Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Vai varēja ieekonomēt?

Maps.google.com

Daudzdzīvokļu mājā tika remontēti balkoni. Vai tiešām jāmaksā tikai tiem dzīvokļu īpašniekiem, kuriem ir balkoni? 

Mājā Gobas ielā 25, Rīgā, tiek plānota balkonu atjaunošana un dzīvokļu īpašniekiem dara zināmu, ka par remontdarbiem jāmaksā tikai tiem dzīvokļu īpašniekiem, kuriem ir balkoni. „Kā tā? – vaicā īpašnieki. Vai balkoni nav visu dzīvokļu īpašnieku kopīpašums?”

Remonts, ar draudiem par naudas sodu

Māju Gobas ielā 25 apsaimnieko dzīvokļu īpašnieku biedrība, kas darbam noalgojusi privātpersonu – apsaimniekotāju.

– Pirms kāda laika uzzinājām, ka mūsu mājas balkoni ir sliktā stāvoklī, – stāsta kāda lasītāja, kura vēlējās palikt anonīma. – Pašvaldība atsūtīja priekšrakstu par nepieciešamību veikt remontu.

Tika noteikts, ja remontdarbi netiks organizēti savlaicīgi, dzīvokļu īpašnieku biedrību var sodīt ar 10 tūkstošiem eiro, bet iedzīvotājus – ar paaugstinātu īpašuma nodokli.

Izdzirdot šādus draudus, dzīvokļu īpašnieki piekrita pasūtīt būvprojektu, par ko katrs apsaimniekotājam papildus samaksāja 82 eiro. Un 2023. gada augustā notika kopsapulce, kurā tika nolemts sākt balkonu remontu.

Katra balkona remonts – 2200 eiro

Viena balkona atjaunošanas izmaksas pēc tāmes, kas saskaņotas ar būvniekiem, bija aptuveni 2200 eiro.

– Remonts sākās 5. septembrī, šobrīd būvnieki ir atjaunojuši astoņus balkonus pirmajā kāpņu telpā. Plānots, ka nākamie astoņi balkoni tiks remontēti pēc tam, kad apsaimniekotājs saņems naudu no iedzīvotājiem par pirmās kārtas remontu, stāsta dzīvokļa saimniece.

Šķiet, ka viss ir pareizi. Taču! – rēķinus par remontu saņēma tikai tie iedzīvotāji, kuru dzīvokļiem ir balkoni. Mūsu lasītāja uzskata, ka tas nav godīgi:

– No sākuma par remontu mēs avansā maksājām 20 eiro mēnesī. Līdz ar to es personīgi apsaimniekotājam samaksāju 560 eiro. Tagad pārvaldnieks man ir izrakstījis papildu rēķinu par 1640 eiro. Taču likumā Dzīvokļa īpašuma likums izlasīju, ka balkons ir tāds pat visu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopējais īpašums kā lifts vai apkures sistēma. Manuprāt, par remontu būtu jāmaksā visiem dzīvokļu īpašniekiem!

Vai bija iespējams ietaupīt naudu?

Turklāt viens no mājas Gobas ielā 25 iedzīvotājiem palūdza sertificētu būvekspertu Leonīdu Ozoliņu pārbaudīt balkonu atjaunošanas tāmi. Būveksperts izsniedza alternatīvu tāmi, mājai plānotos darbus novērtējot tikai 1124 eiro apmērā par katru balkonu.

– Tagad mēs, dzīvokļu īpašnieki, kuriem ir balkoni, nezinām, kā rīkoties, – sūdzas iedzīvotāji. – Vai varam prasīt, lai būvnieki veic remontdarbus, iekļaujoties 1124 eiro? Tādējādi uz katru balkonu mēs ietaupītu 1000 eiro.

Jurists: „Vispirms – paziņojums, tad tiesa”

Situāciju komentē jurists Deniss Gorba no Cilvēktiesību komitejas.

– Atbilstīgi Dzīvokļa īpašuma likumā noteiktajam balkona ārējās konstrukcijas, tāpat kā žogi un sienas, patiešām ir visu dzīvokļu īpašnieku kopīpašums. Šajā ziņā balkonus var salīdzināt ar jumtu. Ja mājai tek jumts, tad par remontu maksā visi dzīvokļu īpašnieki, ne tikai augšējo stāvu iedzīvotāji. Attiecīgi visiem konkrētās mājas dzīvokļu īpašniekiem jāmaksā par ārējo balkonu konstrukciju remontu.

– Ko darīt, ja apsaimniekotājs samaksu prasa tikai no dzīvokļu ar balkoniem īpašniekiem?

– Diemžēl maksājumu var uzlikt tikai atsevišķiem īpašniekiem, jo parasti dzīvokļu ar balkonu mājā ir mazāk nekā dzīvokļu bez balkona. Taču apsaimniekotājs viens pats nevar izlemt izrakstīt rēķinus tikai dzīvokļu īpašniekiem, kuriem ir balkoni.

– Vai šādu lēmumu var pieņemt dzīvokļu īpašnieku kopsapulce?

– Nē, arī šajā gadījumā šāds lēmums būs diskriminējošs attiecībā pret dzīvokļu īpašniekiem ar balkoniem.

– Kā rīkoties, ja pārvaldnieks maksu prasa tikai no tiem dzīvokļiem, kuriem ir balkoni?

– Dzīvokļu īpašniekiem, kuri uzskata, ka viņu tiesības ir aizskartas, ir jāiesniedz pārvaldniekam rakstisks pieprasījums, lūdzot juridisko pamatojumu saņemtajiem rēķiniem. Pēc atbildes saņemšanas jāpārbauda, uz kāda likuma pantu vai kopsapulces lēmumu pārvaldnieks balsta savu rīcību. Ja iedzīvotāji joprojām uzskata, ka mājas pārvaldnieks rīkojas nepareizi, jāvēršas tiesā ar prasību atzīt par spēkā neesošu kopsapulces lēmumu par balkonu remontdarbu apmaksas kārtību un lūgumu uzlikt pārvaldniekam par pienākumu pārrēķināt maksu un sadalīt remontdarbu izmaksas starp visiem mājas dzīvokļu īpašniekiem.

Morālais un ētiskais aspekts

– Sertificēts būvspeciālists bija apliecinājis, ka balkonu remontu varēja veikt par 1000 eiro lētāk. Vai iedzīvotāji var cīnīties par maksas samazinājumu?

– Visticamāk, nē. Saskaņā ar likumu remontdarbu tāme jāsaskaņo vai nu dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē, vai arī ar ēkas pilnvaroto personu, ja viņai tam ir pietiekams pilnvarojums. Pēc šādas saskaņošanas tāme, pat ja tā ir ļoti augsta, stājas spēkā.

Šeit priekšplānā izvirzās jautājums par pārvaldnieka taupīgumu. Vai viņš varēja atrast būvfirmu, kas bija ar mieru veikt remontdarbus par 1000 eiro lētāk? Ja patiešām varēja, tad kāpēc viņš izvēlējās dārgāku uzņēmumu? Tomēr šis problēmas aspekts ir tikai morāli – ētiskas dabas jautājums.

Numuru arhīvs: spied un lasi!