Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Kas palīdzēs pandēmijas laikā?

Pixabay.com

„Mūsu ģimene zaudēja ienākumus Covid-19 radītās ietekmes rezultātā. Kādus atbalsta pasākumus mums varētu piedāvāt pašvaldība, lai mēs varētu nomaksāt NĪN vēlāk vai pa daļām?”

Pašvaldība piedāvā NĪN termiņa sadalīšanu vai atlikšanu līdz vienam gadam (termiņa nokavējums radies nepārvaramas varas rezultātā) – skaidro PIP speciālisti.

Saskaņā ar likuma Par nodokļiem un nodevām 24. panta pirmās daļas 4. punktu nodokļu administrācijai ir tiesības sadalīt termiņos vai atlikt uz laiku līdz vienam gadam nokavēto nodokļu maksājumu samaksu, ja termiņa nokavējums radies nepārvaramas varas rezultātā.

Nodokļu maksātājam motivēts iesniegums, kas apliecina nepārvaramas varas apstākļus, kuru rezultātā radies nodokļu samaksas termiņa kavējums, jāiesniedz ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc maksājuma termiņa.

Nokavētajam nodokļu maksājumam, kura samaksai ir piešķirts termiņa pagarinājums, netiek aprēķināta nokavējuma nauda.

Minētais atbalsts paredzēts tikai godprātīgiem nodokļu maksātājiem, t.i., tiem, kuriem nav nekustamā īpašuma nodokļa parādu (vai parāds ir pagarināts un tiek veikta parādu apmaksa), kā arī tiks ņemta vērā nodokļu maksātāja līdzšinējā sadarbība ar nodokļu administrāciju.

Nodokļa maksātājiem ir iespējas izmantot arī pirms krīzes spēkā esošos atbalsta mehānismus:

■ Pagarināt nokavēto nodokļu maksājumu samaksas termiņu (saskaņā ar likuma Par nodokļiem un nodevām 24. panta pirmās daļas 1. punktu), sadalot nokavēto nodokļa maksājumu termiņos uz laiku līdz vienam gadam, skaitot no iesnieguma iesniegšanas dienas. Nodokļu maksātājs motivētu iesniegumu iesniedz ne vēlāk kā 15 dienas pēc maksājuma termiņa iestāšanās. Piešķirot nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu, nokavētajam nodokļu maksājumam tiek aprēķināta nokavējuma nauda 0,0125% par katru dienu visā kavējuma periodā.

■ Atkārtoti sadalīt termiņos (saskaņā ar likuma Par nodokļiem un nodevām 24. panta pirmās daļas 1. 3. punktu) uz laiku līdz sešiem mēnešiem nodokļu maksājumus, kuru samaksas termiņi pagarināti saskaņā ar likuma Par nodokļiem un nodevām 24. panta pirmās daļas 1. punktu un kuri samaksāti ne mazāk kā 80% apmērā. Nodokļu maksātājs motivētu iesniegumu iesniedz, pirms beidzies nokavētā maksājuma termiņa pagarinājuma samaksas termiņš. Piešķirot nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu, nokavētajam nodokļu maksājumam tiek aprēķināta nokavējuma nauda 0,0125% par katru dienu visā kavējuma periodā.

■ Attiecībā uz bezstrīda kārtībā piedzenamiem nodokļa parādiem – uz laiku līdz 3 gadiem (saskaņā ar likuma Par nodokļiem un nodevām 26. panta vienpadsmito daļu) vienoties par parāda samaksu saskaņā ar grafiku. Iesniegums jāiesniedz 6 mēnešu laikā no bezstrīda lēmuma pieņemšanas brīža. Šajā gadījumā nokavētajiem nodokļa maksājumiem tiek piemērota nokavējuma nauda 0,025% par katru dienu kavējuma periodā.

Numuru arhīvs: spied un lasi!