Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Rīgas ūdens mainīs visus ūdens skaitītājus!

Facebook.com / SIA Rīgas Ūdens

2020. gada sākumā Rīgā tika pabeigta komercuzskaites mēraparātu (mājas ievadskaitītāju) pārbaude. Pēc situācijas analīzes Patērētāju tiesību aizsardzības centra speciālisti secināja, ka 28 mājās Rīgas ūdens komercuzskaites mēraparāti nedarbojas pietiekami precīzi. Komunālā pakalpojuma piegādātājs reaģēja uz aizrādījumu un apsolīja visās šajās mājās uzstādīt ultraskaņas ūdens patēriņa skaitītājus. 

Atgādinām, ka pēc patlaban spēkā esošās kārtības ūdens patēriņa komerciālā uzskaite tiek veikta pēc uzņēmumam Rīgas ūdens piederošā kopējā mājas ūdens skaitītāja rādījumiem. Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) datiem 82% no uzņēmuma Rīgas ūdens mēraparātiem ūdens patēriņa rādījumus uzskaita neprecīzi un tikai 18% darbojas nevainojami.

2020. gada sākumā PTAC pat uzlika Rīgas ūdenim naudas sodu 1500 eiro apmērā un ieteica situāciju ar neprecīziem rādījumiem labot, piemēram, uzstādot dubļu filtrus līdz mehāniskajiem skaitītājiem vai uzstādot skaitītājus, kuriem nav kustīgu detaļu.

Rīgas ūdens izvēlējās nopietnāku risinājumu: aizstāt mehāniskos skaitītājus ar ultraskaņas mēraparātiem.

– Pētot ultraskaņas skaitītāju piedāvājumu, mēs noskaidrojām, ka šādas ierīces ir vairākas reizes dārgākas par mehāniskajiem mēraparātiem, kas pašlaik uzstādīti rīdzinieku mājās, – stāsta uzņēmuma tehniskais direktors Gatis Krauze. – Tomēr 2020. gada novembrī uzņēmums Rīgas ūdens pieņēma lēmumu nomainīt visus mehāniskos skaitītājus uz ultraskaņas mēraparātiem. Kopumā mēs aizstāsim aptuveni 20 tūkstošus skaitītāju. Pēc konkursa pabeigšanas, kad tiks noskaidroti ūdens skaitītāju piegādātāji, mēs sāksim nomaiņas darbus.

Mēraparātu maiņa, pēc Gata Krauzes vārdiem, tiks veikta par Rīgas ūdens līdzekļiem, jo komercuzskaites mēraparāti vienmēr ir bijuši uzņēmuma pārziņā. Tāpat Rīgas ūdens pārstāvis sola, ka šie papildu izdevumi neizraisīs komunālā pakalpojuma tarifa pieaugumu.

Numuru arhīvs: spied un lasi!