Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Izmitināt bēgļus? Saņemiet kompensāciju!

Pexels.com

Saeima atbalstīja grozījumus Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā. Ar izmaiņām plānots noteikt atbalstu mājsaimniecībām, kas brīvprātīgi uzņem no kara bēgošos Ukrainas civiliedzīvotājus.

Iecerēts, ka mājsaimniecībai būs tiesības saņemt kompensāciju par papildu izmaksām, kas radušās, izmitinot Ukrainas kara bēgļus. Kompensācija plānota 100 eiro mēnesī par pirmo izmitināto personu un 50 eiro mēnesī par katru nākamo, bet ne vairāk kā 300 eiro mēnesī par vienā mājoklī izmitinātām personām.

Lai saņemtu atlīdzību, mājokļa īpašniekam vai īrniekam 14 dienu laikā no brīža, kad ir uzsākta Ukrainas civiliedzīvotāja uzņemšana, būs jāiesniedz pieteikums par atlīdzību tajā pašvaldībā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas mājoklis. Plānots, ka atlīdzība mājsaimniecībai tiks piešķirta par periodu, kas nav ilgāks par 90 dienām, un tas uzskaitāms no pieteikumā norādītā izmitināšanas sākuma datuma, taču ne agrāk kā no 2022. gada 1. maija.

Numuru arhīvs: spied un lasi!