Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Vai ļauts lauzt ceriņus zem loga?

Мария Ткачук, Pixabay.com

Redakcijā ar savu jautājumu vērsās iedzīvotāji no mājas Dammes ielā 32 Rīgā. Situācija ir visai tipiska Rīgas daudzstāvu māju iedzīvotājiem: pie mājas aug un zied kupls, skaists ceriņš par prieku mājiniekiem un garāmgājējiem, līdz kādu dienu svešs jauneklis nolemj salauzt buķeti ceriņziedu savai draudzenei.

Jaunā cilvēka iecerēto cenšas apturēt pirmā stāva dzīvokļa īpašniece, laipni aizrādot, ka tā darīt nevajag, jo viņa šo krūmu stādījusi un gādājot, lai prieks būtu visiem. Jauneklis nevis ieklausījies aizrādījumā, bet uzreiz vīzdegunīgi atcirtis: „Kur ir rakstīts, kas tas ir jūsu ceriņš? Parādiet man dokumentiņu, ka esat to stādījusi!”

– Saprotams, ka tālākā saruna pieņēmās skaļumā un beidzās ar to, ka vīrietis, par spīti visam, pilnīgi nolauza ceriņu, – stāsta šī strīda lieciniece. Līdz zvanam policijai lieta nenonāca, strīdnieki kaut kā rimās un, kā stāsta kaimiņi, pēc brīža par bijušajām kaislībām liecināja tikai nolauztā ceriņa skumjās paliekas uz trotuāra…

– Pati ceriņus nekad neesamu lauzusi, jo zinu, ka tie vāzē ātri novīst, – stāsta mūsu lasītāja. – Vēlos tomēr zināt, kā daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājiem pareizi jārīkojas šim konfliktam līdzīgā gadījumā.

Rīgas pilsētas pašvaldības policijas pārstāvis Toms Sadovskis skaidroja, ka lauzt stādījumus pilsētas zaļajā zonā – parkos, pagalmu apstādījumos u.c. –kategoriski aizliegts. To nosaka Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 204 Rīgas pilsētas apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi, kuros norādīts, ka ir aizliegts:

6.1. bez koku ciršanas atļaujas saņemšanas cirst kokus, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus;

6.2. bojāt kokus (lauzt zarus, neprofesionāli apzāģēt vainagu, plēst mizu, veikt urbumus stumbrā, traumēt saknes, mehāniski vai ķīmiski bojāt vai citādā veidā ietekmēt koku), ja bojājumu rezultātā koks daļēji vai pilnībā zaudē vai var zaudēt savu augtspēju;

6.3. veicot ar koka vainagošanu saistītus darbus, samazināt koka lapotnes masu vairāk par 20%.

Par minēto nosacījumu neievērošanu pārkāpēju var sodīt saskaņā ar likumā Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss 67. pantā noteikto: par augošu koku patvaļīgu ciršanu vai bojāšanu – ar naudas sodu fiziskajām personām no 70 līdz 700 eiro, bet juridiskajām personām – no 140 līdz 1400 eiro.

Policija ziedošu krūmu postīšanu neizdala no kopējās statistikas. Toms Sadovskis atzīst, ka par pārkāpumu var sodīt, ja notikumam ir liecinieki un postītāju izdevies aizturēt pārkāpuma izdarīšanas brīdī.

Numuru arhīvs: spied un lasi!