Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Leģionellas – katrā otrajā mājā!

Pixabay.com

Zinātnieki ir satraukti: pieņemtajam lēmumam par atļauju pazemināt karstā ūdens temperatūru dzīvojamajās mājās var būt bīstamas sekas

Septembrī Ministru kabinets pieņēma grozījumus noteikumos, kas ļauj dzīvojamo māju pārvaldītājiem samazināt karstā ūdens temperatūru pie izejas no siltummezgla zem 55 grādiem. Šie noteikumi darbosies līdz 2023. gada 30. aprīlim, tas ir, līdz apkures sezonas beigām, bet ar nosacījumu, ka dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki ir informēti par pasākumiem pret iespējamu leģionellu savairošanos mājas ūdensapgādes sistēmā. 

Zinātniskā institūta BIOR pētnieki ir satraukti par karstā ūdens temperatūras pazemināšanu mājā. Viņi domā, ka šī temperatūra nav pietiekami augsta, lai ierobežotu baktēriju vairošanos, kas izraisa bīstamo leģionāru slimību.

„Ir ļoti svarīgi, lai pārvaldnieks pieņemtu lēmumu par karstā ūdens temperatūras samazināšanu dzīvojamā mājā tikai pēc konsultēšanās ar dzīvokļu īpašniekiem. Pretējā gadījumā, pazeminot ūdens temperatūru zem 50 grādiem pie izejas no siltummaiņa, mēs varam panākt situāciju, ka leģionellas ūdensvada caurulēs neiet bojā, gluži pretēji – tām būs radīti labvēlīgi apstākļi, lai pastāvīgi vairotos,” teikts Latvijas zinātnieku ziņojumā.

Pētnieki brīdina – ja tā notiks, klasiskie leģionellu apkarošanas pasākumi zaudēs jebkādu jēgu. Iedzīvotājiem vairs nepietiks tikai ar krānu un dušas galvu tīrīšanu vai stāvošā ūdens notecināšanu no caurulēm.

„Ja karstā ūdens temperatūru samazinās tikai nakts stundās,” raksta zinātnieki, „tad no rītiem iedzīvotājiem nāksies notecināt lielu pavēsa ūdens daudzumu, kas būtiski samazinās finansiālo izdevīgumu.”

Pirms pieņemt lēmumu par karstā ūdens temperatūras samazināšanu mājā, zinātniskā institūta BIOR speciālisti aicina māju pārvaldītājus pārliecināties par šādu pasākumu ekonomisko ieguvumu.

Patlaban visā Eiropā tiek izmantoti leģionellu pētniecības grupas iegūtie secinājumi. Šajās rekomendācijās teikts, ka karstā ūdens temperatūra nedrīkst pazemināties zem 50 grādiem, bet ideālā gadījumā tai jābūt vismaz 55 grādus augstai.

Mūsu valstī karstā ūdens temperatūru daudzdzīvokļu mājās nosaka normatīvie akti, saskaņā ar kuriem parastajā laikā mājas pārvaldītājam ir pienākums nodrošināt ūdens temperatūru izejā no siltummaiņa ne zemāku par 55 grādiem. Tas pilnībā neatbilst Eiropas rekomendācijām, jo, uzstādot minimālo karstā ūdens temperatūru Latvijā, netiek ņemta vērā ūdens atdzišana ceļā līdz patērētājam – krānam dzīvoklī.

Latvijas institūta BIOR pētnieki ir noskaidrojuši, kas notiek Latvijas māju ūdensvados. Diemžēl apstiprinājās sliktākais: 54 procentos māju tika atrastas leģionellas baktērijas. Visbiežāk infekcija ir veiksmīgi vairojusies mājās, kurās karstā ūdens temperatūra nepārsniedz 50 grādus. Vidējā ūdens temperatūra mājās, kas piedalījās pētījumā, nepārsniedza 46,6 grādus. Karstā ūdens temperatūras samazināšanās no siltummaiņa līdz dzīvokļa krānam bija 8–10 grādi, bet, ņemot vērā slikto cauruļvada stāvokli, var secināt, ka daudzās mājās vērojama vēl būtiskāka atdzišana.

Diemžēl zinātnieki secina, ka Latvijā esošais regulējums nenodrošina pietiekamu kontroli pār leģionellas baktērijas izplatīšanos un tās profilaktisko ierobežošanu.

Situācijai par labu, iespējams, nāk tikai tas, ka lielākā daļa namu pārvaldītāju nevēlas samazināt karstā ūdens temperatūru. Piemēram, pašvaldības uzņēmumā Rīgas namu pārvaldnieks mums apstiprināja, ka temperatūras pazemināšana nenotiks tieši leģionelozes apdraudējuma dēļ.

Numuru arhīvs: spied un lasi!