Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Situācija: pārvaldnieks pieprasa maksu par rēķinu sagatavošanu

Pixabay.com

„Dzīvoju Rīgā, Anniņmuižas bulvārī 38. Mūsu māju apsaimnieko uzņēmums „Civinity”. Gada sākumā rēķinos parādījās jauna pozīcija – „Par rēķinu sagatavošanu”, par ko pārvaldnieks pieprasa ikmēneša maksu 3,38 eiro apmērā, bet līgumā ar apsaimniekotāju ir skaidri rak­stīts, ka maksa par rēķinu sagatavošanu un izsūtīšanu jau ir iekļauta pārvaldīšanas maksā. Manuprāt, pārvaldnieks netaisnīgi iekasē no mums papildu maksu. Ko jūs ieteiktu iedzīvotājiem?”

Atbild Sanita Gertmane, Patērētāju tiesību aizsardzības centra Patērētāju atbalsta, sabiedrības informēšanas un komunikāciju daļas vadītāja:

– 2019. gada nogalē un 2020. gadā Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) saņēma vairāku patērētāju sūdzības par AB „Civinity” grupas uzņēmumu Latvijā, konkrēti, sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA) „Hausmaster”, AS „CS Komercserviss” un SIA „Labo namu aģentūra”, rīcību, pieprasot ikmēneša maksājumus par rēķinu izrakstīšanu, atbilstību patērētāju tiesību aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasībām.

2019. gada nogalē „Civinity” grupas uzņēmumi patērētājiem izsūtīja paziņojumus par tiešajiem norēķiniem. Tajos norādīts, ka, pamatojoties uz Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumu, pārvaldnieks aicina dzīvokļu īpašnieku kopību pieņemt lēmumu par turpmāko komunālo pakalpojumu norēķinu kārtību. Līdz brīdim, kamēr tiks pieņemts lēmums par tiešo maksājumu veikšanu pakalpojumu sniedzējiem, pārvaldnieks nodrošinās komunālo pakalpojumu rēķinu izrakstīšanu, par katra rēķina izrakstīšanu ik mēnesi iekasējot summu 3,38 eiro apmērā.

Izvērtējot „Civinity” grupas uzņēmumu rīcību, PTAC konstatēja negodīgas komercprakses pazīmes. Proti:

■ „Civinity” grupas uzņēmumu rīcība, nenodrošinot patērētājiem samērīgu termiņu dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšanai kopš paziņojumu par tiešajiem norēķiniem saņemšanas brīža, ir atzīstama par profesionālai rūpībai neatbilstošu komercpraksi.

■ „Civinity” grupas uzņēmumu rīcība, paziņojumos par tiešajiem norēķiniem nenorādot gala cenu (proti, tika norādīta pakalpojuma cena bez PVN), ir atzīstama par maldinošu komercpraksi.

Izvērtējot konstatētā pārkāpuma raksturu un iespējamo ietekmi, kā arī citus būtiskus apstākļus, PTAC nolēma izteikt aicinājumu „Civinity” grupas uzņēmumiem Latvijā turpmāk savā darbībā nodrošināt komercprakses atbilstību normatīvo aktu prasībām. Līdz ar to PTAC aicināja „Civinity” grupas uzņēmumus turpmāk savā darbībā:

■ nodrošināt patērētājiem samērīgu termiņu dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšanai gan šādās, gan citās līdzīgās situācijās;

■ informēt patērētājus par „Civinity” grupas uzņēmumu sniegto pakalpojumu gala cenu, ieskaitot nodokļus un nodevas, vai, ja preces vai pakalpojuma īpašību dēļ cenu pamatoti nevar aprēķināt iepriekš, norādīt cenas aprēķināšanas veidu gan šādās, gan citās līdzīgās situācijās.

PTAC ņēma vērā, ka normatīvie akti atļauj „Civinity” grupas uzņēmumiem pieprasīt no patērētājiem maksu par komunālo pakalpojumu rēķinu izrakstīšanu. Individuālos gadījumos atsevišķi „Civinity” grupas uzņēmumi (piemēram, SIA „Labo namu aģentūra”) novēloti, bet tomēr 2020. gada otrajā pusē paši ir iniciējuši un organizējuši dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšanu tām daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, kuras vēl nebija lēmušas par maksāšanas veidu. Papildus PTAC konstatēja, ka SIA „Labo namu aģentūra” spēja ekonomiski pamatot maksas, konkrēti, 4,06 eiro, ieviešanu. Vienlaikus PTAC secināja, ka atsevišķi „Civinity” grupas uzņēmumi (piemēram, SIA „Labo namu aģentūra”) ir centušies labot savu kļūdu par gala cenas nenorādīšanu paziņojumos, neatsakot un sniedzot individuālus skaidrojumus par maksas sastāvdaļām tiem patērētājiem, kuri ar iesniegumu vērsās pie SIA „Labo namu aģentūra”.

PTAC vērš „Civinity” grupas uzņēmumu un citu pārvaldīšanas nozares uzņēmumu uzmanību, ka maksa par komunālo pakalpojumu rēķinu izrakstīšanu vēsturiski ir bijusi iekļauta pārvaldīšanas maksā. Pašlaik tās izdalīšanu kā atsevišķu pozīciju ir veicinājuši 2013. gada 19. decembra grozījumi Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā, ar kuriem tika paredzēta iespēja ieviest tiešo maksājumu sistēmu starp pakalpojumu sniedzējiem un dzīvokļu īpašniekiem samaksai par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem izdevumiem. PTAC norāda, ka maksas par komunālo pakalpojumu rēķinu izrakstīšanu izdalīšanai no kopējās pārvaldīšanas maksas nav juridiska pamatojuma. Līdz ar to maksai par komunālo pakalpojumu rēķinu izrakstīšanu ir jābūt iekļautai kopējā pārvaldīšanas maksā. Tādējādi PTAC aicina „Civinity” grupas uzņēmumus un citus pārvaldīšanas nozares uzņēmumus turpmāk savu darbību virzīt tā, lai gadījumos, kad patērētāji izvēlas netiešo norēķināšanās metodi, maksa par komunālo pakalpojumu rēķinu izrakstīšanu tiktu iekļauta kopējā pārvaldīšanas maksā.

Papildus PTAC brīdināja, ka atkārtotu vai turpinātu pārkāpumu gadījumā PTAC ir tiesības pieņemt likumā noteiktos lēmumus, kur viens no tiem paredz soda naudu līdz 10 procentiem no uzņēmuma pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma, bet ne vairāk kā 100 000 eiro.

Līdz ar to PTAC aicina patērētājus ziņot, ja turpmāk „Civinity” grupas uzņēmumi vai kāds cits pārvaldīšanas pakalpojumu sniedzējs savā darbībā neievēro PTAC aicinājumu.

Numuru arhīvs: spied un lasi!