Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Kurš maksās dubultā?

Pārbaudiet, vai jums ir līgums par gāzes piegādi! Ja nav dokumenta, samaksa strauji palielināsies

Uzņēmuma Latvijas Gāze administrācija vērsās pie valsts iedzīvotājiem ar zīmīgu brīdinājumu: pārbaudiet savu līgumu par zilās degvielas piegādi. Ja saņemat pakalpojumu tā sauktā pēdējā garantētā iepirkuma ietvaros, jau nākamajā mēnesī maksa par pakalpojumu var dubultoties.

Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas datiem (Regulators), patlaban Latvijā reģistrēti 29 uzņēmumi, kuriem ir tiesības tirgot dabasgāzi. Starp tiem ir gan lieli (Latvijas Gāze, Latvenergo), gan pavisam mazi un mazpazīstami (Rīgas gāze, Juglas jauda u. c.).

Ir skaidrs, ka pie šāda tirgotāju skaita iespējami sarežģījumi: maza firma var beigt darbību, un klienti paliks bez gāzes. Lai tas nenotiktu, Latvijā ir ieviests pēdējās garantētās gāzes piegādes mehānisms (PGD). Tas paredz, ka sarežģījumu gadījumā klienti nepaliks bez zilās degvielas, jo gāzes piegādes nodrošinās uzņēmums Latvijas Gāze.

Bija paredzēts, ka klienti, to starpā arī dzīvokļu īpašnieki, varēs lietot gāzi pēc PGD mehānisma tikai sešus mēnešus. Šajā laikā viņiem ir jāizvēlas gāzes piegādātājs un jānoslēdz līgums. Prakse parāda, ka iedzīvotāji nesteidzas pārslēgt līgumus un gadiem mierīgi saņem gāzi no Latvijas Gāzes garantētās piegādes ietvaros.

– Tikko Ministru kabineta noteikumos Nr. 78 Noteikumi par dabasgāzes tirdzniecību un izmantošanu ir izdarīti grozījumi, – informēja uzņēmumā Latvijas Gāze. – Tagad iedzīvotājiem, kuri izmanto gāzi bez līguma vairāk nekā sešus mēnešus pēc kārtas, tiks piemērota maksa divkāršā apmērā.

Lai maksa par gāzi nedubultotos, lietotājiem jānoslēdz līgums. Par piegādātāju var izvēlēties jebkuru gāzes tirgotāju, to starpā Latvijas Gāzi, kaut arī uzņēmums visu šo laiku nodrošinājis klientu ar garantēto piegādi.

Līgumu ar Latvijas Gāzi var noslēgt elektroniski, autorizējoties uzņēmuma portālā https://ligumi.lg.lv/lv/auth. Ja līgums tiks noslēgts līdz 15. datumam, tas stāsies spēkā jau no nākamā mēneša 1. datuma. Ja līgums noslēgts ar 16. datumu vai vēlāk, tas stāsies spēkā tikai pēc mēneša, arī no 1. datuma.

Numuru arhīvs: spied un lasi!