Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

„Lētāk bija remontēt balkonus!”

123rf.com

Rīdzinieki turpina saņemt lielus nodokļu rēķinus savu māju sliktā stāvokļa dēļ, papildus izdevumi veido vidēji 500 eiro gadā

Atsevišķus rīdziniekus februārī nepatīkami šokēja straujš nekustamā īpašuma nodokļa pieaugums. 2024. gadā viņiem nodoklis palielinājies uzreiz 15 reizes. Rīgas domes Finanšu departamentā skaidro: ja māja tiek atzīta par vidi degradējošu, tad dzīvokļu īpašniekiem ikgadējais nekustamā īpašuma nodoklis jāmaksā pēc maksimālās likmes. „Tas ir šausmīgi!” – sūdzas cietušie rīdzinieki. „Lētāk droši vien būtu bijis māju izremontēt...”

„Man jāmaksā teju 800 eiro!”

Kristīna ar nepacietību gaidīja jauno nodokļa rēķinu no Rīgas domes Finanšu departamenta.

– Pirms vairākiem gadiem nopirku dzīvokli šajā daudzdzīvokļu mājā. Un 2022. gadā mēs, tāpat kā citi dzīvokļu īpašnieki, saņēmām informāciju no pašvaldības nekustamo īpašumu uzraugošās iestādes par balkonu avārijas stāvokli.

Dzīvokļu īpašniekiem tika piedāvāts vai nu steidzami organizēt balkonu remontdarbus, vai, sākot ar nākamo, 2023. gadu, maksāt nekustamā īpašuma nodokli ar paaugstinātu likmi 3% apmērā no kadastrālās vērtības (agrāk nodoklis iedzīvotājiem tika aprēķināts ar likmi 0,2%). Apsaimniekotājs izsūtīja anketas, aicinot iedzīvotājus balsot par remontdarbiem un to apmaksu, taču lielākā daļa Kristīnas kaimiņu to neuztvēra nopietni.

– 2023. gada februārī saņēmām no Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes pirmo īpašuma nodokļa rēķinu ar paaugstinātu likmi, – stāsta dzīvokļa īpašniece. – Gadā bija jāmaksā 547 eiro.

Kristīna ar mokām samaksāja nodokli par 2023. gada pirmajiem trīs ceturkšņiem, bet par ceturto ceturksni aizkavēja maksājumu (mēģiniet uzreiz izraut no ģimenes budžeta 123 eiro, tas nav viegli).

  1. gada februārī dzīvokļa īpašniece saņēma nodokļa aprēķinu par 2024. gadu un pārliecinājās, ka nodokļa summa nav mazinājusies, Kristīnai par gadu atkal jāmaksā gandrīz 550 eiro:

– Kopā ar parādu par pagājušo gadu iznāk teju 800 eiro.

Nekādu atlaižu nebūs

Kristīna brīdina rīdziniekus: plānojot iegādāties dzīvokli tipveida mājokļu tirgū, izvēlieties dzīvokli ēkā bez balkoniem, pretējā gadījumā riskēsiet maksāt lielāku nekustamā īpašuma nodokli.

– Mūsu kaimiņi jau otro gadu nespēj vienoties un nobalsot par balkonu remontu. Un cieš visi, arī es, – dzīvokļa bez balkona īpašniece. Ģimenēm ar bērniem pienākas papildu nekustamā īpašuma nodokļa atlaide, taču mūsu gadījumā, kad nodokļa palielinājums izriet no uzraugošās institūcijas lēmuma, ne tikai visi atvieglojumi tiek atcelti, bet arī nodokļa apmērs tiek aprēķināts pēc ārkārtīgi augstas likmes.

„Iedzīvotāji acīmredzot ir mazohisti...”

Kristīnas stāsts ir izraisījis aktīvas diskusijas sociālajos tīklos, kur izteikušies ne tikai iedzīvotāji, bet arī māju apaimniekotāji.

„Mums apsaimniekošanā ir tāda māja,” raksta Ruta. – Tad lūk, tik vienaldzīgus un pasīvus dzīvokļu īpašniekus vēl nebiju sastapusi... Turklāt ne visos stāvos ir balkoni, proti, nav vajadzīgi milzīgi ieguldījumi, lai tos savestu kārtībā. Acīmredzot iedzīvotāji ir mazohisti, jo viņiem palielināto nodokļu summas samaksāt ir vieglāk, nekā risināt problēmu.

Svetlana dalījās ar informāciju par to, ka līdzīga situācija bijusi arī viņas mājā, taču, sadarbojoties ar apsaimniekotāju, izdevies izvairīties no nodokļa palielināšanas: „Mums sapulcē izstāstīja, ka būvinspekcijas pārbaudē balkoni ir atzīti par nedrošiem un, ja nepiekritīsim finansēt remontu, sekos lieli sodi palielināta nekustamā īpašuma nodokļa veidā. Dzīvokļu īpašnieki sapulcē tieši desmit minūšu laikā savāca nepieciešamos parakstus remontam, un visi tam piekrita gandrīz vienbalsīgi.”

