Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Uz tikšanos virtuāli!

123rf.com

Ūdens patēriņa uzskaitē vissarežģītākais jautājums vienmēr ir bijis ūdens uzskaites starpības sadale, bet risinājums ir 

Bieži mēdz teikt, ka nav nekā pastāvīgāka par pagaidu risinājumu. Zināmā mērā to varētu attiecināt arī uz mūsu IT jomas un visa uzņēmuma darbu 2021. gadā. Sākoties sarežģītajai situācijai mūsu valstī un arī visā pasaulē kopumā, nevarējām paredzēt, ka šādi pavadīsim visu 2021. gadu un iesāksim 2022.

Bija daudz savu plānu un arī objektīvu izaicinājumu, kurus pagājušajā gadā bija nepieciešams realizēt. Iepriekš bijām ieguldījuši daudz darba un veltījuši daudz enerģijas, lai šajos pagaidu sarežģījumos nezaudētu saikni ar mūsu klientiem – dzīvokļu īpašniekiem. Šis laiks izrādījās daudz ilgāks, nekā bijām plānojuši. Pateicoties uzņēmuma informatīvajai sistēmai, mūsu klientu atsaucībai un vēlmei sadarboties, esam veiksmīgi turpinājuši mūsu kopēju darbu – daudzdzīvokļu ēku pārvaldīšanu.

■ ■ ■

Pagājušajā gadā liels pārbaudījums mums un dzīvokļu īpašniekiem bija jaunā sadzīves atkritumu operatora ienākšana mūsu pilsētā. Līdz ar operatora maiņu mainījās arī atkritumu apsaimniekošanas izmaksu aprēķins un sadale. Atšķirībā no ierastā veida (visi dzīvokļu īpašnieki maksāja vienu noteiktu maksu par reģistrēto personu) jaunā sadales kārtība paredzēja sadzīves atkritumu apsaimniekošanas izmaksas segt atkarībā no tā, cik no katras mājas mēneša laikā tiek izvests. Ikmēneša reālās atkritumu apsaimniekošanas izmaksas ir jāsadala gan starp dzīvokļu īpašniekiem, gan mājā esošajām juridiskām personām, kas likuma izpratnē tiek pielīdzināti dzīvokļiem. Pāris mēnešu laikā tika pieņemti aptuveni 400 dzīvokļu īpašnieku kopību lēmumi par veidu, kā organizēt sadarbību starp dzīvokļu īpašniekiem, jauno sadzīves atkritumu operatoru un mums – pārvaldnieku. Bez uzņēmumā ieviestās digitālās dzīvokļu īpašnieku lēmumu pieņemšanas sistēmas, kas, starp citu, vēl joprojām ir vienīgais reāli strādājošais rīks Latvijā, tas nebūtu iespējams pat gada laikā.

■ ■ ■

Gribu precizēt, ka patlaban sadzīves atkritumu izmaksu sadale un aprēķins mājā notiek atbilstoši dzīvokļos deklarēto personu skaitam. Šo statistisko informāciju mēs atbilstoši savstarpēji noslēgtajam līgumam saņemam no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes uz katra aprēķinu mēneša 1. datumu. Tas nozīmē – ja mēneša vidū ir mainījies deklarēto personu skaits dzīvoklī, šo informāciju mēs saņemsim tikai nākamā mēneša sākumā. Juridiskās personas tiek iekļautas mājas kopējā aprēķinā. Atbilstoši juridiskās personas aizņemtajai platībai un saimnieciskās darbības veidam pēc noteikta algoritma tiek noteikts to „ekvivalentais cilvēku skaits”, kas ir nepieciešams, lai juridisko personu iekļautu kopējā mājas aprēķinā, kā to prasa noteikumi.

