Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Skandāls par aprēķiniem

123rf.com

Iedzīvotāji izbrīnīti: kāpēc namu apsaimniekotāji atsakās pieņemt Latvijā jau gadiem reklamēto individuālo siltuma skaitītāju rādījumus?

Simtiem dzīvokļu īpašnieku, kas uz saviem radiatoriem ir uzstādījuši firmas Clever individuālās siltuma uzskaites sistēmas, beidzamajā laikā ir nonākuši neviennozīmīgā situācijā: apsaimniekošanas uzņēmumu pārstāvji paziņojuši, ka vairs neņems vērā šādu siltuma skaitītāju rādījumus.

Solīja īpašniekiem neatkarību no kaimiņiem

Uzņēmēji no Igaunijas jau vairākus gadus dzīvokļu īpašniekiem visā Latvijā piedāvāja uzstādīt Clever sistēmas individuālos siltuma skaitītājus, turklāt viņi paskaidroja, ka nemaz nav nepieciešams pirkt mērierīces uzreiz visiem mājas dzīvokļu īpašniekiem. Pēc viņu teiktā, pilnīgi pietiekami ir saņemt mājas vairākuma piekrišanu, lai skaitītāju uzstādītu kaut vai tikai vienā dzīvoklī.

No informācijas Clever interneta vietnē

„Mūsu galvenais mērķis ir sniegt kvalitatīvus Clever uzstādīšanas un apkopes pakalpojumus daudzdzīvokļu mājās ar vertikālo apkures sistēmu (tās ir Staļina laika, lietuviešu, 119., 602., 103., 104., 467. sērijas projektu mājas u.c.).

Daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji, kuriem līdz šai dienai bija liegta iespēja uzstādīt individuālos siltuma skaitītājus savos dzīvokļos, tagad, pateicoties Clever, var atļauties nepārmaksāt par siltumu, bet maksāt tikai par izlietoto siltumenerģiju. Viena no Clever priekšrocībām ir neatkarība. Jūs varat savā dzīvoklī uzstādīt Clever, kad vēlaties, neatkarīgi no tā, vai Jūsu kaimiņi to nolēmuši uzstādīt vēlāk vai vispār neuzstādīt. Iedzīvotāji, kuri savā dzīvoklī neuzstāda Clever, nav spiesti neko maksāt ne apkalpojošajai kompānijai, ne mums...”

Dažiem rēķini samazinājās

Pieredze rāda, ka sistēma kopumā darbojas. Kopš 2016. gada iedzīvotāji, kuri uzstādīja Clever skaitītājus, tik tiešām maksāja tikai par dzīvokļos faktiski iztērēto siltumenerģiju. Savukārt pārējie dzīvokļu īpašnieki kopīgo mājas patērētā siltuma atlikumu dalīja savā starpā – proporcionāli īpašumā esošajai dzīvojamai platībai.

„Mums skaitītāji ir uzstādīti un darbojas jau otro apkures sezonu, esam ļoti priecīgi,” sociālajos tīklos raksta rīdziniece Jūlija Bubnoviča. „Ietaupījums rēķinos par siltumu bija manāms. Mēnesī maksājām par 30–50 eiro mazāk nekā kaimiņi. Siltuma skaitītājus uzstādīja daudzi paziņas, arī no viņiem dzirdu tikai pozitīvas atsauksmes.”

Par siltuma skaitītājiem pozitīvi izsakās arī Liāna Zeļenova: „Par apkuri maksājām pat vairākas reizes mazāk, neskatoties uz nepieciešamību maksāt abonēšanas maksu par siltuma skaitītāja lietošanu. Dzīvoklis atrodas deviņstāvu mājas sestajā stāvā, pirms tam visu laiku bija karsti, tagad radiatorus varam regulēt paši. Piemēram, virtuvē vispār neieslēdzam radiatoru, jo tā uzsilst ēdiena gatavošanas laikā.”

Savukārt Nora Grīsle cīnījās pret Clever skaitītāju uzstādīšanu atsevišķos savas daudzstāvu mājas dzīvokļos: „Man nekur neizdevās atrast tehnisko specifikāciju šīm ierīcēm. Uzskatu, ka apsaimniekotājam ir pienākums pirms skaitītāju uzstādīšanas pieprasīt šos dokumentus un pārliecināties par to atbilstību prasībām.”

Daudzi eksperti problēmu saskatīja arī tajā, ka plaši izreklamētie skaitītāji tika uzstādīti tikai atsevišķos dzīvokļos, kas ilgtermiņā izkropļo siltuma patēriņa uzskaites sistēmu visā mājā. Iespējams pat, ka ietaupījums, ar ko lepojās atsevišķo ar skaitītājiem aprīkoto dzīvokļu īpašnieki, tiek panākts uz pārējo mājas iedzīvotāju rēķina.

Kā pērkons no skaidrām debesīm

Vai nu tā, vai citādi, bet jau 2022. gada rudenī Clever sistēmas lietotājus sasniedza nepatīkama ziņa. Apsaimniekotājs masveidā sāka paziņot, ka siltumenerģijas patēriņa aprēķinā vairs neņems vērā Clever skaitītāju rādījumus.

