Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Sods – līdz 1400 eiro!

123rf.com

Pie dzīvojamajām ēkām no trotuāriem sniegs jānotīra līdz plkst. 8.00 no rīta, bet nepieciešamības gadījumā sētniekam celiņi jātīra visu dienu 

Snigšanu vērot pa logu ir prieks, bet, izejot no mājas, rodas grūtības: trotuārs slidens, sniegs lipīgs, pārvietoties bīstami. Kam un kā būtu jānovāc sniegs pie daudzdzīvokļu mājām?

„Bet sniegs tik snieg un snieg...”

Mūsu sarunu biedre ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Apsaimniekošanas pārvaldes priekšniece Līga Lapiņa, un viņa atgādina, ka trotuāru, ceļu un iekšpagalmu tīrīšanas kārtību nosaka Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 146 Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi, kuros noteikts, ka

– ziemas periodā kopšanas darbi pirmoreiz jānodrošina katru dienu līdz plkst. 8.00 un, ja nepieciešams, periodiski – visas dienas laikā.

– Kam var sūdzēties, ja sniegs no ietves nav notīrīts?

– Vispirms mājas pārvaldniekam, jo viņš ir sētnieka darba devējs, un viņam jākontrolē sētnieka darbs. Savukārt, ja mājas pārvaldnieks uz sūdzību nereaģē, var vērsties pašvaldības policijā.

– Ko pašvaldības policija var izdarīt?

– Sastādīt protokolu, tajā norādot, ka ietve nav notīrīta, par ko mājas apsaimniekotājam var draudēt naudas sods. Vēlos atzīmēt, ka sētnieks ne vienmēr ir vainīgs. Pilnīgi iespējams, ka mājas apsaimniekotājs par trotuāru un piebraucamo ceļu tīrīšanu ir noslēdzis līgumu ar uzņēmumu, kuram ir sniega tīrīšanas mašīnas, bet tas nav izpildījis līgumā paredzētos darbus.

Par nenotīrītu sniegu vai bīstamām lāstekām var ziņot Rīgas pašvaldības policijai (RPP), zvanot pa tālruni 110 vai izmantojot RPP mobilo aplikāciju.

Solis pa labi – kupena, solis pa kreisi – kupena

– Ziemā cilvēki sūdzas, ka uz ietves starp sniega kupenām diviem gājējiem ir grūti izmainīties. Ko par taciņas platumu saka Rīgas domes saistošie noteikumi?

– No gājēju ietvēm ar cieto segumu sniega un apledojuma laikā sniegs jānotīra vismaz 50 % platumā no kopējā gājēju ietves platuma, bet ne mazāk par 1,5 m. Tātad, ja ietves platums ir, piemēram, 2 metri, tā jāatbrīvo 1,5 metru platumā. Šāds ietves platums ļaus diviem pretim ejošiem cilvēkiem nekāpt sniega kupenā, bet mierīgi izmainīties.

– Kur var sūdzēties, ja noteikto 1,5 metru vietā sētnieks attīra joslu vienas lāpstas platumā, kas nav platāka par 70 cm?

– Vispirms mājas pārvaldniekam, taču, ja reakcija neseko, tad pašvaldības policijai.

Galvenais ir drošība

– Vai sētniekam ir tiesības notīrīt sniegu, bet apakšā esošo ledu atstāt?

– Jā. Noteikumos nav norādīts, ka no ietves ledus būtu jānotīra, taču ir noteikts, ka ietve nedrīkst būt slidena. Tas nozīmē, ka sētniekam tā jāapstrādā ar pretslīdes materiālu.

– Kad sētniekam ledus ir jānokaisa ar pretslīdes līdzekli?

– Līdz 8.00, taču, ja nepieciešams, ietves jākaisa visu dienu. Piemēram, ja pusdienlaikā kļūst siltāk un sniegs pakūst, bet pēc pāris stundām tas atkal sasalst, un uz asfalta veidojas ledus, sētniekam ietve jānokaisa.

