Viena poga – drošībai un mieram

Drošība un miers, nospiežot tikai vienu pogu

Kā liecina Latvijas statistikas dati, kritieni ir otrs nozīmīgākais ārējais nāves cēlonis un veido 13% no visiem šāda veida nāves izraisītājiem cilvēkiem, kas vecāki par 65 gadiem. Līdz ar vecuma palielināšanos kritienu risks strauji pieaug. Liela daļa šo nelaimju nenotiktu, ja seniori savlaicīgi saņemtu palīdzību, tomēr Latvijā ik gadu aptuveni 30% cilvēku, kas vecāki par 65 gadiem, saviem ārstiem ziņo par kritieniem. Vissatraucošākais šajos ziņojumos ir tas, ka divām trešdaļām pacientu pastāv vislielākā varbūtība atkārtoti nokrist jau nākamo sešu mēnešu laikā.

Kas ir „Dzīvības poga”?

„Dzīvības poga” ir attālinātā medicīniskā brīdinājuma sistēma, pakalpojums, kas nodrošina pastāvīgu saikni ar jūsu tuviniekiem ārkārtas situācijās, kurās var būt nepieciešama medicīniskā palīdzība. Pakalpojums dod iespēju palīdzību saņemt laikā, nodrošina diennakts informatīvo atbalstu un palīdzību cilvēkiem, kuri vecuma, hronisku slimību vai funkcionālo traucējumu dēļ riskē nonākt bezpalīdzības stāvoklī.

Kā darbojas operatīvās reaģēšanas poga?

Noslēdzot līgumu par pakalpojumu, tiek noformēta klienta kartīte, kurā fiksētas visas ziņas par personas veselību: vai cilvēkam ir alerģija, kāda ir viņa reakcija uz dažādiem medikamentiem, vai bijis piedzīvots insults vai infarkts, vai seniors cieš no demences, cukura diabēta vai citas apdraudošas saslimšanas. Svarīgi atzīmēt, kā tiks atrisināta piekļuve mājoklim, ja cilvēks pats nevarēs atvērt durvis. Parasti šādā situācijā gatavi ir iesaistīties tuvinieki. Gadās, ka ģimenes locekļi nevar nodrošināt pietiekami ātru ierašanos vai cilvēks ir vientuļš, bez tuviniekiem. Šādos gadījumos kompānija, kas nodrošina pakalpojumu, piedāvā atslēgām uzstādīt mini seifu, kura piekļuves kods ir zināms tikai operatīvās palīdzības dienestiem. 

Pēc sadarbības līguma noslēgšanas kurjers klientam piegādā iekārtu un palīdz aktivizēt pogu. Viss ir maksimāli vienkāršots, lai ierīci varētu izmantot pēc iespējas vieglāk. „Dzīvības pogas” atmiņā ir ievadīti klienta tuvinieku dati. Nospiežot uz pogas ārkārtas gadījumā, signāls, pēc izvēles, nonāk vai nu tieši diennakts zvanu centrā, vai pirmajai personai klienta izveidotajā uzticamo personu sarakstā. Ja tuvinieks ir aizņemts vai nedzird, signāls pāradresējas nākamajai personai pogas lietotāja sarakstā. Ja zvans nonāk zvanu centrā, speciāli apmācīts operators noskaidros, kas noticis, un organizēs nepieciešamo palīdzību.

Kādēļ nepadarīt savu un tuvinieku dzīvi ērtu un drošu?

„Mūsu pakalpojuma cena ir no 40 līdz 80 eirocentiem dienā. Un tagad iztēlojieties, cik maksā jūsu mīļo un tuvo cilvēku drošība, veselība un miers. Mēs par to domājam pārāk maz, tādēļ profilaktisko pasākumu līmenis ir zems. Daudzos gadījumos pie mums vēršas jau pēc atkārtotiem kritieniem un nelaimes gadījumiem,” skaidro uzņēmuma vadītāja.

Pakalpojums „Dzīvības poga” galvenokārt ir rūpes par tuvinieku un nodrošināta iespēja viņam kritiskā situācijā nekavējoties saņemt kvalificētu palīdzību.

Sadarbība ar Rīgas Sociālo dienestu

Sadarbībā ar Rīgas Sociālo dienestu ir iespēja saņemt pilnīgi vai daļēji apmaksātu pakalpojumu – mājas pogu. Pakalpojums tiks pilnībā apmaksāts, ja klients un katrs ar viņu dzīvojošais ģimenes loceklis saņem ienākumus, kas nepārsniedz 500 eiro mēnesī vienai personai. Lai saņemtu pakalpojumu, jāsazinās ar tuvāko Sociālā dienesta teritoriālo nodaļu un jāiesniedz nepieciešamie dokumenti: rakstisks iesniegums, ģimenes ārsta izziņa par veselības stāvokli un dokumenti, kas apliecina klienta un ikviena ar viņu kopā dzīvojoša ģimenes locekļa ienākumu lielumu.

Papildu informācija par pakalpojumu: https://dzivibaspoga.lv vai pa tālruni 20666444.