„Dzīvoju kooperatīva apsaimniekotā mājā Rīgā,” pilns sašutuma ir mūsu lasītājs Vladislavs. „Pirms dažiem gadiem veicām kaimiņu aptauju un ar viņu atļauju dzīvoklī uzstādījām Clever siltuma patēriņa skaitītājus. Mūsu rēķini uzreiz samazinājās. Tagad kooperatīva administrācija saka – mums sūtīšot tādus pat rēķinus kā dzīvokļu īpašniekiem bez skaitītājiem. Tas nav godīgi! Sanāk, ka mēs par katru skaitītāju 80 eiro izmetām tāpat vien, pa vējam?”

Vērsāmies Ekonomikas ministrijā ar jautājumu, kas mainījies normatīvajā regulējumā un kādēļ apsaimniekotāji vairs nepieņems atsevišķu siltuma skaitītāju rādījumus.

Clever ražotājs neievēroja likumā noteikto!

– Daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašniekiem tik tiešām ir tiesības vienoties par īpašu veidu, kā sadalīt maksājumus par saņemto siltumu. Tostarp viņi var balsot par to, lai aprēķinos tiktu ņemti vērā individuālo siltumenerģijas skaitītāju vai alokatoru rādījumi, – skaidro EM pārstāve Elita Rubesa-Voravko.

– Kādēļ apsaimniekotāji tieši no 2022. gada rudens atteicās pieņemt Clever skaitītāju rādījumus? 

– Tādēļ, ka Clever System ierīces nevar kvalificēt kā siltuma skaitītājus vai alokatorus.

– Kā tas iespējams? Šīs ierīces taču jau daudzus gadus tika pārdotas un uzstādītas Rīgā!

– Ministru kabineta noteikumos Nr. 524 ir noteikts, ka dzīvokļu īpašnieki var balsot par jebkuru siltuma patēriņa aprēķināšanas metodi, tas ir, teorētiski katrā dzīvoklī iztērētās siltumenerģijas uzskaitei var izmantot arī citas ierīces, nevis tikai skaitītājus vai alokatorus. Bet, lai to izdarītu, ražotājam ir jāiesniedz ierīces to atbilstības pārbaudei un jāmarķē tās ar CE marķējumu.

Clever System ražotāji to nav izpildījuši?

– Nav gan, taču, lai pārdotu Clever System ierīces, ražotājam vispirms ir jāiziet visas atbilstības pārbaudes. Bez tām mājas apsaimniekotājs nevar pieņemt aprēķiniem šo ierīču datus.

Uzstādiet skaitītājus ar CE marķējumu!

– Kā rīkoties dzīvokļu īpašniekiem, kuri tomēr vēlas pāriet uz individuālo siltumenerģijas uzskaiti?

– Siltuma uzskaitei viņiem jāizvēlas ierīces, kuras ir izturējušas atbilstības pārbaudi un ir marķētas ar CE marķējumu. Pēc tam dzīvokļu īpašnieku kopībai jāpieņem kopības lēmums par jaunas siltuma aprēķināšanas metodes izmantošanu mājā.

– Ko metodikā vajadzētu paredzēt, lai mājā neviens nejustos aizvainots par jaunajiem rēķiniem?

– Pēc Ekonomikas ministrijas ekspertu domām, siltumenerģijas aprēķināšanas metodikā būtu jāparedz, kā maksājums tiks sadalīts starp iedzīvotājiem par visām trim siltumapgādes pozīcijām: apkuri, karstā ūdens sagatavošanu un cirkulāciju. Tālāk ir jānosaka, kāda daļa rēķinā būs par paša dzīvokļa apkuri (pēc skaitītāju rādījumiem) un pēc kāda konstanta koeficienta tiks aprēķināts maksājums par koplietošanas telpu apsildīšanu. Tāpat metodikā ir nepieciešams paredzēt korekcijas koeficientu maksai stūra vai gala dzīvokļiem un nedzīvojamām telpām. Ekonomikas ministrija uzskata, ka šajā gadījumā pēc analoģijas būtu jāpiemēro Ministru kabineta noteikumu Nr. 524 19.2.  un 19.3. punkta prasības.

– Kas tieši tur noteikts?

– Jauno aprēķina metodiku var piemērot tad, ja vismaz 70% konkrētās ēkas dzīvokļu īpašumi ir aprīkoti ar siltuma skaitītājiem vai alokatoriem.

– Tagad iedzīvotāji, kas uzstādījuši Clever mērierīces, atrodas starp āmuru un laktu. Vispirms viņiem ļāva pāriet uz individuālo uzskaiti, bet tad, kad skaitītāji jau bija uzstādīti, atteicās ņemt vērā rādījumus. Vai pārvaldniekam bija tādas tiesības?

– Jā, ja dzīvokļu īpašnieki ar kopīgu lēmumu ir izvēlējušies tādus siltuma skaitītājus, kuriem nav atbilstības novērtējuma, namu pārvaldniekam, izsniedzot dzīvokļu rēķinus, ir pienākums piemērot līdzšinējo siltumenerģijas maksājumu sadales kārtību un metodiku.

Starp citu, apsaimniekotājam ir pienākums rīkoties tāpat, ja iedzīvotāji ir uzstādījuši sertificētas iekārtas, bet nav apstiprinājuši jauno metodiku vai, to apstiprinot, nav ņēmuši vērā siltumenerģijas sadales principus, kas paredzēti Ministru kabineta noteikumos Nr. 524.

Numuru arhīvs: spied un lasi!