Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Mājokļa pabalsts atkal pieaugs?

123rf.com

Labklājības ministrija plāno atbalstīt vientuļos pensionārus un grūtībās nonākušos iedzīvotājus, kas nevar apmaksāt dzīvokli

Labklājības ministrija plāno īstenot vairākus pasākumus, lai kompensētu iedzīvotājiem ar energoresursu paaugstināšanos radušos izdevumus. Viens no prioritārajiem pasākumiem ir mājokļa pabalsta koeficientu pārskatīšana.

Atgādināsim, ka šogad Saeima ir pieņēmusi Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumu, kas paredz līdz 2022. gada 31. decembrim mājokļa pabalsta aprēķinos piemērot īpašus koeficientus:

■ atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai vai atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti – koeficientu 2,5;

■ mājsaimniecībai, kurā ir tikai pensijas vecuma personas vai personas ar invaliditāti, – koeficientu 2;

■ pārējām mājsaimniecībām tiek noteikts koeficients 1,5.

■ ■ ■

Vai jūsu ģimenei saskaņā ar jaunajiem noteikumiem varētu pienākties mājokļa pabalsts? Tikt par to skaidrībā ir iespējams, neizejot no mājas.

Parastos apstākļos mājokļa pabalsta apmēru aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Pmaj = (GMI1 + GMI2 x N) + K – I, kur

■ Pmaj – ir pabalsta apmērs,

■ (GMI1 + GMI2 x N) – garantētā minimālā ienākuma summa mājsaimniecībai.

Šajā formulā:

■ GMI1 apzīmē garantēto minimālo ienākumu vienīgajai vai pirmajai personai mājsaimniecībā, kas patlaban ir 109 eiro mēnesī.

■ GMI2 apzīmē garantēto minimālo ienākumu katram nākamajam ģimenes loceklim, kas patlaban noteikts 76 eiro vienai personai.

■ N ir ģimenes locekļu skaits, neskaitot pirmo personu, kurai ir piešķirts paaugstināts garantētais minimālais ienākums.

■ K – ar mājokļa lietošanu saistīto maksājumu rēķinos norādītā faktisko izdevumu summa (nepārsniedzot pašvaldības saistošajos noteikumos noteikto mājokļa lietošanas izdevumu summu).

■ I – mājsaimniecības kopējie ienākumi (ieskaitot attiecīgajā mēnesī saņemto garantēto minimālo ienākumu pabalsta apmēru).

Šo formulu var viegli attiecināt uz jebkuru ģimeni. Piemēram, vientuļajiem pensionāriem vai invalīdiem garantētais minimālais ienākumu līmenis 109 eiro tiek reizināts ar koeficientu 2,5, un šīm iedzīvotāju grupām garantētais ienākumu minimums (kas tiek ņemts vērā, aprēķinot mājokļa pabalstu) ir 272,5 eiro.

1. piemērs

Pieņemsim, ka vientuļā invalīda pensija ir 300 eiro, no tās viņš 125 eiro samaksā par komunālajiem un citiem dzīvokļa pakalpojumiem. Dzīvošanai šim invalīdam paliek tikai 175 eiro mēnesī.

Pēc 2022. gada 1. janvāra pašvaldībai ir pienākums tādam cilvēkam izmaksāt mājokļa pabalstu 97,5 eiro apmērā, lai dzīvošanai invalīdam paliktu 272,5 eiro mēnesī (GMI 109 eiro x 2,5).

Ģimenēm, kuru locekļi ir tikai pensionāri un invalīdi, tiek piemērots koeficients 2 (garantētais minimālais ienākums 109 eiro pirmajai personai un garantētais minimālais ienākums otram un katram nākamajam ģimenes loceklim 76 eiro, reizināts ar koeficientu 2).

2. piemērs

Pieņemsim, ka ģimenē ir divi pensionāri. Pirmā ģimenes locekļa ienākumi ir 300 eiro, otrā ģimenes locekļa ienākumi – 230 eiro. Maksa par komunālajiem un ar dzīvokļa lietošanu saistītajiem pakalpojumiem ģimenei ir 170 eiro mēnesī. Pēc to nomaksas mēneša iztikai paliek tikai 350 eiro.

Savukārt no 2022. gada 1. janvāra ģimenēm, kurās ir divi pensionāri vai invalīdi, pēc ar  dzīvokli saistīto izdevumu samaksas jāpaliek ne mazāk par 370 eiro (garantētais minimums par pirmo personu – 109 eiro un garantētais minimālais ienākums par otro personu – 76 eiro, kas reizināts ar koeficientu 2).

Tas nozīmē, ka pašvaldībai šādai ģimenei ir jāizmaksā pabalsts 20 eiro apmērā.

■ ■ ■

Tagad Labklājības ministrija piedāvā pārskatīt šos koeficientus. No 2023. gada 1. janvāra mājokļa pabalsta apmēra aprēķinam piedāvāti šādi koeficienti:

■ atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai vai atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti – koeficients 3 (esošā 2,5 vietā);

■ mājsaimniecībai, kurā ir tikai pensijas vecuma personas vai personas ar invaliditāti – koeficients 2 (esošā 1,5 vietā);

■ mājsaimniecībai ar bērniem – koeficients 2 (patlaban spēkā esošā 1,5 vietā);

■ pārējām mājsaimniecībām – koeficients 1,5.

Tas nozīmē, ka uz atbalstu varēs pretendēt, piemēram, vientuļie pensionāri un invalīdi, kuriem pēc rēķinu apmaksas dzīvošanai paliek mazāk par 327 eiro mēnesī (patlaban – 272,5 eiro). Tas viennozīmīgi paplašinās mājokļa pabalsta saņēmēju loku.  

2022. gadā mājokļu pabalstam jau atvēlēti 20,58 miljoni eiro, bet ar piedāvātajām izmaiņām šogad būtu papildus nepieciešami četri miljoni eiro, savukārt 2023. gadā mājokļu pabalstam būtu jānovirza 19,42 miljoni eiro.

Pašvaldībām ir iespēja noteikt augstākus koeficientus dažādām mājsaimniecību grupām, lai tās spētu kvalificēties ar saviem ienākumiem mājokļa pabalstam.

Numuru arhīvs: spied un lasi!