Visa atbildība gulstas uz dzīvokļu īpašniekiem

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma departamenta Būvju sakārtošanas pārvaldes priekšniece Irīna Miķelsone, komentējot pagājušajā gadā notikušo nekustamā īpašuma nodokļa palielināšanu degradētajām ēkām, apstiprināja, ka objektam degradētas ēkas statusu piešķir Būvju sakārtošanas pārvalde.

Rīgas domes saistošajos noteikumos Nr. 146 ir uzskaitīti būves izskata defekti, kuru dēļ tā var tikt klasificēta kā degradējoša vai bīstama. Turklāt atsevišķas pazīmes var liecināt, ka ēkas tehniskais stāvoklis neatbilst Būvniecības likumā noteiktajām prasībām.

Lēmumu, ka ēka ir bīstama vai degradēta, pieņem būvinspektors, uzraugot ēkas ekspluatāciju.

– Dzīvokļu īpašniekiem ir jāsaprot, ka nodrošināt, lai ēka, kurā viņi dzīvo, atbilstu normatīvos noteiktajām prasībām, ir viņu pienākums. Tāpat dzīvokļu īpašnieki ir atbildīgi par remontdarbu savlaicīgu finansēšanu, uzsver mūsu sarunbiedre. – Kā mājas īpašnieki apmaksās remontu – no mājas uzkrājumiem vai ņems aizņēmumu, – tā ir viņu izvēle.

Vispirms vērsīsimies pie mājas apsaimniekotāja!

– Kas saņems informāciju no pašvaldības par to, ka ēka tiek uzskatīta par degradētu?

– Ja ēkas izskats neatbilst minimālajām prasībām, tas nozīmē, ka paši dzīvokļu īpašnieki nepilda likumā noteikto pienākumu uzraudzīt savu īpašumu. Taču pašvaldība vispirms vērsīsies pie apsaimniekotāja ar prasību māju sakārtot un tikai tad, ja apsaimniekotājs nekādā veidā nereaģēs, pašvaldība uzrunās šīs ēkas īpašniekus ar tādu pašu prasību – sakārtot īpašumu.

– Cik daudz laika jūs dodat dzīvokļu īpašniekiem, lai viņi brīvprātīgi savestu kārtībā ēku?

– Pašvaldība tam dod 18 mēnešus. Taču, ja dzīvokļu īpašnieki darīs zināmu kādu nozīmīgu argumentu, no kura izriet, ka mājas sakārtošanai nepieciešams ilgāks laiks, tad pašvaldība to ņems vērā.

Kā un ko darīt?

– Mūsu lasītāji atzīst, ka vēstules ar brīdinājumu par lielāka nodokļa piemērošanu saņēmuši vairākas reizes. Vai palielinātais nodoklis tiks atcelts, ja viņi steidzami nobalsos par remontu?

– Par pierādījumu, ka dzīvokļu īpašnieki ir gatavi māju sakārtot, uzskata viņu lēmumu, kas pieņemts likumā noteiktajā kārtībā. Lēmumā jānorāda detalizēts darbu grafiks: tehniskās dokumentācijas sagatavošanas un apstiprināšanas termiņš, darbu sākšanas un saprātīgs darbu pabeigšanas termiņš, kā arī finansējuma avoti.

Bet, ja kopsapulcē iedzīvotāji nobalsos tikai par iemaksu palielināšanu uzkrājumu fondā, tas netiks uzskatīts par pārliecinošu argumentu nodokļa samazināšanai.

– Tātad, ja dzīvokļu īpašnieki jau ir saņēmuši rēķinus ar palielinātu nekustamā īpašuma nodokli, viņi vairs neko nevar darīt?

– Tas nav pareizi! Pat ja dzīvokļu īpašnieku mājoklim jau ir aprēķināts lielāks nodoklis, viņi var lūgt atlikt lēmumu par mājas klasificēšanu kā degradētu būvi uz laiku līdz 12, 18 vai 30 mēnešiem atkarībā no mājas tehniskā stāvokļa un īpašnieku gatavības veikt remontdarbus.

Bet lēmumu tāpat vien neviens neatcels. Dzīvokļu īpašniekiem būs jāpierāda (ar attiecīgu dokumentu un lēmumu palīdzību), ka viņi ir spējīgi pašu izvēlētajā termiņā novērst visus konstatētos trūkumus. Ja īpašnieki solījumu nepildīs, tad palielinātais nekustamā īpašuma nodoklis tiks aprēķināts par visu periodu, arī par to, kad lēmums bija apturēts.

– Un, ja mājas remontdarbi jau sākušies, vai tad trīs procentu nodokli atcels?

– Jā, dzīvokļu īpašnieki var lūgt atcelt palielināto nekustamā īpašuma nodokli, kad ir sākti reāli darbi ēkas vizuālo defektu novēršanai, tas ir, ir iekārtots būvlaukums.

– Kā īpašnieki uzzinās, ka nodoklis ir pārrēķināts?

– Rēķinus ar pārrēķināto nodokli dzīvokļu īpašniekiem nosūtīs Rīgas domes Finanšu departaments.

Numuru arhīvs: spied un lasi!