Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Projekts pagarināts, piesakieties līdzfinansējumam!

Mājai nav pieslēguma centralizētajai kanalizācijai un ūdensvadam? Trīs Rīgas rajonu iedzīvotāji līdz 2020. gadam var saņemt Rīgas domes līdzfinansējumu pieslēguma izbūvei!

Tūkstošiem māju visā Rīgas teritorijā vēl joprojām nav pieslēguma centralizētā ūdensvada un kanalizācijas sistēmai. Jau kopš 2018. gada Mārupes (Rīgas administratīvajā teritorijā ietilpstošajā daļā), Bolderājas un Katlakalna iedzīvotājiem ir iespēja savus īpašumus pieslēgt jaunajiem Rīgas ūdens maģistrālajiem cauruļvadiem. Pilsētas pašvaldība ir gatava palīdzēt, līdzfinansējot daļu no šo darbu izmaksām.

Projekta Rīgas ūdenssaimniecības attīstības ceturtā kārta ietvaros Mārupes (Rīgas administratīvajā teritorijā ietilpstošajā daļā), Bolderājas un Katlakalna iedzīvotāju vajadzībām jau 2016. gadā tika uzbūvēta jauna ūdensvada un kanalizācijas maģistrāle. Simtiem māju dzīvokļu īpašniekiem vairs atlika tikai izbūvēt pieslēgumus šai sistēmai.

Lai iedzīvotājiem atvieglotu būvdarbu veikšanu, Rīgas dome pieņēma saistošos noteikumus Nr.67 Par Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai, kur katrai lēmumu pieņēmušajai mājai apsolīja līdzfinansējumu. Noteikumi paredzēja, ka lēmums par dalību projektā mājai jāpieņem līdz 2019. gada 30. jūnijam.

Jau zināms, ka šajā nedēļā iesniegumu pieņemšanas termiņš pagarināts līdz 2020. gada 30. septembrim. Tas nozīmē, ka viss nokavēts nav, taču vilcināties nevajag.

■ ■ ■

Jauna kanalizācijas maģistrāle ļoti vajadzīga iedzīvotājiem Katlakalnā, tādēļ, ka nelielo četru un astoņu dzīvokļu mājas Līvciema un Zaļenieku ielās sāktas ekspluatēt jau pagājušā gadsimta piecdesmito gadu beigās.

– Tam laikam tās bija karaliskas ērtības – katrā dzīvoklī vanna un skalojamais pods! – stāsta apsaimniekošanas uzņēmuma Rīgas namu apsaimniekotājs valdes priekšsēdētājs Igors Trubko. – Visu šo māju saimnieciskā un fekālā kanalizācija nonāca vienā vietējas nozīmes sistēmā, kas krājās kopējā bedrē. Bedres iztukšošanu nodrošina asenizācijas dienests. Kamēr sistēma bija jauna, tā strādāja nevainojami, bet nekas nepaliek jauns mūžīgi. Kad dažas no mājām Līvciema un Zaļenieku ielā nonāca mūsu uzņēmuma pārvaldīšanā, viena no iedzīvotāju sūdzībām bija nepārtrauktas problēmas ar kanalizāciju. Par to pārliecinājās arī uzņēmuma tehniskie darbinieki – ja ūdensvadu varēja uzskatīt par apmierinošu, tad kanalizācijas caurule no ilgas ekspluatācijas bija aizaugusi un blakus augošo koku sakņu salauzīta, – stāsta Igors Trubko.

Rezultātā mājās Līvciema un Zaļenieku ielā vismaz reizi mēnesī notiek kanalizācijas avārija. Ja ar santehniķu spēkiem ir par maz, nākas aicināt uzņēmuma Rīgas ūdens brigādi, kas cenšas aizdambējumus izskalot zem spiediena. Darbus sarežģī tas, ka kanalizācijas pieslēgumu shēma nav saglabājusies, tādēļ avārijas novēršana ieilgst. Reizēm skalošana zem spiediena sagādā nepatīkamus pārsteigumus – aizdambējums neaizplūst, bet atrod brīvo ceļu kāda dzīvokļa tualetē vai vannā.

Sākt nopietnus remontdarbus traucē tas, ka mājām šajā rajonā ir dažādi apsaimniekotāji. Ja viens cenšas savās mājās novērst avārijas, tad citam tas neliekas svarīgi, savukārt mājas, kuras izvēlējušās sevi apkalpot pašas, ierobežo naudas trūkums. Taču viens ir skaidrs – kopējo kanalizācijas tīklu savest kārtībā var tikai, apvienojot spēkus.