Smiltis, sāls vai šķembas

– Daudzi sūdzas, ka ziemā pie mājas ietve tiek kaisīta ar tīru sāli. Vai tas ir atļauts?

– Aizliegts. Sētnieki izmanto sāli, lai kausētu ledu, taču sniegotās ietves vai apledojums jāapstrādā ar pretslīdes līdzekli.

– Tātad sāli lietot vispār ir aizliegts?

– Atbilstīgi noteikumiem pretslīdes līdzekļa sastāvam atļauts pievienot sāli nelielā daudzumā – 10 līdz 20% apjomā. Ja uz apaviem redzat sāli, vispirms jāvēršas pie mājas apsaimniekotāja, bet, ja reakcijas nav, – ar iesniegumu pašvaldības policijā.

– No kādiem materiāliem ieteicams veidot pretslīdes līdzekli?

– Galvenokārt vēlams izmantot smiltis, ja nepieciešams – lietot smilšu un sāls maisījumu.

– Cik bieži sētniekam jākaisa ietves ar smiltīm vai šo maisījumu?

– Noteikumi to nenosaka, taču ietvei visu laiku jābūt gājējiem drošai.

Braucamā daļa

– Noskaidrosim, kādi ir noteikumi attiecībā uz brauktuvēm daudzdzīvokļu māju iekšpagalmos. Vai sētniekiem ir pienākums arī brauktuves apstrādāt ar pretslīdes līdzekli?

– Viss atkarīgs no tā, kam pieder zeme. Ja ceļš neietilpst mājai piesaistītajā funkcionālajā zonā un atrodas uz trešajai personai piederošas zemes, tad tas ir jātīra īpašniekam. Mājas apsaimniekotājam jānodrošina, lai brauktuve un apkārtējā teritorija tiktu sakopta tikai tad, ja tā ietilpst mājai funkcionāli nepieciešamajā teritorijā.

Piebildīšu, ka šo teritorijas daļu ne vienmēr tīra sētnieks. Bieži vien mājas apsaimniekotājs nolīgst kādu organizāciju, kas specializējas sniega tīrīšanā. Bet noteikumos nav teikts, ka piebraucamie ceļi ir jākaisa ar pretslīdes materiāliem, bet gan, ka ceļiem jābūt notīrītiem tā, lai pārvietošanās pa tiem būtu droša.

Turklāt noteikumi paredz, ka līdz pulksten 8.00 rītā arī iekšpagalma ceļiem ir jābūt tīriem. Dienas laikā, ja nepieciešams, sniegs jātīra atkārtoti.

Taču, ja ar ietvju un brauktuvju tīrīšanu nodarbojas viens pats sētnieks un snigšana ir nepārtraukta, tad prioritāte ir ietvju, nevis brauktuves tīrīšana.

Ak, lāstekas!

– Vai sētniekam ir pienākums likvidēt lāstekas gar jumta malu?

– Nē, tas nav sētnieka pienākums. Mājas apsaimniekotājam jumta un lāsteku tīrīšanai jāpiesaista uzņēmums ar atbilstīgu specializāciju un sertifikātu.

– Cik bieži no jumta jānotīra ledus un lāstekas?

– Noteikumos nekas nav teikts par šo darbu biežumu. Taču tur ir noteikts, ka uz jumta nedrīkst būt ne ledus, ne lāstekas. Attiecīgi, ja mājas apsaimniekotājs vai tā pārstāvis (piemēram, sētnieks) redz, ka jumtam ir nepieciešama tīrīšana, viņš izsauc attiecīgā uzņēmuma darbiniekus. Šie darbi jāpabeidz stundas laikā, un obligāti jānodrošina bīstamās zonas norobežošana cilvēku un mašīnu kustībai.

Sniegs pie automašīnām

– Vai sētniekam ir pienākums tīrīt sniegu ap automašīnām, ja tās novietotas daudzdzīvokļu mājas pagalmā?