 

■ ■ ■

2021. gadā esam aktīvi izmantojuši nesen ieviesto jauninājumu – dzīvokļu īpašnieku sapulču rīkošanu tiešsaistes platformā. Šāda iespēja tika nodrošināta, integrējot mūsu uzņēmuma informatīvajā sistēmā „Zoom” platformas moduļus. Kā jau tika minēts iepriekš, klienta datorā, telefonā vai planšetē neko nav nepieciešams lejupielādēt un instalēt. Saziņa notiek informatīvās sistēmas ietvaros. Izmantojot tiešsaistes sapulces, esam spējuši turpināt iesāktos māju renovācijas projektus un pieņemt lēmumus par citu projektu uzsākšanu šādā ierobežotas fiziskas saskarsmes režīmā. Tiešsaistes sapulces ir ļoti palīdzējušas vairāku sarežģītu lēmumu pieņemšanā, jo sapulču laikā ir iespējams dialoga veidā uzzināt vairāk par apspriežamo jautājumu un pat vienlaicīgi atdot savu „digitālo balsi” par vai pret, ko daudzi dzīvokļu īpašnieki ir izmantojuši. Svarīgs uzdevums bija iesaistīt pašvaldību dzīvokļu īpašnieku lēmumu pieņemšanā, jo pašvaldība mūsu pilsētā ir lielākais dzīvokļu īpašnieks. Pašvaldībai informatīvajā sistēmā tika izveidota „masīva balsojuma” iespēja, kas ļauj kādā no jautājumiem lemt par visiem saviem dzīvokļiem uzreiz.

Šajā mājsēžu un ierobežojumu laikā esam spējuši uzturēt saiknes ar mūsu klientiem – dzīvokļu īpašniekiem. Daudzus jautājumus esam iemācījušies risināt attālināti un varbūt pat efektīvāk nekā klātienē. Savstarpēja uzticība ir augusi, un mēs esam iemācījušies ieklausīties dzīvokļu īpašnieku kritikā un ierosinājumos.

Pagājušajā gadā pēc dzīvokļu īpašnieku ierosinājuma esam mainījuši savu pakalpojumu sadalījumu rēķina formu. Tagad rēķins ir kļuvis vienkāršāks un saprotamāks.

Pēc dzīvokļu īpašnieku lūguma esam sākuši darbu pie individuālo ūdens skaitītāju datu automatizētas nolasīšanas sistēmas izveides. Ūdens patēriņa uzskaitē vissarežģītākais jautājums vienmēr ir bijis ūdens uzskaites starpības sadale (vienkāršoti sakot – koeficienti). Šo koeficientu lielums ir neprognozējams un bieži atkarīgs no dzīvokļu īpašnieku godaprāta, skaitītāju rādījumus iesniedzot. Patlaban mūsu uzņēmumā mēneša beigās ir pieejami vairāki skaitītāju rādījumu iesniegšanas veidi – individuāli informatīvajā sistēmā, paziņojot mājas kontaktpersonai, izmantojot uzņēmuma zvanu centra iespējas, tomēr šādā veidā ir iespējams iesniegt tikai veselu skaitu kubikmetrus. Pašlaik strādājam pie veida, kā ar daudz lielāku precizitāti integrēt attālināti nolasāmo ūdens skaitītāju datus mūsu uzskaites sistēmā. Elektroniski būtu iespējams apkopot datus ar 1 litra precizitāti, nevis 1 m3 (kā līdz šim). Paredzam, ka tas ļautu samazināt uzskaites starpību, jo nebūtu vairs „aizmāršīgo īpašnieku”. Turklāt nebūtu bažu, ka prombūtnes laikā rādījumi netiks iesniegti. Ceram, ka paredzamā nākotnē varēsim piedāvāt šādu risinājumu.

Tradicionāli jāatzīmē, ka ir turpinājis augt mūsu informatīvās sistēmas reģistrēto lietotāju skaits. 2021. gadā tas ir audzis no 10365 līdz 11004. Pateicamies visiem, kas uzskata šāda veida saziņu un informācijas apmaiņu par lietderīgu.

Jāatgādina, ka, tiklīdz tas būs iespējams, esam gatavi komunicēt ar mūsu klientiem arī klātienē. Uzņēmumā izstrādātais rindu kārtotājs (numuriņu sistēma) ir gatavs darbam un gaida savu iespēju palīdzēt optimizēt klientu plūsmu un saskarsmi. Ceram, ka šāds laiks atgriezīsies, bet pagaidām – uz tikšanos virtuāli!

Alvis Stražinskis, SIA Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde IT un analīzes nodaļas vadītājs

Numuru arhīvs: spied un lasi!