Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Siltumserviss Rīgai: „Remontdarbi jūsu mājā var arī ieilgt…”

Freepik.com

Kā uzņēmums Siltumserviss Rīga novērš problēmas ar dzīvojamo māju apkuri un karstā ūdens temperatūru?

Apkures sezonas laikā iedzīvotāji nereti sūdzas par nepietiekami labu siltuma padevi vai zemu karstā ūdens temperatūru. Pavasarī parādās sūdzības arī par to, ka mājas tiek pārkurinātas. Kā notiek apkures un karstā ūdens temperatūras regulēšana, un kāpēc šo pakalpojumu kvalitāte bieži pieklibo?

„Dzīvoju mājā Rīgā, Brīvības ielā 388. No paša ziemas sākuma karstā ūdens temperatūra vannasistabā ir ļoti zema, nav iespējams nomazgāties. Mēneša laikā es vairākkārt zvanīju uzņēmumam Siltumserviss Rīga, kas pēc līguma ar mūsu apsaimniekotāju Rīgas namu pārvaldnieks apkalpo mājas iekšējos siltumtīklus.

Uzņēmuma Siltumserviss Rīga dispečeres pierakstīja manas sūdzības, bet mēneša laikā karstā ūdens temperatūra nav mainījusies. Kā var panākt, lai man tiktu nodrošināts pakalpojums, par kuru es maksāju?” jautā mūsu lasītāja Jūlija. 

Arkārtējās situācijas laikā mērījumus neveic

Uz jautājumiem atbild Elīna Silionova, uzņēmuma Siltumserviss Rīga (SSR) Kvalitātes kontroles nodaļas vadītāja.

– Cik ātri SSR reaģē uz klientu sūdzībām par karstā ūdens temperatūru dzīvoklī?

– Pēc pieteikuma saņemšanas informācija nekavējoties tiek nodota atbildīgajai meistaru brigādei, tomēr pieteikuma izpildes laiks atkarīgs no situācijas un nepieciešamajiem remontdarbiem.

 – Kāda ir SSR rīcības kārtība gadījumos, ja klients sūdzas par karstā ūdens temperatūru?

– SSR meistari veic karstā ūdens sistēmas apsekošanu un nepieciešamos remontdarbus. Tiek pārbaudīta karstā ūdens izejošā temperatūra no siltummaiņa. Saskaņā ar Ministru kabineta  noteikumu Nr. 906 „Dzīvojamās mājas sanitārās apkopes noteikumi” 17. punktu dzīvojamās mājas pārvaldītājam ir pienākums pastāvīgi nodrošināt karstā ūdens temperatūru izejā no siltummaiņa ne zemāku par +55°C. 

– Vai SSR meistars apmeklē dzīvokli, lai izmērītu ūdens temperatūru? 

– Ņemot vērā Covid-19 izplatību, tiek maksimāli samazināts tiešais kontakts ar iedzīvotājiem, tādēļ patlaban mērījumi dzīvokļos netiek veikti, taču izņēmuma gadījumos, ja nav iespējams citādi identificēt un novērst problēmu, pēc atsevišķa saskaņojuma šādus mērījumus var veikt.

Precīzu informāciju sniedz apsaimniekotājs

– Cik ātri tiek veikta karstā ūdens temperatūras regulēšana vai sistēmas remonts, un vai SSR paziņo klientam par paveiktajiem darbiem?  

– Remontdarbu ilgums katram darbam ir individuāls atkarībā no situācijas, sistēmas konfigurācijas,  remontdarbu apjoma un sarežģītības pakāpes. Remontdarbi var ieilgt, ja ir nepieciešama jaunu detaļu piegāde, remontmateriālu iepriekšēja sagatavošana, netiek nodrošināta piekļuve komunikācijām atsevišķos dzīvokļu īpašumos vai arī remontdarbu laikā atklājas kādas papildu problēmas, kuras nepieciešams novērst.

– Ja SSR neinformē konkrētā dzīvokļa īpašnieku par izdarīto remontu, kā klients var uzzināt, kādus darbus SSR ir paveicis, reaģējot uz viņa zvanu?

– Ja problēma skar vairākus vienas dzīvojamās mājas dzīvokļus, tad atzvans tiek veikts atlases kārtībā, lai pārliecinātos, ka problēma ir novērsta.

Precīzu informāciju par paveiktajiem remontdarbiem klienti var uzzināt, sazinoties ar savu apsaimniekotāju. Vēršoties uzņēmuma Siltumserviss Rīga klientu apkalpošanas centros, klients var saņemt virspusēju informāciju – vai remontdarbi ir pabeigti un vai siltumsistēmu darbība ir atjaunota.

Ir „aizaudzis” stāvvads

– Kādēļ mēneša laikā SSR nav noregulējis karstā ūdens temperatūru mūsu lasītājas dzīvoklī?

– Problēma ir konkrētajā stāvvadā, kas iet caur dzīvokli nr. 4. Minētais stāvvads ir „aizaudzis”, tā caurlaidība ir būtiski samazinājusies, tāpēc ne siltummaiņa jaudas palielināšana, ne jaudīgāka cirkulācijas sūkņa uzstādīšana nedos vēlamo rezultātu.  Diemžēl, lai kvalitatīvi atrisinātu esošo situāciju, ir jāveic karstā ūdens stāvvada nomaiņa. Karstā ūdens padeve pārējos stāvvados atbilst normatīvo aktu prasībām. 

– Kas notiek, ja SSR speciālisti konstatē, ka ūdens temperatūras regulēšanai nepieciešams visas sistēmas remonts vai nomaiņa? Kam jūs šo informāciju sūtīsiet, kā par šo situāciju tiek informēts konkrētā dzīvokļa īpašnieks? 

– Apjomīgu remontdarbu gadījumā tiek sagatavots defekta akts, remontdarbu tāme un informācija nosūtīta apsaimniekotājam.

Kā sazināties ar uzņēmumu Siltumserviss Rīga?

Ņemot vērā Covid-19 izplatību valstī, Siltumserviss Rīga klientu apkalpošanas centri apmeklētājiem ir slēgti.

Iedzīvotāji ir aicināti par problēmām apkures vai karstā ūdens sistēmā ziņot:

■ zvanot uz avārijas dienesta tālruni 80000610;

■ sūtot privātu ziņu uz uzņēmuma Facebook kontu, norādot adresi, kontakttālruni un problēmas aprakstu;

■ aizpildot kontaktformu mājaslapā www.siltumserviss.lv, sadaļā „Sazinies ar mums”.

Numuru arhīvs: spied un lasi!