Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Ronalds Neimanis: „Pastāv risks palikt bez siltuma”

Freepik.com

Pagājušās apkures sezonas beigās parādu nebija tikai 45 uzņēmuma Rīgas namu pārvaldnieks apsaimniekotajām mājām

Šovasar Rīgas pašvaldības apsaimniekošanas uzņēmuma Rīgas namu pārvaldnieks valdes priekšsēdētājs Ronalds Neimanis medijiem sniedza vairākas intervijas, kurās pastāstīja par iedzīvotāju parādiem un uzņēmuma plāniem. Mūsu izdevumā varat iepazīties ar galvenajiem citātiem no intervijām.

Par nodomu uzticēt parādu piedziņu parādu piedziņas kompānijām

Visdrīzāk, mēs izraudzīsimies divus vai trīs no Latvijas lielākajiem parādu piedziņas uzņēmumiem. Agrīno brīdināšanu mēs, visticamāk, joprojām veiksim paši, bet pirmstiesas un tiesas piedziņu, kā arī darbu ar tiesu izpildītājiem mēs varētu nodot ārpakalpojumā.

Par parādu piedziņas termiņiem

Parādu piedziņa, izpildot visas procedūras, faktiski aizņem daudz ilgāku laiku par 4 mēnešiem (tas ir periods no vienas apkures sezonas beigām līdz nākamās sākumam – red. piezīme.). Reizēm paiet gadi, līdz parāds tiek atgūts.

Par to, vai apsaimniekotājam jāapmaksā rēķini iedzīvotāju vietā

Uzņēmums Rīgas siltums atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem pieprasa Rīgas namu pārvaldniekam samaksāt arī to summu, kas no klientiem nav saņemta. Līdz pēdējam centam. No kurienes starpnieks, šajā gadījumā – Rīgas namu pārvaldnieks, lai ņem naudu trešo personu parādu segšanai?

Vienkārši skaitļi

No 2616 Rīgas namu pārvaldnieka apsaimniekošanā esošajām mājām ar centralizēto apkuri šīs apkures sezonas beigās parādu nebija tikai 45 mājām.

Par prettiesisku parādnieka izlikšanu no dzīvokļa

Ja mēs runājam par vienu konkrētu gadījumu, kad tika zaudēta dzīvesvieta (šeit pieminēts skandāls saistībā ar 89 gadus vecās Eleonoras Ļaksas izlikšanu no dzīvokļa pēc zvērinātā tiesu izpildītāja Rolanda Neimaņa rīkojuma – red. piezīme), tad tas šādā nekontrolētā veidā tagad nav iespējams. Tiesu izpildītājiem šāds solis kā vēršanās pret parādnieka īpašumu ir jāsaskaņo ar apsaimniekotāju.

Vai iedzīvotāji var palikt bez siltuma?

Sliktā ziņa – nemainot normatīvos aktus, ir liels risks, ka nākamajā apkures sezonā daļa Rīgas iedzīvotāju var palikt bez apkures, jo, ņemot vērā, ka iepriekšējais gads ir aizvadīts ar zaudējumiem, veidojot uzkrājumus iepriekšējo periodu šaubīgajiem debitoriem, Rīgas namu pārvaldnieks no savas peļņas nevarēs avansēt klientu parādus. Tas nozīmē, ka, ja pat māju skaits, kas līdz septembrim pilnībā norēķināsies par siltumu, dubultosies vai trīskāršosies, joprojām 2,5 tūkstoši ēku un simtiem tūkstoši rīdzinieku ziemas sezonā var palikt bez apkures. Protams, apsaimniekošanas uzņēmums darīs visu, lai tas nenotiktu, jo tāda ir laba pārvaldnieka misija, tomēr ir skaidrs, ka pienācis laiks pārtraukt izlikties.

Cipari

2019./2020. gada apkures sezonā iedzīvotāju parādi uz septembra beigām bija 2,63 miljoni eiro, kas tika segti no uzņēmuma ieņēmumiem un peļņas. Patlaban klienti šo avansu ir seguši tikai 34,52% apmērā.

Kā apkures sezonas uzsākšana tika atrisināta pagājušajā gadā?

Aizvadītajā gadā, lai panāktu, ka vairāki simti tūkstoši uzņēmuma klientu nepaliek bez apkures, uzņēmuma Rīgas namu pārvaldnieks valde pieņēma lēmumu nodrošināt dzīvojamo māju pieslēgšanu apkurei, sedzot savu klientu parādu par iepriekšējā sezonā saņemtajiem Rīgas siltuma siltumenerģijas pakalpojumiem. Klientu parādi par siltumenerģiju 2019./2020. gada apkures sezonā bija 2,63 miljoni eiro, kas tika segti no uzņēmuma ieņēmumiem un peļņas. Pirms lēmuma pieņemšanas tika detalizēti analizēta katras daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas maksājumu disciplīna, izvērtējot arī ilgtermiņa iespējas parādu atgūt. Atskatoties uz aizvadīto periodu, patlaban klienti šo aizvadītās apkures sezonas avansu ir seguši tikai 34,52% apmērā. (Dati uz 2021. gada 1. maiju).