– Pēc tam, kad Rīgas ūdens ir izbūvējis jauno maģistrāli Katlakalnā, cilvēkiem ir iespēja no šīm problēmām atbrīvoties. Piemēram, Rīgas namu apsaimniekotāja pārvaldītās mājas jau ir pieņēmušas lēmumu pieslēgties pilsētas maģistrālei. Līdz 2019. gadam savu lēmumu par pieslēgšanos pilsētas centrālajai kanalizācijai ir pieņēmušas mājas Līvciema ielā 31, 33, 37 un 39, bet Zaļenieku ielā – mājas nr. 24, 26, 32 un 34. Par īpašu motivāciju kalpo iespēja saņemt pilsētas līdzfinansējumu, – uzskata Igors Trubko.

■ ■ ■

Sīkāk par māju pieslēgšanu maģistrālajiem ūdensvadiem stāsta uzņēmuma Rīgas ūdens līdzfinansējuma ieviešanas nodaļas vadītāja Sandra Lipska:

– Jauno maģistrāļu izbūvi mēs īstenojām ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzekļiem projekta Ūdenssaimniecības attīstības ceturtā kārta Rīgā ietvaros. Jaunie maģistrālie cauruļvadi ir izvietoti Mārupes daļā, kas atrodas Rīgas administratīvajā teritorijā, Bolderājā un Katlakalnā.

Uzziņa

Programmas Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā ietvaros līdz šim ir īstenotas četras kārtas. Tajās izmantoti Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzekļi.

■ Pirmās kārtas laikā tika savestas kārtībā pilsētā esošās sūkņu stacijas, ūdens sagatavošanas tehnoloģiskais process un kanalizācijas attīrīšanas ietaises.

■ Otrās kārtas ietvaros tika izbūvēti maģistrālie ūdens un kanalizācijas cauruļvadi Vecāķos, Mežaparkā un Bieriņos.

■ Trešajā kārtā pie jauniem maģistrālajiem cauruļvadiem tika iedzīvotāji Dārzciemā un Šampēterī.

■ Ceturtajā kārtā ir jau minētā daļa Mārupes, Katlakalns un Bolderāja.

Rīgas ūdens plānos ir arī piektā Rīgas ūdenssaimniecības attīstības kārta, taču pagaidām precīzāki izpildes termiņi nav noteikti. Ja sāksies būvdarbi šajā kārtā, tad pie jaunām maģistrālēm tiks iedzīvotāji Berģos, Imantā un Beberbeķos.

Pēc Sandras Lipskas stāstītā, iedzīvotāji, kuri savus īpašumus maģistrālajiem cauruļvadiem pieslēdza otrās un trešās kārtas laikā, būvdarbus apmaksāja no saviem līdzekļiem. Pieslēgumu uzbūvēt bija daudz vienkāršāk, jo netika prasīts projekts.

Mārupes, Katlakalna un Bolderājas iedzīvotāji pilsētas ūdensvadus ir sagaidījuši tikai ceturtajā kārtā, un šajā laikā ir mainījies likums – pieslēgumam ūdens un kanalizācijas sistēmai nepieciešama projekta izstrāde. Tas visiem iedzīvotājiem varētu nebūt pa kabatai, tādēļ pašvaldība ir atradusi iespēju finansiāli palīdzēt. Saistošos noteikumus Rīgas dome pieņēma 2017. gadā. Jau 2018. gadā iedzīvotāji sāka saņemt līdzfinansējumu individuālo pieslēgumu izbūvei.

– Dzīvokļu īpašnieki uz Rīgas pašvaldības naudu var pretendēt līdz 2019. gada beigām, – skaidro Sandra Lipska. – Šī gada jūlijā Rīgas dome ir pieņēmusi lēmumu termiņu pagarināt līdz 2020. gadam.

■ ■ ■

Ja mājas dzīvokļu īpašnieki kopsapulcē pieņems lēmumu pieslēgties tikai centralizētajam ūdensvadam, tad pašvaldība piedalās ar līdzfinansējumu 50% apmērā no kompensējamo pieslēguma būvniecības darbu izdevumu aprēķina, bet ne vairāk kā 1200 eiro. Ja māja būs gatava pieslēgties kā ūdensvada, tā kanalizācijas tīklam, līdzfinansējums paredzēts 60% apmērā jeb 1700 eiro. Uz jautājumu, cik lielas varētu būt kopējās izmaksas, S. Lipska precīzi neatbild:

– Šo atbildi ietekmē vairāki faktori, piemēram, attālums, cik tālu no maģistrālā vada atrodas māja. Var gadīties, ka kādas mājas īpašnieki iekļausies pašvaldības līdzfinansējuma ietvaros, citiem nāksies maksāt vairāk. Ja īpašnieks ir 1.vai 2.grupas invalids, vai tam ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas status, vai viņš ir represēta persona, pašvaldības līdzfinansējums pienākas 100% apmērā.

n n n

Patlaban iespēju pieslēgties jaunajiem maģistrālajiem tīkliem izmanto apmēram 20% iedzīvotāju, kuri saņēmuši šādu piedāvājumu. Daudzi iedzīvotāji atrodas izlemšanas stadijā. Pēc iesnieguma saņemšanas mājai tiks rezervēts līdzekļu apjoms un doti 12 mēneši darbu izpildei. Šajā laikā iedzīvotājiem ir jāpasūta projekts, jāatrod darbu izpildītājs, jāizpilda darbi un jānodod pieslēgums ekspluatācijā. Pēc tam pašvaldība izmaksās līdzfinansējumu.

