Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Ārkārtējā situācija: kā verificēt ūdens skaitītājus?

Pixabay.com

Sakarā ar vīrusa Covid-19 izplatības pieaugumu, no 11. oktobra valstī atkal izsludināta ārkārtējā situācija. Ko darīt, ja šajā laikā ir beidzies ūdens skaitītāju kalpošanas termiņš? 

Dzīvokļa skaitītāju pārbaudes un nomaiņas kārtība ārkārtējās situācijas laikā noteikta Ministru kabineta noteikumos Nr. 1013.

Iepazīstinām ar attiecīgajiem noteikumu punktiem:

35. Šajos noteikumos noteiktās tiesības pārbaudīt atsevišķajā īpašumā uzstādīto ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus, darbību un plombu tehnisko stāvokli, pieprasīt pirmstermiņa verificēšanas veikšanu, kā arī no šiem noteikumiem izrietošos pienākumus veikt ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanu, nomaiņu un to atkārtoto verificēšanu atsevišķajos īpašumos, kā arī pienākumu pārvaldniekam noskaidrot ūdens patēriņa starpības rašanās iemeslus, ja pārbaudes paredzēts veikt atsevišķajos īpašumos, nepiemēro ārkārtējā situācijā, kuru Ministru kabinets izsludinājis saistībā ar epidēmiju vai pandēmiju.

36. Ja atsevišķajā īpašumā ūdens patēriņa skaitītāja verificēšanas termiņš ir beidzies, pirms Ministru kabinets izsludinājis ārkārtējo situāciju saistībā ar epidēmiju vai pandēmiju, vai tas beidzas ārkārtējās situācijas laikā, šo ūdens patēriņa skaitītāju verificēšana veicama triju mēnešu laikā pēc ārkārtējās situācijas beigām. Ja minētais termiņš beidzas nepilnu triju mēnešu laikā pēc ārkārtējās situācijas beigām, šo ūdens patēriņa skaitītāju atkārtotās verificēšanas veikšanas termiņš attiecīgi tiek pagarināts, lai verificēšanu varētu nodrošināt triju mēnešu laikā. Aprēķinot apmaksājamo daļu par pakalpojumu, kas saņemts līdz verificēšanai, ņem vērā arī šo ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus.

(..)

38. Ja dzīvokļa īpašnieks ārkārtējās situācijas laikā, kuru Ministru kabinets izsludinājis saistībā ar epidēmiju vai pandēmiju, nav iesniedzis informāciju par ūdens patēriņa skaitītāja rādījumu pārvaldnieka noteiktajā kārtībā (elektroniski vai pa tālruni) un termiņā vai šo informāciju nevar iesniegt ūdens patēriņa skaitītāja darbības traucējumu dēļ, kā arī dzīvokļa īpašnieks nav informējis par prombūtni, ūdens patēriņu dzīvokļa īpašniekam aprēķina, ņemot vērā konkrētā atsevišķā īpašuma vidējo ūdens patēriņu par pēdējiem trim mēnešiem.

Numuru arhīvs: spied un lasi!