Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

„Aizbraucu uz ilgu laiku, par koplietošanas gaismu maksāt negribu!”

Pixabay.com

„Sakarā ar beidzamajiem notikumiem pasaulē esmu zaudējusi darbu Latvijā, jo firma pārstāja darboties. Tagad man ir uzaicinājums strādāt ārzemēs vismaz uz pārbaudes laiku, tas ir, trīs mēnešus. Es vēlos noskaidrot, vai varu vērsties pie mājas pārvaldnieka ar iesniegumu neaprēķināt man maksu par atkritumu izvešanu un koplietošanas elektroenerģijas patēriņu, ja manā dzīvoklī šos trīs mēnešus neviens nedzīvos? Ilona.”

Atbild jurists Viktors Kuriņš:

– Jautājums ir ļoti savlaicīgs un patlaban svarīgs, jo daudzi iedzīvotāji vasaras mēnešos dodas uz vasarnīcām vai kā Ilona – darbā uz ārzemēm. Kā mājas pārvaldniekam jāaprēķina maksa par pakalpojumiem, ko sniedz visai mājai, bet kurus atsevišķas personas faktiski neizmanto?

Pirmais, kas pārvaldniekam jāievēro, ir Ministru kabineta noteikumi Nr. 1013 Kārtība, kādā dzīvokļu īpašnieki daudzdzīvokļu mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu, kur attiecībā uz sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 17.4.1. punktā teikts šādi: „Ja dzīvoklī nav deklarēta neviena persona, tad maksu par atkritumu apsaimniekošanu veic kā par vienu personu.”

Ar koplietošanas elektroenerģiju ir vēl vienkāršāk. Maksu par koplietošanas kāpņu telpas apgaismošanu, lifta, siltummezgla un citu kopējo mājas elektroietaišu darbību sadala starp visu dzīvokļu īpašniekiem vienādi (attiecīgo noteikumu 17.6. punkts). Loģika vienkārša – dzīvo cilvēks mājā vai nedzīvo, maksā viņš par koplietošanas elektroenerģiju tikai tāpēc, ka viņam pieder dzīvoklis šajā mājā. 

Svarīga nianse attiecībā uz iepriekš minēto – noteikumi Nr. 1013 mājās tiek piemēroti līdz brīdim, kamēr dzīvokļu īpašnieki nav sasaukuši kopsapulci vai sarīkojuši rakstisku aptauju, kuras mērķis – manīt Ministru kabineta noteikto metodiku. Ar kopīgu balsošanu dzīvokļu īpašnieki var izlemt, kā turpmāk mājā tiks iekasēta maksa par atkritumu apsaimniekošanu, koplietošanas elektrības izmantošanu no tiem dzīvokļu īpašniekiem, kuri atrodas ilgstošā prombūtnē. Var pieņemt lēmumu, ka pakalpojumus apmaksās tikai tie iedzīvotāji, kuri reāli izmanto šos pakalpojumus. Protams, viņiem maksa nedaudz pieaugs.

Kamēr mājā nav pieņemts lēmums par metodikas maiņu, mājas pārvaldniekam nav tiesību atbrīvot jūs, Ilona, no atkritumu apsaimniekošanas un koplietošanas elektrības apmaksas un pārlikt šīs izmaksas uz pārējiem dzīvokļu īpašniekiem. Pretējā gadījumā kāds no kaimiņiem var sadusmoties un celt prasību tiesā par nelikumīgi aprēķinātās maksas atcelšanu. Varbūtība, ka viņš uzvarēs, ir ļoti liela.

Numuru arhīvs: spied un lasi!