Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Skaitītāji: kā izvairīties no jucekļa?

Pixabay.com

Sakarā ar ārkārtējo situāciju, kas Latvijā bija spēkā no 2021. gada 11. oktobra līdz 2022. gada 28. februārim, iedzīvotājiem rodas jautājumi par dzīvokļa skaitītāju verificēšanas termiņiem.

„Mājas apsaimniekotājs man atsūtīja atgādinājumu, ka mana dzīvokļu skaitītāju verificēšanas termiņš ir beidzies 2022. gada 18. martā un man jāaicina meistari mērierīču nomaiņai,” raksta Zaida Petrovska no Āgenskalna. „Apzvanīju vairākus uzņēmumus, kas sniedz šo pakalpojumu, un noskaidroju cenas. Lietošanā bijis, bet verifikāciju izgājis skaitītājs maksā 14 eiro, bet pilnīgi jauns mēraparāts maksā līdz 28 eiro.

Man dzīvoklī ir četri skaitītāji, un šīs sadārdzināšanās dēļ nav līdzekļu to nomaiņai. Vai tiešām saistībā ar bijušo ārkārtējo situāciju es varu atlikt skaitītāju nomaiņu uz trim mēnešiem?” Ekonomikas ministrijā apliecina, ka Ministru kabineta noteikumos Nr. 1013 tiešām dota iespēja pagarināt ūdens skaitītāju verificēšanas termiņus ārkārtējās situācijas dēļ. Noskaidrosim, kā tas darbojas.

Kā rīkoties, ja dzīvokļa skaitītāja derīguma termiņš ir beidzies pirms vai ārkārtējās situācijas laikā, ko Ministru kabinets izsludinājis epidēmijas vai pandēmijas dēļ?

Šādā gadījumā dzīvokļa īpašniekam jāverificē skaitītājs trīs mēnešu laikā pēc ārkārtējās situācijas beigām. Ārkārtējā situācija beidzās 2022. gada 28. februārī, tātad beidzamais skaitītāju verificēšanas termiņš ir 2022. gada 28. maijs. Protams, ja dzīvokļa īpašnieks vēlas, skaitītāja nomaiņu iespējams veikt ātrāk, nevis gaidīt pagarinājuma beidzamo dienu.

Kā rīkoties, ja ūdens skaitītāju verificēšanas termiņš ir beidzies drīz pēc ārkārtējās situācijas beigām, tas ir, pēc 28. februāra?

Par šādām situācijām Ministru kabineta noteikumos Nr. 1013 ir skaidra instrukcija: ja ierīces kārtējās pārbaudes termiņš beidzas nepilnus trīs mēnešus pēc ārkārtējās situācijas beigām, tad šo termiņu pagarina tā, lai atkārtotu pārbaudi varētu veikt trīs mēnešu laikā.

Kā maksāt par ūdeni skaitītāja verificēšanas termiņa pagarināšanas laikā? 

Normatīvajā aktā skaidri noteikts, ka šādā gadījumā dzīvokļa īpašniekam jānodod skaitītāju rādījumi pārvaldniekam, bet pārvaldniekam ir pienākums pieņemt šos datus samaksas aprēķinam.

Numuru arhīvs: spied un lasi!