Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Zari sitas logos!

Freepik.com

Kā sakārtot zaļo zonu un pasūtīt pagalma labiekārtošanu? Rīdzinieku personīgā pieredze 

Savulaik Rīgas daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji savu māju pagalmus centās labiekārtot pašu spēkiem, tāpēc stādīja kokus un krūmus. Laikam ejot, bez pienācīgas kopšanas atstātie stādījumi prieka vietā sagādā problēmas. Veco koku zari sitas logos, pāraugušie krūmi aizsedz saules gaismu. Kā organizēt darbu pie zaļās zonas labiekārtošanas?

Efektīva sadarbība ar apsaimniekošanas uzņēmumu

Anželika ir viena no pilnvarotajām personām mājai Vecmīlgrāvja 1. līnijā 45. Viņa stāsta, ka nama iedzīvotājiem gadiem problēmas sagādāja pāraugušie koki, līdz māja nonākusi apsaimniekošanas uzņēmuma Rīgas namu apsaimniekotājs pārziņā.

– Jaunu apsaimniekotāju izvēlējāmies pirms aptuveni diviem gadiem, – saka Anželika. – 2022. gada septembrī es piekritu kļūt par mājas vecāko, jo vēlējos izveidot efektīvu sadarbību ar jauno pārvaldnieku.

Lēmums Anželikai nebija viegls. Viņa nekad nebūtu uzdrošinājusies uzņemties šādu atbildību, ja nebūtu pamanījusi, ka darbi pie mājas labiekārtošanas ir apstājušies:

– Mūsu bijušais mājas vecākais atteicās no komunikācijas ar pārvaldnieku, kaut arī apsaimniekošanas uzņēmums viņam piedāvāja saskaņot dažādu un ļoti nepieciešamu darbu veikšanu, taču viņš uz šiem priekšlikumiem nereaģēja.

Sapulce – martā, koku apzāģēšana – aprīlī

Dzīvokļu īpašnieki sanāca kopā un ievēlēja jaunas pilnvarotās personas. Viena no viņām bija Anželika. Viņa stāsta, ka pēc tam uzreiz izdevies izveidot dialogu ar apsaimniekotāju un mājā sākušies konkrēti darbi.

– Piemēram, šopavasar mums bija svarīgi apzāģēt kokus pagalmā. Tie jau izauguši tik lieli, ka pastāvīgi ar zariem sitas pie logiem.

Parasti šādu darbu ir grūti organizēt, jo no pāraugušiem kokiem cieš tikai atsevišķi dzīvokļi, kas nozīmē, ka lielākā daļa īpašnieku nesaprot problēmu un balsošanas anketas par apgriešanu ignorē.

Taču mājas Vecmīlgrāvja 1. līnijā 45 iedzīvotāji jau 2023. gada martā vienojās kopsapulcē un nobalsoja ne tikai par koku atzarošanu, bet arī citu mājai nepieciešamo darbu plānu. Anželikai atlika tikai to nodot apsaimniekotājam, kas faktiski uzreiz sāka organizēt darbu.

– Piemēram, pavisam drīz tika pieaicināti pieredzējuši arboristi, kuri izveidoja glītus vainagus mūsu problemātiskajiem kokiem, – stāsta mājas vecākā.

Darbi turpinās!

Darbs bija apjomīgs un tika veikts, izmantojot speciālo pacēlāju. Savukārt rēķins par firmas Arborists pakalpojumiem mājai izrādījās pieņemams: par trīs koku apzāģēšanu no vispārējā uzkrājuma fonda samaksāti aptuveni 600 eiro, šajās izmaksās ietilpusi arī atkritumu utilizācija.

Tagad nelieli, bet nozīmīgi darbi mājā Vecmīlgrāvja1. līnijā 45 turpinās, piemēram, tiek betonēts parapets un vienas sekcijas ieejas lievenis.

– Iepriekšējā pārvaldnieka laikā mūsu māja bija nonākusi nožēlojamā stāvoklī, ieejas mezgls bija tik nolietots, ka iedzīvotāji brīnumainā kārtā nesalauza kājas, – stāsta Anželika. – Tagad problēma tiks atrisināta.

Pēc betonēšanas darbu pabeigšanas, ja mājas kopējos uzkrājumos vēl būs līdzekļi, koplietošanas telpās plānots ierīkot apgaismojumu ar kustību sensoriem. Citu māju pieredze liecina, ka, pateicoties šim uzlabojumam, iedzīvotāji sāk ekonomēt komunālos maksājumus.

