Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

„Ik dienas baidos no eksplozijas!”

Pexels.com

Gāze dzīvoklī: kā nepiedzīvot eksploziju, ja bojāts ir skaitītājs?

Rīdziniece Lilija nesen pārdzīvoja sadzīves šoku: gāzes dienesta darbinieki, kas bija ieradušies veikt pārbaudi, atklāja dzīvoklī gāzes noplūdi. Padzīvojusī sieviete bija sašutusi: „Es jau divus gadus sūdzējos par skaitītāju, kurš parādīja pārāk lielu gāzes patēriņu. Kāpēc dienesta darbinieki uz pārbaudi atnāca tikai tagad?”

Lilijai attiecības ar dabasgāzes piegādes kompāniju Gaso ir savdabīgas. Viss sācies ar to, ka pensionāres dzīvoklī dīvaini uzvedies gāzes skaitītājs:

– Uz gāzes plīts es nesildu vairāk par tējkannu, bet skaitītājs sagriež mēnesī 10–12 kubikmetru lielu patēriņu.

Lilija vērsās uzņēmumā Gaso ar lūgumu ierīci nomainīt. Kundzes pirmā iebilde bija loģiska – gāzes skaitītājs viņas dzīvoklī uzstādīts pirms divdesmit gadiem, tādēļ to sen jau vajadzētu nosūtīt uz pārbaudi. Otrkārt, to, ka ar skaitītāju nav labi, pierāda rādījumi, kuriem var izsekot pa mēnešiem.

– Vienīgā atbilde, ko man sniedza Gaso, – viņi varot noņemt skaitītāju un nosūtīt to verificēšanai. Ja pārbaude parādītu, ka skaitītājs ir darba kārtībā, man būtu jāapmaksā visi tēriņi, kas ar šīm darbībām saistīti. Es, protams, šādiem nosacījumiem nepiekritu, – skaidro rīdziniece.

Beidzot gāzes dienests apžēlojās par Lilijas sūdzībām un nomainīja skaitītāju uz jaunu, un pārbaude parādīja, ka vecais skaitītājs tiešām bijis bojāts. Tagad Gaso Lilijai piedāvā saņemt pārrēķinu par iepriekšējo mēnesi, tikai pensionāri tas iepriecē ļoti maz.

– Lieta tāda, – viņa skaidro, – ka pēc skaitītāja nomaiņas gāzes dienesta darbinieki nolēma pārbaudīt manu veco gāzes plīti un atklāja noplūdi. Plīts tika atvienota un noplombēta. Tagad es sēžu bez gāzes, kamēr nopirkšu jaunu plīti vai nesalabošu veco.

Īstenībā Liliju šajā stāstā mulsina pavisam kas cits:

– Labi, ka es uzstājīgi sūdzējos Gaso un prasīju skaitītāja nomaiņu. Tikai pateicoties tam, manā dzīvoklī ieradās darbinieki, veica mērījumus un atklāja plīts bojājumus. Kas notiktu, ja es nebūtu sūdzējusies? Kāpēc gāzes dienesta darbinieki pārstājuši staigāt pa dzīvokļiem un pārbaudīt aprīkojumu? Maniem kaimiņiem, tādiem pašiem senioriem kā es, ir tādas pašas vecas gāzes plītis. Tātad, ja aiz sienas kaut kur nemanāmi noplūst gāze, mēs to uzzināsim tikai eksplozijas brīdī?

Lilija ir pārliecināta, ka gāzes dienesta darbiniekiem ir regulāri jāapseko gāzes vadi un plītis dzīvojamajās mājās.

Lai viestu skaidrību, uz redakcijas jautājumiem atbild uzņēmuma Gaso Gāzapgādes drošības departamenta Analītikas un risku novēršanas nodaļas vadītājs Vinets Veldre.

Skaitītāja derīguma termiņš

– Cik ilgs ir darba mūžs vecam gāzes skaitītājam, kas uzstādīts dzīvoklī pirms gāzes plīts?

– Mūsu pētījumi rāda, ka skaitītāju derīguma termiņš ir daudz ilgāks, nekā norāda to ražotāji. Neviens skaitītājs, kas bija vecāks par 20 gadiem, neuzrādīja gāzes plūsmas skaitīšanas kļūmi vai neprecizitāti.

– Tomēr gāzes skaitītāji dzīvokļos sen nav mainīti. Kāds ir gāzes skaitītāju atkārtotas verificēšanas termiņš?

– Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 40 „Noteikumi par metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērījumu līdzekļu sarakstu” dabasgāzes patēriņa skaitītāji mājsaimniecībās ir pakļauti metroloģiskajai kontrolei ne retāk kā:

■ reizi 15 gados – gāzes patēriņa skaitītāji (sadzīves);

■ reizi 20 gados – gāzes patēriņa skaitītāji (sadzīves) pirms gāzes plītīm – minēto prasību piemēro no 2021. gada 1. novembra.

– Kam jāmaksā par skaitītāja pārbaudi?

– Sadzīves skaitītāja aizstāšana ar verificētu mēraparātu notiek par uzņēmuma Gaso līdzekļiem. Darbus veic Gaso darbinieki, iepriekš saskaņojot darba veikšanas laiku ar patērētāju.

– Kurš seko līdzi tam, lai gāzes skaitītājs būtu laikus verificēts?

– Uzņēmumam ir sava datubāze par skaitītājiem, tādēļ to atkārtotas verificēšanas termiņš ir zināms. Nav nepieciešams, lai lietotājs sekotu līdzi skaitītājam, jo mēraparāts ir uzņēmuma Gaso īpašums.

– Vai pirmām kārtām tiek mainīti visvecākie skaitītāji?

– Mēs mainām tos skaitītājus, kuriem kalendārā gada ietvaros jau ir beidzies vai beigsies verificēšanas termiņš.

– Kad jūs plānojat masveidā pārbaudīt skaitītājus dzīvokļos?

– Visiem sadzīves skaitītājiem pirms plītīm verifikācija ir derīga līdz šī gada 1. novembrim.

– Vai dzīvokļu īpašnieks pats var pieprasīt vecā skaitītāja nomaiņu?

– Skaitītājs tiek nomainīts, ja beidzies tā verificēšanas termiņš vai arī mērierīce bojāta. Ja dzīvokļa īpašnieks pats lūdz mainīt skaitītāju līdz tā verifikācijas termiņa beigām un pārbaude parāda, ka mērierīcei nebija ne vainas – tā bija derīga ekspluatācijai, tad nomaiņas izdevumi jāsedz klientam. Ja skaitītājs tiek atzīts par nederīgu ekspluatācijai, tad visus izdevumus sedz Gaso.

– Vai iedzīvotājiem jāmaksā par jaunu skaitītāju?

– Par jaunu skaitītāju nav jāmaksā. Pēc pieteikuma saņemšanas par mēraparāta maiņu meistari ierodas piecu darbdienu laikā.

– Vai var nopirkt skaitītāju, piemēram, no kaimiņa, ja tas viņam vairāk nav vajadzīgs?

– Nē, nodarboties ar tādām lietām kā patstāvīga gāzes skaitītāja nomaiņa vai uzstādīšana ir stingri aizliegts.

Uzmanību – notiek pārbaude!

– Mūsu izdevuma lasītāja Lilija stāstīja, ka mājā, kurā atrodas viņas īpašums, ļoti sen nav ieradušies gāzes dienesta darbinieki. Cik bieži jūsu darbinieki veic profilaktiskās pārbaudes?

– Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās revīzija tiek veikta vienu reizi piecos gados. Privātmājās kompleksā pārbaude notiek reizi trijos gados. Mēs pārbaudām visas gāzes komunikācijas, izņemot gāzes aparatūru. Tas nozīmē, ka par savas plīts stāvokli atbild tās īpašnieks.

– Ko tieši jūs pārbaudāt?

– Uz hermētiskumu un korozijas esamību tiek pārbaudītas gāzes iekārtas no ieejas mājā. Ja atrodas problēma, to novērš. Ja dzīvokļa īpašnieks lūdz pārbaudīt viņa plīts stāvokli, mēs to neatteiksim un pārbaudīsim bez maksas, taču par problēmas novēršanu cilvēkam būs jāmaksā no savas kabatas. Ja atklāsies problēmas ar gāzes plīti, gāzes piegāde dzīvoklī tiks noslēgta līdz brīdim, kamēr īpašnieks plīti nesalabos vai neiegādāsies jaunu.