Vai ir kādi priekšlikumi apkures jautājuma risināšanai nākotnē?

Lai risinātu radušos situāciju, uzņēmums Rīgas namu pārvaldnieks ierosina normatīvajos aktos noteikt, ka apkuri var pieslēgt tām mājām, kuru parāds nav lielāks par 10% no kopējā apkures sezonas rēķina.

Par parādnieku un tiesu procesu skaitu

Beidzamo 10 gadu laikā (kopš dibināts uzņēmums Rīgas namu pārvaldnieks) kopā iztiesātas 16 991 lietas, par kopējo parāda summu 51 193 588,43 eiro. Aktīvas parādu piedziņas lietas, kurās nav stājies spēkā tiesas spriedums, ir 9510, par kopējo parāda summu 32 892 658,18 eiro. Tās ir lietas, kas iesniegtas tiesā un vēl nav izskatītas. Pārvaldnieks zvērinātiem tiesu izpildītājiem nodevis 7374 lietas un pagaidām nav atguvis parādu par kopējo summu 27 141 058,54 eiro. Tātad pārvaldnieks ir veicis visas normatīvajos aktos noteiktās nepieciešamās darbības, lai parādu piedzītu, bet pagaidām tiesu izpildītāji šo summu nav atguvuši.

Par soda naudām parādniekiem

Uzņēmums jau vairāk nekā gadu nepiemēro ne līgumsodus, ne kavējuma naudu. Ja redzam, ka cilvēkam rodas parādi, viņam ir ekonomiskas grūtības vai citas sociālas problēmas, tad sadarbībā ar Rīgas pašvaldības sociālo dienestu mēs esam ieviesuši sistēmu, ka līdz ar atgādinājumu par savlaicīgi neveiktu maksājumu norādām arī kontaktinformāciju, kur vērsties pēc sociālās palīdzības. Tāpat esam sākuši klientiem proaktīvi atgādināt par rēķinu apmaksas termiņu vai kavētu maksājumu. Līdz ar pirmo samaksas termiņa kavējumu mēs uzreiz sūtām atgādinājumus par apmaksas termiņu un redzam, ka tas strādā ļoti labi.

Par iepirkumiem un pakalpojumu sniedzējiem

Beidzamajos 10 gados šajā uzņēmumā veiktā prakse slēgt līgumus ar „čaulas kompānijām”, kuras pēc tam sadala „kumosu” starp citiem tirgus spēlētājiem bez jebkādas konkurences, ir jāizskauž. Tas, ko mēs darām, ir Rīgas sadalīšana piecās, sešās zonās, kur katrā būs savs iepirkums. Piemēram, liftu apkalpošanas iepirkumā mums ir piecas zonas. Arī sniega tīrīšanas iepirkumu esam sadalījuši piecās zonās.

Tas tiek darīts, lai vairs nebūtu situācijas, ka iepirkumā uzvarējušais vienīgais uzņēmējs diktē noteikumus un mēs kļūstam par tā ķīlniekiem.

Par atkritumu šķirošanu

Gada sākumā konteineri atkritumu dalītai vākšanai bija izvietoti 1550 adresēs, bet tagad – jau 2071 adresē. Tas nozīmē, ka pirmajā pusgadā pieaugums ir par vairāk nekā 500 adresēm. Tas pats attiecas uz bioloģisko atkritumu šķirošanu – pieaugums ir par 240 adresēm no 19 adresēm gada sākumā. Vienlaikus jāatzīst, ka iedzīvotāji ir akceptējuši šķirotā papīra, stikla un plastmasas konteinerus, bet ar bioloģisko atkritumu, ko veido pārtikas atkritumi, šķirošanu tik viegli neiet. Tas viss ir cilvēku izglītošanas un ilgtspējīgas domāšanas attīstības ceļš.

Par uzņēmuma zaudējumiem

Pagājušā gada zaudējumi uzņēmumam bija likumsakarīgi, ņemot vērā lielo šaubīgo debitoru skaitu un PNB bankas krahu. Mēs izveidojām uzkrājumus, bet rezultātā zaudējumi pārsniedza četrus miljonus eiro.

Par uzņēmuma Rīgas namu pārvaldnieks klientu skaitu

Māju skaits samazinās, taču ir redzams, ka galvenokārt „iet prom” nelielās, pirmskara laikā būvētās mājas. Skaidrojums ir vienkāršs – mums kā lielam uzņēmumam ir grūti būt efektīvam, apsaimniekojot mazu māju. Ja elektriķim ir jādodas nomainīt izdegusi lampiņa kāpņutelpā, tad ir liela atšķirība, vai pēc tam šīs izmaksas tiek sadalītas uz 50 vai četriem dzīvokļiem.

Numuru arhīvs: spied un lasi!