Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Vilcināties nav izdevīgi!

Pixabay.com

Denacionalizēto namu īrniekiem paplašinātas iespējas saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā

Rīgas pašvaldība paplašinājusi denacionalizēto namu īrnieku loku, kuri var saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.

Lai šo namu īrnieki varētu pretendēt uz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, jāzina, ka dzīvojamās telpas izīrēšanai pirmām kārtām vai vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta saņemšanai tiek ņemts vērā personas (ģimenes) pēdējo trīs mēnešu vidējo ienākumu līmenis pēc nodokļu nomaksas.

No 7. jūnija uz minēto palīdzību var pretendēt:

■ vienīgā persona mājsaimniecībā, ja viņas vidējie ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 600 eiro mēnesī (iepriekš šis slieksnis bija 500 eiro);

■ ģimene no divām vai vairāk personām – 500 eiro vienai personai mājsaimniecībā, turklāt naudas līdzekļu uzkrājumi nedrīkst pārsniegt piecu mēnešu minimālās darba algas apmēru (iepriekš šis slieksnis bija 400 eiro).

Lai pretendētu uz iepriekšminēto palīdzību, personas (ģimenes) faktiskajai situācijai jāatbilst arī pārējiem normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem.

Latvijas valsts un Rīgas pašvaldība 2023. gada budžetā ir piešķīrusi finansējumu, no kura denacionalizēto namu īrniekiem izmaksāt vienreizēju dzīvojamo telpu atbrīvošanas pabalstu.

Denacionalizēto namu īrniekiem, kuri vēlas pretendēt uz iepriekšminēto palīdzību, ar iesniegumu un attiecīgajiem dokumentiem jāvēršas Rīgas domes Mājokļu un vides departamentā (tālrunis informācijas saņemšanai 67474700). Iesniegumu veidlapas izvēlētajam palīdzības saņemšanas veidam pieejamas departamenta interneta vietnē https://mvd.riga.lv/pakalpojumi/Veidlapas pašvaldības dzīvokļu jautājumos.

Lēmumu par personas (ģimenes) ienākumu atbilstību iepriekšminētajiem nosacījumiem pieņem Rīgas Sociālais dienests (tālrunis informācijas saņemšanai 67105048).

Tie denacionalizēto namu īrnieki, kuri vēlas saņemt vienreizēju dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalstu, lai to izmantotu par samaksu dzīvojamās telpas vai zemes īpašuma ar apbūves tiesībām iegādei, vai dzīvojamās telpas īres maksas priekšapmaksai, noslēdzot dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku, kas nav mazāks par desmit gadiem, un ar ierakstu zemesgrāmatā, aicināti neatlikt šī jautājuma risināšanu uz gada beigām, jo nepieciešamo dokumentu noformēšana pabalsta saņemšanai aizņem zināmu laiku.

Saskaņā ar Ekonomikas ministrijas sniegto informāciju 2024. gadā no valsts budžeta nav paredzēts turpināt līdzfinansējumu denacionalizēto namu īrnieku pabalstu izmaksai. Līdz ar to pastāv varbūtība, ka arī Rīgas pašvaldība nākamā gada budžetā nepiešķirs finansējumu minēto pabalstu izmaksām.

Numuru arhīvs: spied un lasi!