Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

NĪN samaksas termiņš ir pārcelts

Pexels.com

Rīgas domes Pašvaldības ienākumu pārvalde paziņo par Rīgas domes lēmumu pārcelt nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņu 2022. gadā.

Saskaņā ar Rīgas domes lēmumu Nr. 1327 Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pārcelšanu tika nolemts pārcelt nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu 2022. gada pirmajā ceturksnī no 31.03.2022. uz 01.07.2022. , bet otrajā ceturksnī – no 16.05.2022. uz 15.08.2022.

Svarīgi zināt, ka par 2022. taksācijas gadam aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma kavējumu joprojām netiek aprēķināta nokavējuma nauda, ja maksājums tiek veikts līdz 2022. gada 31. decembrim.

Ja 2022. taksācijas gadam aprēķinātais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums līdz 2022. gada 31. decembrim nav veikts, nodokļa maksājumam, sākot ar 2023. gada 1. janvāri, tiek aprēķināta nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto dienu.

Numuru arhīvs: spied un lasi!