Ja pārbaude notiek mājā, cenšamies konkrētajā objektā pārbaudīt visus dzīvokļus. Lielākajā daļā gadījumu cilvēki ir noskaņoti labvēlīgi un ielaiž dzīvokļos. Mēdz gadīties, ka tomēr kāds no īpašniekiem nevēlas ielaist meistarus vai dzīvokļa īpašnieka vienkārši nav uz vietas. Savukārt mēs nevaram uzskatīt mājas pārbaudi par pabeigtu, kamēr visi dzīvokļi tajā netiks pārbaudīti. Ja runa ir nevis par plānveida pārbaudi, bet par pārbaudi saistībā ar izsaukumu par gāzes noplūdi, tad noteikumi ir nepielūdzami. Mums obligāti jāpārbauda visi dzīvokļi, bet,  ja kāds dzīvoklis nav pārbaudīts, tad mūsu pienākums ir visai mājai atslēgt gāzes padevi.

– Ja pie dzīvokļa īpašnieka jau sen nav ieradušies gāzes uzņēmuma darbinieki uz profilaktisko pārbaudi, vai viņam ir iespēja tos izsaukt pašam?

– Jā, to var izdarīt, zvanot pa tālruni 155 vai 67369938. Meistariem jāierodas dažu dienu laikā, vizīte – bez maksas. Diemžēl ir gadījumi, kad cilvēki, lai kādam ieriebtu, izsauc  pārbaudi uz svešu dzīvokli, turklāt katru dienu.

– Lasītāji baidās, ka meistari pārbaudīs plīti un sāks to izjaukt...

– Uzņēmuma darbinieki gāzes aparatūru neizjauc un neremontē, tikai pārbauda, vai nav gāzes noplūdes. Ja tiek konstatēta gāzes noplūde, gāzes padeve tiek noslēgta un par to noformēts akts. Klientam jāvēršas servisa dienestā vai jāiegādājas jauna plīts.

Vecas plītis izmantot... ir atļauts!

– Vai tiesa, ka Eiropas Savienībā ir aizliegts pārdot gāzes plītis, kurām nav automātiska izslēgšanās sistēma gāzes noplūdes gadījumā?

– Nē, tā nav tiesa. Bez šīs funkcijas plīti var iegādāties, vienīgā prasība, lai uz pašas plīts būtu ES marķējums.

– Vai tas nozīmē, ka iedzīvotājiem ir atļauts izmantot padomju gados ražotās plītis?

– Vecās plītis izmantot ir atļauts, turklāt tādu gāziekārtu Latvijā ir daudz. Ja ir jūtama kaut vai vismazākā gāzes noplūde, nekavējoties jāzvana Gaso avārijas dienestam pa tālruni 114.

Izmantojot šo iespēju, vēlos visiem avīzes lasītājiem ieteikt nepirkt lietotas gāzes plītis, kā arī jaunas, nezināmas izcelsmes gāziekārtas. Tas tomēr ir drošības jautājums. Savukārt noteikti iesaku iegādāties dūmu detektoru. Ierīce maksā tikai 10 eiro, bet spēj  izglābt dzīvību.

Demontēt un pārvietot skaitītāju

– Pieņemsim, ka cilvēks iegādājies elektrisko plīti. Vai viņš var patstāvīgi demontēt gāzes skaitītāju?

– Ministru kabineta noteikumos Nr. 78 „Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi” stingri noteikts, ka klientam nav tiesību patstāvīgi demontēt gāzes skaitītāju. Šādi darbi ir atļauti tikai Gaso darbiniekiem. Tas nozīmē, ka pirmais uzdevums ir pieteikt skaitītāja demontāžu pa tālruni 155 vai 67369938. Dažu dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas uzņēmuma speciālisti veiks nepieciešamos darbus. Šis pakalpojums ir bez maksas. Jāņem vērā, ka skaitītāju darbinieki paņems līdzi, jo mērierīce ir Gaso īpašums. Ja klients ir nolēmis sākt lietot elektrisko plīti, tiek atslēgta gāzes padeve un par to noformēts akts. Arī šis pakalpojums ir bez maksas.

– Vai r atļauts pārvietot gāzes skaitītāju, piemēram, virtuves skapītī? Vai to var darīt patstāvīgi?

– Pārvietot gāzes skaitītāju var tikai gazificētās telpas robežās. Jau minētajos MK noteikumos Nr. 78 ir prasība, lai skaitītājs būtu viegli pieejams, nebūtu bojāts un uz tā nebūtu novietoti neatbilstoši priekšmeti.

Pašam klientam nav tiesību mainīt gāzes skaitītāja vietu, nepieciešams izsaukt mūsu speciālistus pa tālruni 155 vai 67369938. Skaitītāja pārvietošana uz citu vietu maksā 139,15 eiro, bet tā ir tikai pakalpojuma vērtība, neņemot vērā materiālu izmaksas, piemēram, šļūteni u.c.

