Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Uz vasarnīcu – bez uztraukuma!

Pexels.com

Kā brīdināt apsaimniekotāju par ilgstošu prombūtni un kāpēc tas nepieciešams?

Maijā uz savām lauku mājām vai vasarnīcām aizbrauc tūkstošiem dzīvokļu īpašnieku. Pilsētas dzīvokļos viņi atgriezīsies ne agrāk kā septembrī. Par ko būtu jāparūpējas pirms došanās ceļā?

Katram dzīvokļa īpašniekam ir pienākums reizi mēnesī apsaimniekotājam paziņot ūdens skaitītāju rādījumus. Taču vasarā, ja dzīvoklī nedzīvo, no šīs atbildības var atbrīvoties.

MK Nr. 1013 noteikumu Kārtība, kādā dzīvokļu īpašnieki maksā par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu, 28. punktā teikts:

„Ja ir paredzama dzīvokļa īpašnieka prombūtne, kuras laikā atsevišķo īpašumu neizmantos neviena persona un netiks nodrošināta ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu nolasīšana vai citu dzīvokļa īpašniekam vai pārvaldniekam, vai citai pilnvarotajai personai šajos noteiktumos minēto pienākumu izpilde, dzīvokļa īpašnieks vismaz nedēļu iepriekš par to informē pārvaldnieku rakstiski vai pārvaldnieka noteiktajā saziņas formā, norādot prombūtnes laiku, kas nepārsniedz trīs mēnešus. Ja plānota prombūtne, ilgāka par trim mēnešiem, dzīvokļa īpašnieks atkārtoti par to informē pārvaldnieku.”

Savukārt 29. punktā skaidrots, kādas sekas radīsies dzīvokļu īpašniekam, ja viņš būs piemirsis iepriekš teikto: „Ja dzīvokļa īpašnieks nav iesniedzis informāciju par ūdens patēriņa skaitītāja rādījumu, kā arī šo noteikumu 28. punktā noteiktajā kārtībā nav informējis par prombūtni, tad ūdens patēriņu aprēķina, ņemot vērā konkrētā atsevišķā īpašuma vidējo ūdens patēriņu par pēdējiem trim mēnešiem, bet ne ilgāk kā trīs mēnešus pēc kārtas.”

Ja plānojat doties uz vasarnīcu uz četriem vai pieciem mēnešiem un visu šo laiku neiesniegsiet skaitītāju rādījumus, tad pārvaldnieks, nesaņemot brīdinājumu par jūsu ilgstošo prombūtni, aprēķinās dzīvokļa ūdens patēriņu trīs mēnešus pēc vidējā rādītāja, bet, sākot ar ceturto mēnesi, – atbilstīgi pašvaldības noteiktajai normai, kas ir 6 m³ ūdens par katru dzīvoklī deklarēto personu. Tāpēc neaizmirstiet par savu ilgo prombūtni laikus paziņot ēkas pārvaldniekam.

Numuru arhīvs: spied un lasi!