Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Sociālais dienests palīdzēs uzstādīt pacēlāju

Ryazanovskoe.ru

„Dzīvoju Rīgā, mans vīrs ir I grupas invalīds ar kustības traucējumiem. Kas jādara, lai dzīvojamā mājā ierīkotu ratiņkrēslu pacēlāju vai pandusu (nobrauktuvi)? Jana Heimane, Zolitūde.” 

Dzīvokļa īpašniekam, lai nodrošinātu sev vai savam ģimenes loceklim mājokļa un vides pieejamību, ievērojot būvniecības prasības, iepriekš informējot dzīvokļu īpašnieku kopību (dzīvojamās mājas pārvaldnieku), ir tiesības:

■ uzstādīt pacēlāju dzīvojamās mājas kāpņu telpā;

■ izbūvēt uzbrauktuvi pie dzīvojamās mājas ieejas vai pie dzīvokļa īpašuma, ja tam ir atsevišķa ieeja;

■ veikt citāda veida dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas pielāgošanu, lai nodrošinātu sava mājokļa un vides pieejamību.

Tas nozīmē, ka dzīvokļa īpašnieks bez saskaņošanas ar pārējiem dzīvokļu īpašniekiem, bet, ievērojot visas būvniecības prasības, dzīvojamās mājas kāpņu telpā var uzstādīt pacēlāju vai pie ēkas ieejas ierīkot uzbrauktuvi. Tāpat saskaņošana nav nepieciešama, ja uzbrauktuvi plānots ierīkot pie dzīvokļa, kam pie mājas ir atsevišķa ieeja.

Rīgas domes Labklājības departaments sadarbībā ar Rīgas Sociālo dienestu piešķir lietošanā ratiņkrēslu pacēlāju, apmāksājot līdz 5950 eiro par vienu pacēlāju.

Pacēlāju ierīkošanas darbus koordinē Labklājības departaments sadarbībā ar Rīgas Sociālajā dienestā strādājošajiem ergoterapeitiem un sociālajiem darbiniekiem. Izvērtējot klientu individuālās funkcionālās vajadzības un konkrētā projekta tehnisko sarežģītību, tiek meklēts optimālākais risinājums katrai personai individuāli. Arī situācijās, kad pacēlāju ierīkot šķiet tehniski neiespējami, tiek meklēti alternatīvi risinājumi, piemēram, mobilie pacēlāji.

Kārtību nosaka Rīgas domes 2011. gada 19. maija saistošie noteikumi Nr. 125 „Par kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība piešķir lietošanā riteņkrēsla pacēlājus”.

Pacēlāju uzstādīšana tiek nodrošināta atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības budžetā paredzētajiem līdzekļiem. Rīgas pilsētas pašvaldības finansējums, kas saistīts ar pacēlāju piešķiršanu personām, ir līdz 5950 eiro par vienu pacēlāju. Pacēlāju piešķir lietošanā, neizvērtējot personas ienākumus un materiālo stāvokli. Ja personai nepieciešams pacēlājs, kura izmaksas pārsniedz 5950 eiro, persona var to saņemt, veicot līdzmaksājumu, t. sk. piesaistot ziedojumus.

Pakalpojumu var saņemt I un II grupas invalīdi, kā arī bērns invalīds ar kustību traucējumiem, ja persona pārvietojas riteņkrēslā, nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus vai neatrodas ieslodzījuma vietā. Gadījumos, kad stacionārais pacēlājs ierīkojams mājoklī, kuru klients īrē, jāuzrāda īres līgums, saskaņā ar kuru klients ir tiesīgs mitināties konkrētajā mājoklī vēl ne mazāk kā 5 gadus.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

■ iesniegums;

■ invalīda apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);

■ izraksts no ambulatorā/stacionārā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr. 027/u) vai ārstējošā ārsta apliecinājums, ka persona pārvietojas riteņkrēslā;

■ īres līguma vai īpašuma tiesības apliecinoša dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu);

■ mājokļa īpašnieka vai pārvaldnieka rakstiska piekrišana pacēlāja uzstādīšanai, ja persona nav mājokļa īpašnieks.

Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvais tālrunis – 80005055.

Numuru arhīvs: spied un lasi!