Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

„Kāpēc man jāmaksā divreiz vairāk nekā kaimiņiem?”

Freepik.com

Tiesa nostājās rīdzinieces pusē, pēc tam, kad konstatēja nevienlīdzību pārvaldnieka izrakstītajos rēķinos 

Kaut arī normatīvais regulējums pārvaldniekam uzliek par pienākumu visiem īpašniekiem aprēķināt precīzu un taisnīgu apmaksu par saņemtajiem pakalpojumiem, tomēr gadās izņēmumi. Piemēram, gluži nejauši parunājot ar kaimiņiem, dzīvokļa īpašnieks pārsteigts konstatē, ka par vienu un to pašu pakalpojumu maksā daudz vairāk nekā citi tajā pašā mājā dzīvojošie. Kā rīkoties, ja kļūst skaidrs, ka pārvaldnieks acīmredzami krāpjas, turklāt atsakās veikt pārrēķinu?

Olga R., dzīvokļa īpašniece mājā Slokas ielā 201, 2018. gadā nejauši uzzināja, ka pārvaldnieks dzīvokļu īpašniekiem izraksta atšķirīgus rēķinus. Vienus, ar samazinātu apsaimniekošanas maksu, saņēma dzīvokļu īpašnieku biedrības (DzĪB) Celtnieks biedri. Minētais DzĪB bija arī konkrētās mājas pārvaldnieks. Savukārt rēķinus ar praktiski dubultu apsaimniekošanas maksu nācās apmaksāt dzīvokļu īpašniekiem, kuri biedrībā nebija iestājušies.

Olga R. ātri noskaidroja, ka šāda kārtība dzīvokļu īpašnieku biedrības Celtnieks apsaimniekotajās mājās bijusi ne gadu un ne divus, bet jau kopš 2007. gada 1. jūlija līdz pat 2018. gada 1. jūlijam. Sievietes aprēķini liecināja, ka šajos gados pārmaksa par saņemtajiem pakalpojumiem sasniegusi vairāk nekā 800 eiro.

2018. gada augustā Olga vērsās biedrībā ar prasību veikt pārrēķinu un atdot nelikumīgi iekasēto maksu par apsaimniekošanu. Kad biedrības vadība atteicās sadarboties, Olga bez mazākās vilcināšanās vērsās tiesā.

■ ■ ■

Tiesā katra puse centās pierādīt savu patiesību. Biedrības Celtnieks pārstāvji nevilcinoties laida darbā smago artilēriju un paziņoja, ka Olga gadiem ilgi nav interesējusies par mājas pārvaldīšanas jautājumiem un nav ieradusies pārvaldnieka birojā. To apliecinot dzīvokļa rēķini, ko apsaimniekotājs līdz pat 2018. gada augustam bijis spiests izrakstīt uz iepriekšējā dzīvokļa īpašnieka vārda.

Olga paskaidroja, ka viņas piedalīšanās vai nepiedalīšanās mājas apsaimniekošanas jautājumu risināšanā nedod pārvaldniekam tiesības rīkoties prettiesiski.

■ ■ ■

Kad puses nonāca pie lietas skatīšanas pēc būtības, sāka noskaidroties vēl skandalozākas detaļas. Biedrības Celtnieks vadība neparko nevēlējās atzīt sevi par likuma pārkāpējiem.

– Lēmumu par atšķirīgas apsaimniekošanas maksas piemērošanu ir pieņēmuši paši mājas Slokas ielā 201 dzīvokļu īpašnieki, – bez mazākā mulsuma tiesai paskaidroja biedrības pārstāvji.

Dzīvokļu īpašnieku biedrības versija – 2005. gada 17. martā ir notikusi vērienīga kopsapulce, kurā piedalījās 56 dzīvokļu īpašnieki. Viņi it kā nobalsojuši par to, lai maksa par mājas apsaimniekošanu un pārvaldīšanu tiktu noteikta 0,178 latu apmērā par kvadrātmetru, bet biedrības biedriem tiktu piemērota iespaidīga atlaide – 0,09 lati par dzīvokļa kvadrātmetra mēnesī.

Diemžēl pārvaldnieka paustā versija samērā ātri sagruva kā kāršu namiņš. Tiesā liecinieces statusā piedalījās viena no mājas īpašniecēm Irina H., kura esot bijusi minētās 2005. gada kopsapulces sekretāre un pat parakstījusi protokolu. Irina liecināja, ka šāda sapulce mājā nav notikusi un protokolu viņa nav parakstījusi.

Atbalstīt kaimiņienes tiesā ieradās arī mājas Slokas ielā 201 iedzīvotājs Jurijs J. – vīrietis, kurš vienmēr aktīvi piedalījies visos pasākumos, kas attiecas uz mājas pārvaldīšanu. Arī Jurijs liecināja, ka biedrības minētā dzīvokļu īpašnieku kopsapulce nav notikusi.

■ ■ ■

Mājas pārvaldniekam tā arī neizdevās pārliecināt tiesu, ka sapulce nav fikcija un protokols, kura kopiju biedrības pārstāvis uzrādīja, nav viltojums.

Tiesa šo dokumentu noraidīja, jo pārvaldnieks atteicās uzrādīt tā oriģinālu, turklāt sapulces protokolam nebija pievienots sapulces dalībnieku saraksts, kas pilnībā atņēma ticamību.

Biedrības Celtnieks pārstāvji tomēr bija nolēmuši cīnīties un paziņoja, ka lēmums par atšķirīgas apsaimniekošanas maksas piemērošanu ir pieņemts ne tikai mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē, bet arī biedrības Celtnieks biedru kopsapulcē.

Tāda nekompetence pārvaldīšanas jautājumu traktēšanā, iespējams, līdz galam pārliecināja tiesu. Pārvaldniekam tika atgādināts, ka biedrības Celtnieks biedriem nav nekādu tiesību noteikt apsaimniekošanas maksas apmēru konkrētajā mājā, jo atbilstoši Dzīvokļa īpašuma likumā noteiktajam šādas tiesības ir tikai pašiem dzīvokļu īpašniekiem. Turklāt, lai noteiktu vai apstiprinātu jaunu apsaimniekošanas maksas apmēru, pārvaldniekam vajadzēja iegūt vairākuma piekrišanu.

Ja konkrētajā mājā Slokas ielā 201 ir 106 dzīvokļi, tad pārvaldniekam bija jāsaņem vismaz 54 īpašnieku piekrišana.

■ ■ ■

Tiesa lēma, ka dzīvokļu īpašnieku biedrībai Celtnieks ir pienākums veikt pārrēķinu dzīvokļa īpašniecei Olgai R. par netaisnīgi aprēķināto pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksu beidzamo 10 gadu periodā, kas ir prasības noilguma termiņš.

Pēc tiesas lēmuma dzīvokļa īpašniece saņēma pārmaksātos līdzekļus – 750 eiro, turklāt sodītajam pārvaldniekam nācās samaksāt prasītājas tiesas izdevumus 185 eiro apmērā.

Secinājuma vietā atzīmēsim, ka dzīvokļu īpašnieku biedrība tika cauri ļoti lēti. Tā ir veiksme, ka pārvaldniekam izdevās izvairīties no masveida prasībām par pārrēķina veikšanu, jo tiesības prasīt pārmaksāto līdzekļu atmaksu bija visiem dzīvokļu īpašniekiem, kuri periodā no 2007. līdz 2018. gadam nebija biedrības biedri un nesaņēma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas atlaides.

Numuru arhīvs: spied un lasi!