Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Iedzīvotājus aicina pieteikties finansējumam

Ir pieejams līdzfinansējums tehniskās dokumentācijas izstrādei daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes projektiem 

No 1. marta Rīgas pašvaldība piedāvā pieteikties līdzfinansējumam mājas energosertifikāta un/vai tehniskās apsekošanas atzinuma izstrādei. Šie dokumenti ir nepieciešami daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes pasākumu veikšanai.

Energosertifikāta un tā pielikumu izstrādei pašvaldības līdzfinansējums ir 70% apmērā no tā izmaksām, bet ne vairāk kā 800 eiro.

Tehniskās apsekošanas atzinuma izstrādei līdzfinansējums ir 70% apmērā no atzinuma izmaksām, bet ne vairāk kā 1100 eiro.

Vienlaicīgi drīkst pieteikties gan mājas energosertifikāta, gan tehniskās apsekošanas atzinuma izstrādes dokumentu līdzfinansējumam. Atbalsts mājai tiek piešķirts vienu reizi par katru tehniskās dokumentācijas veidu. Ja uz zemes vienības ir divas vai vairākas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, pieteikties līdzfinansējumam var, iesniedzot atsevišķus iesniegumus par katru māju.

Līdzfinansējumu var saņemt, ja:

■ daudzdzīvokļu dzīvojamā māja atrodas Rīgas pašvaldības administratīvajā teritorijā;

■ tā ir nodota ekspluatācijā līdz 1993. gadam vai neatkarīgi no ekspluatācijas nodošanas gada tās apkures patēriņa (kWh/m2) references līmenis ir F klase;

■ daudzdzīvokļu dzīvojamā māja ir klasificēta kā ēka, kurā ir vismaz trīs dzīvokļi;

■ daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanai ir izveidota dzīvokļu īpašnieku biedrība, kas veic mājas pārvaldīšanu, vai arī iedzīvotāji ir noslēguši līgumu par mājas kopīpašumā esošās daļas apsaimniekošanu, izņemot gadījumus, kad daudzdzīvokļu dzīvojamā māja pieder vienam īpašniekam.

Līdzfinansējumu izmaksā pēc tam, kad mājas tehniskā dokumentācija ir izstrādāta un pašvaldībai ir iesniegti dokumenti, kas apliecina maksājumus par sniegto pakalpojumu.

Ar programmas nolikumu un attiecināmajām izmaksām iespējams iepazīties tiešsaitē www.rea.riga.lv/lv/lapas/energoefektivitate.

Līdzfinansējuma programmu administrē Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas enerģētikas aģentūra”. Bezmaksas konsultācijām iespējams pieteikties https://rea.riga.lv/lv/lapas/konsultacijas vai zvanot pa tālruni +37167012437.

Numuru arhīvs: spied un lasi!