– Ja automašīna daudzdzīvokļu mājas pagalmā stāv ilgāk par trim dienām, tās īpašniekam ir pienākums pašam notīrīt sniegu ap savu auto. Pārējos gadījumos sētniekam (vai apsaimniekotāja nolīgtam specializētajam uzņēmumam) ir pienākums atbrīvot teritoriju no sniega, lai automašīnas varētu izbraukt no pagalma. Tādēļ, ja pie kaimiņu automašīnām nedēļām ilgi krājas neizbraucamas sniega kupenas, ziņojiet mājas apsaimniekotājam.

Par sniega netīrīšanu ap savu auto tās īpašnieks var tikt sodīts ar naudas sodu līdz 350 eiro.

Suņu ekskrementu tīrīšana

– Vai sētniekiem ir pienākums ziemā attīrīt teritoriju no suņu ekskrementiem?

– Šī atbildība galvenokārt gulstas uz dzīvnieka saimniekiem. Bet, ja viņi nepilda savu pienākumu, tad par teritorijas sakopšanu jāparūpējas sētniekam.

– Vai sētniekam ir pienākums ziemā, īpaši snigšanas laikā, biežāk nekā parasti mazgāt daudzdzīvokļu mājas koplietošanas kāpņu telpas? Ziemā sniegs pielīp pie apaviem, kūst un uz kāpnēm paliek netīras peļķes...

– Sētniekam pēc noteikumos par mājas sanitāro kopšanu kāpņu telpu mitrā uzkopšana jāveic vismaz reizi nedēļā. Taču nepieciešamības gadījumā tas jādara biežāk mājas pārvaldnieka noteiktajos termiņos. Proti, mājas apsaimniekotājs var uzlikt par pienākumu sētniekam katru dienu tīrīt ieeju un kāpnes, taču iedzīvotājiem jāsaprot, ka par tik biežu tīrīšanu pašiem būs arī jāmaksā.

Sētnieka darbs brīvdienās

– Ja nedēļas nogalē snieg, tad sētniekam jādodas uz darbu un jātīra sniegs no ietves un brauktuves, jānokaisa celiņi ar pretslīdes materiālu un jāizmazgā kāpņu telpa?

– Ietvju un brauktuvju tīrīšanai jānotiek katru dienu septiņas dienas nedēļā. Taču nav atļauts lūgt sētniekam brīvdienās tīrīt kāpņu telpas.

– Vai mājas apsaimniekotājam ir tiesības nenolīgt aizvietotāju sētniekam, ja viņš ziemā saslimis?

– Ja kāds sētnieks ir saslimis, apsaimniekotājam ir pienākums nekavējoties atrast viņam aizvietotāju, jo ietvēm un brauktuvēm ir jābūt drošām gājēju un transporta kustībai katru dienu.

Sods: sētniekam vai mājas pārvaldniekam?

– Kam ir jāsoda sētnieks, ja viņš nepilda savus pienākumus?

– Pašvaldības policija sodu uzliks nevis sētniekam, bet gan mājas apsaimniekotājam. Savukārt apsaimniekotājam nav tiesību sodīt (ar naudas sodu) atbildīgo darbinieku, taču ir tiesības izbeigt darba attiecības par darba pienākumu nepildīšanu.

Beidzot vēlos atzīmēt, ka sētnieka nolīgšana ziemā nav viegls uzdevums, jo šajā sezonā sētniekam ir daudz smaga darba. Tādēļ aicinu dzīvokļu īpašniekus būt saprotošiem un iecietīgiem.

Par sliktu mājas teritorijas uzkopšanu vai jumta netīrīšanu apsaimniekošanas uzņēmums var saņemt naudas sodu līdz 1400 eiro. Diemžēl reizēm vienkārša aritmētika ir tāda, ka samaksāt sodu ir pat vairākas reizes lētāk, nekā apmaksāt specializētas jumtu tīrīšanas un lāsteku novākšanas firmas pakalpojumus...

Numuru arhīvs: spied un lasi!