Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Pašvaldība līdzfinansē remontus

Unsplash.com

Rīgas dzīvojamo māju atjaunošanas programmai iesniegti 20 projektu pieteikumi

Rīgas dome izveidoja jaunu programmu, lai ar pašvaldības līdzfinansējumu stimulētu dzīvojamo māju īpašniekus ieguldīt līdzekļus savu dzīvojamo māju atjaunošanā un uzlabotu energoefektivitāti. Namīpašnieki projektus varēja pieteikt līdz 5. maijam.

2021.–2022. gada dzīvojamo māju atjaunošanas programmai saņemti 20 projekti. No tiem deviņās dzīvojamās mājās plānots īstenot energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus, bet 11 ēkās –  novērst tehniskā stāvokļa bīstamību. 

Programmas norises cikls ir divi gadi: pirmajā gadā dzīvojamo māju īpašnieki iesniedz savus projektus pašvaldībai, tie tiek izvērtēti un nepieciešamības gadījumā sadarbībā ar īpašniekiem tajos veiks nepieciešamos labojumus un precizējumus. Šī gada noslēgumā visi iesniegtie un par programmai atbilstošiem atzītie projekti, piemērojot nolikumā noteiktos kritērijus, tiks sarindoti vienotā sarakstā, aprēķinot kopējo nepieciešamā finansējuma summu, kas tiks iesniegts domei līdzekļu piešķiršanai 2022. gada budžetā. Pēc pašvaldības nākamā gada budžeta apstiprināšanas par tiem projektiem, kuriem tiks piešķirts finansējums, tiks slēgti līgumi par projekta ieviešanu. Pēc tā pabeigšanas tiks izmaksāts apstiprinātais līdzfinansējums.

Maksimālais līdzfinansējuma apjoms ir noteikts 50% apmērā no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas, turklāt bīstamības novēršanas būvdarbu veikšanai – ne vairāk kā 30 000 eiro un līdz 5000 eiro attiecīgā būvprojekta izstrādei, savukārt siltināšanas projektiem – ne vairāk kā 50 000 eiro būvdarbu veikšanai un līdz 1000 eiro attiecīgā būvprojekta izstrādei.

Programmas administrēšanu nodrošina Rīgas domes Īpašuma departaments, savukārt lēmumus pieņems Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisija.

Programma tiek īstenota, pamatojoties uz Rīgas domes 29.05.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 22 „Par pašvaldības palīdzību bīstamības novēršanai un energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai dzīvojamās mājās Rīgā” un likumu Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.

Plašāka informāciju par programmu ir publicēta https://atjauno.riga.lv.

Numuru arhīvs: spied un lasi!