Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Varēs saņemt aizdevumu

Freepik.com

Valsts sāk programmu, kuras mērķis ir atvieglot zemes izpirkšanu zem daudzdzīvokļu mājām 

No šī gada 1. janvāra dzīvokļu īpašniekiem ir tiesības iegādāties zemi zem savas daudzdzīvokļu mājas. Ministru kabineta sēdē 23. maijā ieviests jauns atbalsta pasākums – aizdevums daudzdzīvokļu mājai noteiktās atsavināmās zemes izpirkšanai. Atbalsta programmu administrē attīstības finanšu institūcija Altum, kas plāno sākt aizdevumu pieteikumu pieņemšanu šā gada jūlijā.

Atbalsta pasākums izstrādāts ar mērķi veicināt finansējuma pieejamību tiem dzīvojamo māju īpašniekiem (dzīvokļu īpašniekiem), kuri vēlas izmantot Piespiedu dalītā īpašuma privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likumā nostiprināto mehānismu, lai izbeigtu piespiedu dalīto īpašumu ar zemes īpašnieku, bet kuriem nav pieejami savi brīvi finanšu līdzekļi attiecīgās atsavināšanas cenas daļas samaksai un kuri neatbilst komercbanku kreditēšanas politikai.

Proti, paredzēts, ka uz aizdevumu varēs pretendēt tikai tās daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopības, kuras izmantos šajā likumā paredzēto atsavināšanas tiesību un izpirks atsavināmo zemi minētajā likumā noteiktajā kārtībā.

Piespiedu dalītā īpašuma problēma skar 3544 privatizētas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kurās atrodas 129 918 dzīvokļu īpašumu Latvijā. Plānotais atbalsta pasākums sekmēs likuma mērķa sasniegšanu – radīt vienotu zemes un ēkas īpašumu, lai novērstu zemes reformas un privatizācijas gaitā radīto tiesisko attiecību negatīvās sekas.

Ekonomikas ministrija cer tādā veidā mazināt sabiedrībā pastāvošo sociālo spriedzi zemes reformas un dzīvojamo māju privatizācijas jautājumā, piemēram, dzīvokļu īpašnieku neapmierinātība ar pienākumu maksāt zemes īpašniekam nomas maksu, strīdi par nomas maksas apmēru, kā arī veicināt sociālo taisnīgumu mājokļu jautājumā.

Aizdevumu plānots piešķirt jau esošās Altum īstenotās atbalsta programmas būvdarbiem daudzdzīvokļu mājās un to teritoriju labiekārtošanai ietvaros, papildinot esošo atbalsta programmu ar jaunu aizdevuma veidu – atsavināmās zemes izpirkšanas aizdevums. Aizdevumus plānots izsniegt remonta fonda programmas esošā pieejamā finansējuma (31 miljons eiro) ietvaros.

Atbalsta saņēmēji varēs būt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopībā ietilpstošie dzīvokļu īpašnieki – fiziskas un juridiskas personas, kurām nepieciešams finansējums atsavināšanas cenas (vai tās daļas) samaksai. Aizdevumam daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopība varēs pieteikties ar pilnvarotās personas starpniecību.

Aizdevuma maksimālais termiņš plānots 20 gadi, ierobežojumi aizdevuma apmēram nav paredzēti, ņemot vērā, ka uz šo brīdi nav iespējams prognozēt maksimālās atsavināšanas cenas. Detalizētāki aizdevuma saņemšanas nosacījumi būs zināmi īsi pirms aizdevumu pieteikumu izsniegšanas uzsākšanas.

Numuru arhīvs: spied un lasi!