Nekādā gadījumā nedrīkst vērsties pie apšaubāmiem darboņiem, kuri skaitītāja uzstādīšanas un pārvietošanas pakalpojumus plaši piedāvā sludinājumu portālā ss.lv vai citos interneta resursos. Tas var novest pie neaptveramām sekām drošības ziņā.

– Vai klients nepieciešamos materiālus var iegādāties no jūsu meistariem?

– Visus materiālus, kas nepieciešami skaitītāja pārvietošanai, nodrošina Gaso. Ja klientam ir nepieciešama plīts nomaiņa, tad, sniedzot pakalpojumu, uzņēmuma darbinieki par atsevišķu samaksu nodrošinās arī lokano cauruli. Klients var iegādāties materiālus patstāvīgi, bet ar nosacījumu, ka tie atbilst attiecīgajām prasībām un ir paredzēts tieši dabasgāzei.

– Vai gāzes skaitītāju atļauts pārvietot uz jebkuru ērtu vietu virtuvē?

– Nē, jaunā skaitītāja vieta nedrīkst atrasties tālāk par trim metriem no gāzes plīts, turklāt pēc būvnormatīviem skaitītāju nedrīkst uzstādīt tuvāk par 20 cm no gāzes iekārtas, to ir aizliegts uzstādīt zem gāzes katla vai virs gāzes plīts. Nevar uzstādīt skaitītāju slēgtā skapī, tas ir vietā, kur nav piekļuves, lai redzētu tā rādījumus vai plombas. Viss pārējais ir atļauts, var uzstādīt skaitītāju kaut vai pie pašiem griestiem. Galvenais – nedarīt to paša spēkiem, bet vērsties uzņēmumā Gaso.

– Kāpēc nav atļauts skaitītāju pārvietot patstāvīgi?

– Tas var izrādīties bīstami gan pašam dzīvoklī dzīvojošajam, gan viņa kaimiņiem. Lai mērierīci pārvietotu, tai jābūt atvienotai (demontētai), tādēļ jānoņem Gaso uzliktās plombas. Savukārt plombas noņemt nav tiesību nevienam citam kā tikai Gaso darbiniekam.

– Pieņemsim, ka cilvēks patstāvīgi pārvietojis skaitītāju un tikai pēc tam uzzinājis, ka tas nav bijis atļauts. Vai viņš var izsaukt Gaso meistarus?

– Meistaru vajag izsaukt pa tālruni 155 vai 67369938. Viņš ieradīsies piecu darbdienu laikā. Minētajā gadījumā pārvietotais skaitītājs jādemontē, jāaizstāj vai arī jāaizmetina pievads gāziekārtai. Izmaksas varētu  svārstīties no 100 līdz 200 eiro.

– Iedomāsimies situāciju, ka cilvēks iegādājies dzīvokli un viņam radušās aizdomas, ka iepriekšējais saimnieks ir gāzes skaitītāju pārvietojis patstāvīgi. Kā Gaso rīkosies šajā gadījumā?

– Uzņēmuma darbinieki pēc klienta pieprasījuma var veikt objekta apskati, bet labāk to izdarīt pirms nekustamā īpašuma iegādes.

– Kāds avīzes lasītājs jautā, kā atjaunot gāzes pieslēgumu dzīvoklī pēc tam, kad vairākus gadus lietota elektriskā plīts?

– Lietotājam jāraksta Gaso uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai jāzvana pa tālruni 155 vai 67369938 un jāziņo par vēlmi atsākt lietot gāzi. Atbildīgie darbinieki paskaidros, kas jādara, lai gāzes padevi atjaunotu, kā arī pateiks, cik tas maksās, jo katrs gadījums ir individuāls.

Skaitītājs sadzīves mērķiem tiek izsniegts bez maksas, bet darba izmaksas (metināšana u.c.) tiek noteiktas pēc Gaso cenrāža, un tās var svārstīties no 25 līdz 140 eiro.

– Vai jaunajam gāzes patērētājam ir jānoslēdz jauns gāzes piegādes līgums, ja iepriekšējais patērētājs ir miris?

– Jaunajam lietotājam obligāti jānoslēdz līgums par gāzes piegādi. Skaitītājs nav jāmaina, ja verificēšanas termiņš nav beidzies un uz ierīces nav redzamu vizuālo defektu (norautas plombas, sasists uzskaites mehānisma stikliņš).

Numuru arhīvs: spied un lasi!