Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

„Pat nevarēju nolasīt rādījumus!”

Pixabay.com

Rīdziniece pasūtīja ūdens skaitītāju nomaiņu, bet jau pēc mēneša viena no ierīcēm beidza darboties. Vai cietusī var prasīt skaitītāja nomaiņu bez maksas?

Katram dzīvokļa īpašniekam vienu reizi četros gados ir jāveic viņa dzīvoklī uzstādīto ūdens skaitītāju verifikācija. Pakalpojuma sniedzēji – kompānijas, kas veic skaitītāju nomaiņu, ļoti bieži noņemtos skaitītājus aizstāj ar mēr­aparātiem, kas izgājuši verifikāciju, bet nav jauni, tikko pirkti veikalā. Kurš šādā gadījumā atbild par nomainītā skaitītāja garantētu kalpošanu, un kā rīkoties, ja tas izgājis no ierindas?

Māra Pētersone no Rīgas stāsta, ka pirms diviem mēnešiem pasūtījusi un samaksājusi par skaitītāju nomaiņu dzīvoklī.

– Meistars man piedāvāja uzstādīt pilnīgi jaunus skaitītājus, bet tie man finansiāli nebija pa kabatai,– atklāj dzīvokļa īpašniece.  

Rezultātā Māra saņēma lietošanā bijušus, bet verifikācijas pārbaudi izgājušus skaitītājus, par ko liecinājusi metroloģiskās pārbaudes uzlīme uz aparāta korpusa.

Iesākumā mūsu lasītāja neiedomājās skaitītājiem pievērst uzmanību, bet, kad pagāja mēnesis un bija laiks norakstīt rādījumu, Māra ieraudzīja, ka skaitītājā sakrājies kondensāts:

– Ūdens pilieni pilnībā bija pārklājuši skaitītāju no iekšpuses, – saka Māra. – Un es nekādi nevarēju saskatīt rādījumu.

■ ■ ■

Rīdziniece zvanīja uzņēmumam, kas veica skaitītāju nomaiņu un ziņoja par situāciju. Pakalpojuma sniedzēji palīdzēt atteicās ar vārdiem: „Ko gan jūs gaidījāt no veca skaitītāja? Vajadzēja ieklausīties meistara piedāvājumā par jaunu ierīci. Tam vismaz būtu garantija!”

Saistībā ar izveidojušos situāciju Mārai radies jautājums, vai skaitītāja uzstādītājam nav pienākums dot garantiju skaitītājam, lai arī tas jau bijis lietots? Kā jārīkojas dzīvokļa īpašniekam, ja viņa jaunais vecais skaitītājs tik ātri izgāja no ierindas?

■ ■ ■

Uz avīzes Darīsim Kopā! lasītāju jautājumiem atbild Patērētāju aizsardzības centra Patērētāju atbalsta nodaļas vadītāja Sanita Gertmane.

– Kādu garantiju ir pienākums dot skaitītāja uzstādītājam, ja skaitītājs ir bijis lietošanā, bet verifikācijas pārbaudē atzīts par derīgu?

– Uz verifikācijas pārbaudi izturējušu skaitītāju attiecas tāda pati garantija, kā uz jaunu ierīci – divi gadi. Šajā laikā dzīvokļa īpašnieks var izvirzīt pretenzijas kā par mērierīci, tā par darbu kvalitāti. Tādas tiesības viņam piešķir Patērētāju tiesību aizsardzības likums

Taisnības labad gan atzīmēšu, ka, izskatot iedzīvotāja pretenziju, tiek ņemts vērā fakts, ka mērierīce tomēr nebija jauna.

■ ■ ■

– Kādu padomu var dot Mārai?

– Ja skaitītāja darbībā radušās problēmas, patērētājam noteikti jāsazinās ar tā uzstādītāju. Prakse rāda, ka uzstādītāji bez iebildumiem ir gatavi nomainīt kalpot pārstājušos skaitītājus ja ne uz jauniem, tad vismaz prasībām atbil­stošiem.

– Vai aizdomīgi šķiet tas, ka skaitītājs veiksmīgi izturēja verifikācijas pārbaudi un pēc nedēļas sabojājās? Varbūt tomēr pārbaude nebija gluži kvalitatīva?

– Verifikācija negarantē, ka skaitītājs nevainojami strādās nākamos četrus gadus līdz nākamajai pārbaudes dienai. Verifikācija tikai apstiprina, ka pārbaudes brīdī skaitītājs uzskaita pareizi. Tieši tādēļ ik katrus četrus gadus tiek veikta papildu pārbaude.

– Taču pārdevējs un uzstādītājs par skaitītāja kalpošanu atbild tikai divus gadus?

– Jā, ja tikai uzstādītājs pats nedod darbam vēl papildu garantiju.

Numuru arhīvs: spied un lasi!