Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

„Audzē taukus uz visas mājas rēķina!”

Freepik.com

Iedzīvotāji sūdzas, ka par ūdens zudumu izmaksas ir pārāk lielas: kā rīkoties apsaimniekotājam? 

Dzīvokļa rēķinā atkal un atkal iekļautā pozīcija – ūdens korekcija – ir ļoti nepatīkama. Ja aprēķinātā naudas summa ir liela, gribot negribot jāsāk domāt sliktu par kaimiņiem – ja nu viņi nelikumīgi ietekmē savu dzīvokļu ūdens skaitītājus? Atsevišķos gadījumos ir iedzīvotāji, kas pat neslēpj, ka izmanto magnētus un lieto ūdeni par velti. Protams, ka par velti nav nekas, tas vienkārši notiek uz pārējo mājas iedzīvotāju rēķina...

Pārbaudiet manas aizdomas!

– Man ir pamats domāt, ka kaimiņš kaut kādā veidā ietekmē savu ūdens skaitītāju. Sazinājos ar uzņēmumu Rīgas ūdens un pieprasīju šo faktu pārbaudīt, – stāsta mūsu lasītāja Irina. – Pagāja mēnesis, bet pie kaimiņa neviens tā arī neieradās. Tas radīja lielu vilšanos, jo īpaši tāpēc, ka mēs, kaimiņi, jau sen brīnāmies par lielajiem rēķiniem par ūdens patēriņa korekciju. Mēs visi cenšamies saprast, kurš krāpjas ar skaitītājiem. Izrādās, ka pat tad, ja zaglis ir pazīstams un visiem mājas iedzīvotājiem ir vēlme viņu apturēt, to izdarīt nav iespējams, jo nevienu neinteresē mūsu izteiktās aizdomas un pārbaudes veikt neviens negrasās.

– Mūsu lasītājai vienlaikus gan ir, gan nav taisnība. Lieta tāda, ka komunālo pakalpojumu sniedzējs uzņēmums Rīgas ūdens atbild tikai par ūdens padevi līdz tā ievadmezglam daudzdzīvokļu mājā. Tā darbinieki neveic dzīvokļu individuālā patēriņa ūdens skaitītāju pārbaudes, lai noskaidrotu, cik godīgi īpašnieks tos izmanto.

Irinai ir taisnība citā jautājumā – par aizdomām jāziņo atbildīgajām institūcijām, citādi zādzības nebeigsies. Atliek noskaidrot, kas īsti ir atbildīgās personas un cik ātri tām ir pienākums organizēt pārbaudi pēc godīgu dzīvokļu īpašnieku iesnieguma.

Pārbaude nebrīdinot!

Jurists Viktors Kuriņš skaidro, kā rīkoties mājas iedzīvotājam, ja viņam ir aizdomas par ūdens zādzību.

– Jūsu lasītājai par savām aizdomām jāziņo mājas pārvaldniekam. Saņemot šādu oficiālu iesniegumu, apsaimniekotājam obligāti jāorganizē ūdens skaitītāja pārbaude konkrētajā dzīvoklī.

– Kā viņš to var izdarīt, ja skaitītājs atrodas dzīvoklī?

– Saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma 10. panta septīto daļu dzīvokļa īpašniekam ir pienākums nodrošināt pārvaldniekam iespēju pārbaudīt dzīvoklī esošās mājas vispārējās komunikācijas un atsevišķo īpašumu, tai skaitā ūdens skaitītāju darbību.

– Vai pārvaldniekam ir pienākums brīdināt par zādzību aizdomās turēto dzīvokļa īpašnieku par plānoto pārbaudi?

– Ja pārbaude tiek plānota, tad, protams, pārvaldniekam ir pienākums brīdināt par tās datumu un laiku. Savukārt, ja iedzīvotājs tiek turēts aizdomās par prettiesisku darbību, pārvaldniekam nav pienākuma brīdināt aizdomās turamo, ka viņa skaitītājs tiks pārbaudīts. Tūlīt pēc iedzīvotāju iesnieguma saņemšanas pārvaldnieks var zvanīt pie aizdomās turamā dzīvokļa durvīm un iegriezties tur, lai pārliecinātos, vai aizdomas ir patiesas.