Kā pastāstīja Anželika, nākamais darbu plāna punkts ir plastmasas pakešu logu uzstādīšana kāpņu telpās. Iedzīvotāji jau sākuši krāt līdzekļus šim nozīmīgajam darbam.

– Protams, vajag daudz spēka un nervu, lai savāktu kaimiņus, uzklausītu visus viedokļus, savstarpēji vienotos par darba plānu, – atzīst mājas vecākā. – Jāteic, ka mēs, mājas pilnvarotās personas, neesam pensionāri, bet strādājoši cilvēki, tāpēc esam spiesti atrast laiku mājas darbiem. Es uzņēmos šo pienākumu, jo sapratu, ka šīs ir manas vienīgās mājas un pašai vien par tām jārūpējas.

Svarīgi

Atbilstoši Rīgas domes noteikumiem Nr. 204 Rīgas pilsētas apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi koka vainaga atzarošana pieļaujama tikai profesionāla arborista uzraudzībā. Ja iedzīvotāji izlemj koku nozāģēt pašu spēkiem, viņiem par to tiks piemērots naudas sods.

Apsaimniekotājs: „Darbu organizējam bez kavēšanās”

Uzņēmuma Rīgas namu apsaimniekotājs pārstāve Raivita Meire pastāstīja, ka faktiski mājas Vecmīlgrāvja 1. līnijā 45 zaļās zonas sakopšana sākās ar krūmu apgriešanu.

– Mājas vecākās uzdevumā krūmu apzāģēšanu veica paši darbinieki, – skaidroja mūsu sarunu biedre. – Šo darbu izmaksas jau ir iekļautas mājas uzturēšanas maksā. Rīgas namu apsaimniekotāja apsaimniekotajās mājās par stādījumu kopšanas darbiem parasti vienojas iedzīvotāju pilnvarotās personas (tomēr katrā mājā šai personai var būt atšķirīgs pilnvaru apjoms, kas var ietvert un var neietvert šādu darbu saskaņošanu). Tas mums ļauj organizēt darbus bez kavēšanās.

Kā ar citām mājām?

Māja Vecmīlgrāvī nav vienīgā, kurai Rīgas namu apsaimniekotājs šopavasar pasūtījis koku vainagu veidošanu. Tādi darbi tika veikti, piemēram, Ilūkstes ielā 54/5. Kaplavas ielas 5 un Bikstu ielas 6 māju iedzīvotāji vērsās pie apsaimniekotāja ar lūgumu savest kārtībā ar zāli aizaugušo rotaļu laukuma segumu.

Kopumā iedzīvotājiem ir pieejami dažādi apzaļumošanas darbi. Dažās adresēs īpašnieki balso par soliņu uzstādīšanu, citās vēlas redzēt kārtīgu atkritumu konteineru laukumu. Visus šos jautājumus iespējams ātri atrisināt dialogā ar mājas apsaimniekotāju.

Teritorijas labiekārtošanai līdzfinansējums – līdz 10000 eiro

Uzņēmums Rīgas namu apsaimniekotājs palīdz mājām pretendēt uz Rīgas domes līdzfinansējumu programmā „Līdzfinansējums dzīvojamo māju un piesaistīto zemesgabalu atjaunošana”. Šogad pieteikšanās šai programmai noslēdzās 9. maijā. Katrs pretendents, kas izturēs konkursu, no pašvaldības varēs saņemt līdz 10 000 eiro pagalma un zaļās zonas atjaunošanai.

– Piemēram, šogad palīdzējām saviem klientiem pieteikties Rīgas domes līdzfinansējumam vienota atkritumu laukuma izveidei mājām Bolderājā, Lemešu ielā 15, 17 un Gobas ielā 31, – pastāstīja uzņēmuma Rīgas namu apsaimniekotājs attīstības direktors Aleksandrs Sakovskis.

Paredzēts, ka, pateicoties apsaimniekotāja un iedzīvotāju sadarbībai, teritorijā būs vēl viena labiekārtota vieta.

Fakts

Atbilstoši Rīgas domes noteikumiem Nr. 204 Rīgas pilsētas apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi, apzāģējot koku, tā vainagu atļauts samazināt ne vairāk kā par 20%.

Numuru arhīvs: spied un lasi!