– Kādas mājas dzīvokļu īpašnieki Līvciema ielā informāciju par iespējamo pieslēguma izbūvi saņēma 2018. gadā, diemžēl piedāvāto iespēju neizmantoja. Vai viņiem būs iespēja pieteikties līdzfinansējumam arī šajā gadā?

– Tā ir gadījies ne tikai šai mājai. Daļa iedzīvotāju piedāvājumus saņēma jau pagājušajā gadā, taču atsaucība un interese nebija tik liela, kā gaidīts. Rīgas dome izdarīja grozījumus noteikumos un iespēju pieteikties pagarināja līdz 2019. gada 30. jūnijam.

– Sanāk, ka uz avīzes iznākšanas dienu iedzīvotāji iespēju jau atkal būs nokavējuši?

– Tā bija plānots, bet šī gada 10. jūnijā Rīgas dome grozīja pašvaldības saistošos noteikumus un situācija atkal mainījās. Kompensācijas izmaksas termiņš ir pagarināts līdz 2020. gada 30. septembrim.

Jāņem vērā, ka mājām, kuras nepaspēja pieteikties projektam līdz 30. jūnijam, līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība būs cita. Viņiem būvdarbi būs jāizpilda par saviem līdzekļiem, bet pēc darbu nodošanas ekspluatācijā viņi saņems pašvaldības paredzēto kompensāciju.

■ ■ ■

– Pieņemsim, ka iedzīvotāji tikai pēc šī raksta izlasīšanas iedomāsies par dalību programmā. Kā jums šķiet, vai ir reāli līdz 2020. gada 1. aprīlim pagūt pasūtīt projektu un realizēt pieslēguma izbūves darbus?

– Iedzīvotājiem ir jādarbojas ļoti enerģiski, jo vidējais projekta sagatavošanas un būvdarbu izpildes laiks ir 12 mēneši.

– Kur cilvēkiem uzzināt, vai viņu māja atbilst pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanas kritērijiem?

– Visi kritēriji ir aprakstīti Rīgas domes saistošajos noteikumos Nr. 67 Par Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai. Savukārt adrešu saraksti tām mājām, kuras var pieslēgties jaunajiem maģistrālajiem tīkliem, ir atrodami uzņēmuma mājaslapā: www.rigasudens.lv/aktuali/informacija-par-pasvaldibas-lidzfinansejumu-pieslegumiem.

Turklāt ikvienam interesentam ir iespēja piezvanīt uz bezmaksas konsultatīvo tālruni 67088441 vai atnākt individuāli uz jauno klientu piesaistes centru Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 1 Rīgā, 3. korpusā, otrdienās no 9.30 līdz 11.00 un no 14.00 līdz 16.00.

– Sakiet, vai Rīgas ūdens piedāvā pilnu servisu, lai dzīvokļu īpašniekiem nebūtu jāpūlas un jāmeklē arhitekts un būvdarbu veicējs?

– Jā, mēs šādus darbus veicam uz atsevišķa līguma pamata, kurā nosakām darbu izmaksas un samaksas kārtību, taču katras mājas dzīvokļu īpašnieki paši var atrast darbu izpildītāju.

■ ■ ■

Sandra Lipska īpaši uzsvēra, ka vilkt garumā ar lēmumu par pieslēgšanos pilsētas centralizētajiem vadiem nav izdevīgi. Izrādās, ka 2019. gadā stājušies spēkā Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.66 Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas, uzskaites un kontroles kārtību Rīgas pilsētā. Rīgas domes Mājokļu un vides departaments veido vietējiem kanalizācijas tīkliem pieslēgto māju sarakstus, bet pēc tam sāks šo ietaišu stāvokļa pārbaudes.

– Ja jūsu mājā joprojām ir vecā smeļamā bedre, tad tā pilnīgi noteikti vairs neatbilst jaunajām prasībām, – brīdina Rīgas ūdens speciāliste. – Izremontēt šādu bedri ir sarežģīti un dārgi, turklāt jārēķinās ar regulāriem ekspluatācijas izdevumiem. Daudz izdevīgāk un perspektīvā – arī lētāk ir pieslēgties centralizētajai kanalizācijai, ja vien maģistrāles ir sasniedzamā attālumā.

Numuru arhīvs: spied un lasi!