– Vai dzīvokļa īpašniekam ir tiesības neatvērt durvis pārvaldniekam?

– Nē, viņam nav tādu tiesību. Dzīvokļa īpašuma likumā īpaši ir noteiktas mājas pārvaldnieka tiesības iekļūt īpašnieka dzīvoklī, kas nozīmē, ka dzīvokļa īpašniekam ir pienākums ielaist savā dzīvoklī pārvaldnieku, pat ja viņš to nevēlas.

– Vai apsaimniekotājam uz dzīvokļa īpašnieka jautājumu: „Kādā nolūkā ieradāties?” ir pienākums uzreiz paziņot, ka viņš vēlas pārbaudīt ūdens skaitītāju?

– Jā, protams.

„Es durvis atvērt netaisos!”

– Kas apsaimniekotājam jādara, ja aizdomās par nelikumīgām darbībām ar ūdens skaitītāju turētais dzīvokļa īpašnieks viņu neielaiž dzīvoklī?

– Šajā gadījumā pārvaldniekam ir tiesības vērsties pašvaldības policijā vai būvvaldē un ar šo iestāžu darbinieku palīdzību papūlēties šo jautājumu atrisināt likumīgā kārtā. Jo, es atkārtoju vēlreiz, – dzīvokļa īpašniekam ir pienākums atvērt durvis.

– Vai, pārbaudot skaitītāju, var konstatēt, ka notikusi nelikumīga manipulācija, lai zagtu ūdeni?

– Ja skaitītājs ir bojāts – ūdenim tekot, rādījumi nekustas, tam nav plombas, ir redzamas fiziskas ietekmes, piemēram, saspieduma pazīmes, tad, protams, pārvaldniekam to būs viegli pierādīt. Taču dzīvokļa īpašniekam ir arī iespēja ietekmēt skaitītāju rādījumus ar grūtāk pamanāmām metodēm tādēļ labāk, lai pārbaude būtu pēkšņa. Šajā gadījumā likuma pārkāpējam nebūs laika slēpt nozieguma pēdas, piemēram, noņemt no skaitītāja magnētus.

Ja neatvērsiet – tiksiet pie naudas soda!

– Vai apsaimniekotājam ir tiesības piemērot naudas sodu dzīvokļa īpašniekam, kurš atteicies atvērt durvis?

– Mājas apsaimniekotājam tādu tiesību nav. Taču viņš var iesūdzēt dzīvokļa īpašnieku tiesā, un tiesnesis var uzlikt šai personai sodu par likuma pārkāpumu, kas liek ielaist dzīvoklī pārvaldnieku.

– Vai ūdens skaitītāja īpašniekam tiks piemērots naudas sods, ja, vizuāli pārbaudot ūdens skaitītāju, noskaidrosies, ka ar to ir veiktas prettiesiskas manipulācijas?

– Jautājumu par naudas sodu lems tiesa, ja apsaimniekotājs cels tādu prasību. Naudas soda apmērs būs atkarīgs no laika perioda, kad ar skaitītāju tika veiktas nelikumīgas darbības.

Sekas zaglim

– Kādas vēl sekas sagaida pārkāpēju, kurš veic prettiesiskas manipulācijas ar dzīvokļa ūdens skaitītāju?

– Šim cilvēkam būs jāmaksā par iztērēto ūdeni. Citiem vārdiem sakot, viņam naudas izteiksmē būs jākompensē ūdens zudums, par ko bija jāmaksā viņa kaimiņiem. Piemēram, astoņus mēnešus mājā bija ūdens zudumi un par šiem zaudējumiem maksāja visi dzīvokļu īpašnieki. Ja apsaimniekotājs atradīs to, kurš nozadzis ūdeni, tad šai personai būs jāmaksā.

„Labam vadītājam jāreaģē ātri”

– Kaimiņi vienu no iedzīvotājiem tur aizdomās par zādzību. Cik ātri, saņemot viņu iesniegumu, pārvaldniekam ir pienākums veikt pārbaudi iespējamā pārkāpēja dzīvoklī?

