Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Vai var atlikt maksājumus apsaimniekotājam?

Andrea Piacquadio, Pexels.com

„Martā neesmu samaksājusi maksu par dzīvokli (bija jāsamaksā līdz 31.03.2020.), un jau 2. aprīlī man pastkastītē tika iemests brīdinājums par parādu (par martu), kurā teikts: ja parāds netiks samaksāts līdz 30.04., tad tiks celta prasība tiesā par parādu piedziņu,” stāsta lvportāls.lv lasītāja Iveta Vjatere. „Māju apkalpo SIA Modulis (Prūšu ielā 42 Rīgā). Vienmēr esmu maksājusi laikus. Varu iemaksāt kādu daļu no summas un dzīvot mierīgi, kamēr atkal varēšu samaksāt. Es domāju, ka šajā krīzes situācijā tas būtu normāli.”

– Ārkārtējās situācijas laikā nav noteikts, ka privātajiem apsaimniekošanas uzņēmumiem klienti būtu jāatbrīvo no maksājumiem, – skaidro lvportals.lv pārstāve Inese Helmane. – Tiesa, municipālā namu pārvalde Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) savā mājaslapā ir paziņojis, ka klientiem par laikus nesamaksātiem rēķiniem ārkārtējās situācijas laikā nepiemēros nokavējuma procentus. Patlaban par nokavējuma procentu nepiemērošanu ir paziņojis arī Rīgas siltums un Rīgas ūdens. Tas nozīmē, ka divi lielākie pakalpojuma sniedzēji par saņemtajiem pakalpojumiem nepiemēros nokavējuma procentus, tādējādi iespēju robežās mīkstinot ārkārtējās situācijas rezultāta sekas.

Bet privāto pārvaldnieku klientiem joprojām ir pienākums norēķināties par dzīvokli savlaicīgi pilnā apmērā, citādi privātais pārvaldnieks piemēros pārvaldīšanas līgumā paredzētos nokavējuma procentus un cels prasību tiesā. Jums būtu jāvēršas pie apsaimniekotāja un jāvienojas par parādu termiņa pagarinājumu.

Numuru arhīvs: spied un lasi!