gadi. Taču, ja šis termiņš ir beidzies, tad jaunu tehnisko atzinumu pasūtīt nevajag. Ja tehniskais atzinums atbilst konkursa prasībām, tad pietiek sazināties ar būvspeciālistu, kas gatavojis atzinumu, lai saņemtu papildu atzinumu par nesošo konstrukciju stāvokli – tas nav mainījies vai arī ir mainījies uz slikto pusi.

– Mūsu mājas iedzīvotāji vienreiz iesniedza pieteikumu līdzfinansējuma saņemšanai, bet saņēma atteikumu, jo bija izsmelts pašvaldībai piešķirto līdzekļu apjoms. Vai tas varētu notikt atkal?

– Tā varēja notikt, ja jūs pieteicāties dalībai kādā no iepriekšējām programmām, kuras administrēja Rīgas enerģētikas aģentūra. Kārtējās programmas ietvaros līdzfinansējumu līdz šim saņēmuši visu to māju iedzīvotāji, kas iesnieguši konkursa prasībām atbilstīgus pieteikumus. 2023. gadā mums pat bija līdzekļu pārpalikums.

Numuru arhīvs: spied un lasi!