– Likums laika periodu nenosaka, taču pārvaldniekam ir pienākums pēc iespējas ātrāk veikt pārbaudi. Ja nav citu steidzamāku uzdevumu, tad pārvaldnieks pārbaudi var veikt jau nākamajā dienā.

„Nāksim tad, ja korekcija pārsniegs 20%”

Rīgas valstspilsētas kapitālsabiedrības Rīgas namu pārvaldnieks Komunikācijas nodaļas vecākā speciāliste Evija Pastalniece pastāstīja, ka gadījumā, ja dzīvokļa īpašniekam ir aizdomas, ka kaimiņš ir negodprātīgs – iesniedzis nepareizus ūdens skaitītāju rādījumus, viņam par to jāinformē pārvaldnieks.

Tomēr pārbaude tiks veikta tikai tad, ja ūdens patēriņa starpība trīs mēnešus pēc kārtas pārsniegs 20%. Tas noteikts 2008. gada 9 decembra Ministru kabineta noteikumos Nr. 1013.

– Kādas darbības Rīgas namu pārvaldnieks veic pēc iedzīvotāju iesnieguma saņemšanas par ūdens zādzību mājā?

– Ja trīs mēnešus pēc kārtas ūdens patēriņa starpība pārsniedz 20% no kopējā dzīvokļu īpašnieku patēriņa, apsaimniekotājam ir pienākums divu mēnešu laikā noskaidrot tik lielas korekcijas iemeslus. Pārvaldnieka pienākums ir rakstiski informēt dzīvokļu īpašniekus par secinājumiem, kā arī paziņot par nepieciešamajiem pasākumiem ūdens patēriņa starpības samazināšanai un to īstenošanas termiņiem.

– Kas varētu liecināt par to, ka ar ūdens skaitītāju ir veiktas manipulācijas?

– Piemēram, skaitītājam trūkst plombas, tam ir mehāniski bojājumi, korpusā uzkrājies kondensāts un, protams, būtiska neatbilstība starp skaitītāja rādījumu un to rādījumu, ko īpašnieks iesniedzis apsaimniekotājam.

Peļņa samazinās, tarifi pieaug

Uzņēmums Rīgas ūdens 2024. gadā ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu plānojis paaugstināt divas reizes; 2026. gadā plānots vēl viens pieaugums.

Pirmais pieaugums notiks 1. martā un tie būs tikai 2%. Kopējais ūdensapgādes un kanalizācijas tarifs sasniegs 2,14 eiro bez PVN par kubikmetru līdzšinējo 2,10 eiro vietā.

Straujāku pieaugumu rīdzinieki piedzīvos no šī gada 1. jūnija. Tad ūdens tarifu plānots paaugstināt uzreiz par 10,3% jebšu no 1,17 eiro līdz 1,29 eiro par ūdens kubikmetru bez PVN un kanalizācijas tarifu par 9,3% jeb no 0,97 eiro līdz 1,06 eiro par kubikmetru. Ūdensapgādes un kanalizācijas kopējais tarifs attiecīgi paaugstināsies no 2,14 līdz 2,35 eiro bez PVN par kubikmetru jeb mazāk nekā par 10%.

Savukārt no 2026. gada jūnija ūdens tarifu plānots palielināt līdz 1,31 eiro par kubikmetru, bet kanalizācijas tarifu – līdz 1,09 eiro bez PVN par kubikmetru. Tad kopējais pakalpojuma tarifs sasniegs 2,40 eiro par kubikmetru.

„Tarifu izmaiņas ir saistītas ar pieaugošo pamatlīdzekļu nolietojumu, pieaugušiem pamatlīdzekļu uzturēšanas un remonta izdevumiem, palielinātām ekspluatācijas izmaksām, kā arī ūdens patēriņa samazināšanos,” skaidro uzņēmumā Rīgas ūdens.

Pēdējo gadu laikā uzņēmuma Rīgas ūdens apgrozījums aug, taču peļņa mazinās un 2023. gadā tā sasniedz tikai 4 miljonus eiro.

Numuru arhīvs: spied un lasi!