Viss kas jāzin par savu māju!

Darīsim KOPĀ!

Piedalīties kopsapulcē – tas ir svarīgi!

Ikgadējā Jelgavas nekustamā īpašuma pārvaldes (JNĪP) pārvaldīto dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopsapulču organizēšana šogad sāksies ar 4. martu, kopā ieplānotas 320 sapulces. 

Esiet atbildīgi!

Diemžēl pēc novērotā iepriekšējos gados dzīvokļu īpašnieku aktivitāte ir zema, piemēram, 2018. gadā vidējais sapulču apmeklējums bija 11,2%. Mēs aicinām dzīvokļu īpašniekus būt atbildīgiem un ieinteresētiem savas daudzdzīvokļu mājas pārvaldīšanā un uzturēšanā. Tas nozīmē – sekot līdzi informācijai par mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulces norises laiku un to apmeklēt. Lai saruna izvērstos konstruktīva, aicinām pirms sapulces iepazīties ar savas mājas ieņēmumu–izdevumu atskaiti, pārdomāt neskaidros jautājumus, kurus aktualizēt, tiekoties ar pārvaldnieku un savas mājas dzīvokļu īpašnieku kontaktpersonu.

Lasīt tālāk ...

Informatīvās sistēmas jaunās iespējas

„Aicinām dzīvokļa īpašnieku jau patlaban apmaksāt JNĪP rēķinus internetā!”

2018. gada vasarā Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde (JNĪP) svinēja 20 gadu pastāvēšanas gadadienu. Pateicamies mūsu klientiem, dzīvokļu īpašniekiem, sadarbības partneriem, ka esat šo laiku bijuši kopā ar mums. Pateicamies par uzticību ne tikai uzņēmumam kopumā, bet arī mūsu IT risinājumiem.

Lasīt tālāk ...

Tauta gaida risinājumus no Saeimas!

Latvijā ir ne mazums dzīvokļu īpašnieku biedrību, kuras ir gatavas kaut vai šodien no zemes īpašnieka izpirkt zemi, bet nevar to izdarīt likumu trūkuma dēļ

Vai beidzot tiks pieņemts likums par dzīvojamo telpu īri, un kādus pasākumus pret ūdens zudumiem ir gatava pieņemt Ekonomikas ministrija? Kā jaunā Saeima gatavojas risināt dalītā īpašuma attiecības, un kad cilvēkiem būs iespēja izpirkt saimnieku zemi zem daudzdzīvokļu mājām? Kas jādara valstij, lai pasargātu dzīvokļu īpašniekus no atsevišķu pārvaldnieku neprofesionalitātes un iemācītu cilvēkus noteiktāk un izlēmīgāk iesaistīties savas mājas apsaimniekošanā? 2019. gada sākumā avīzes redakcija šos jautājumus apsprieda ar Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācijas priekšsēdētāju Ģirtu Beikmani.

Lasīt tālāk ...

Kas notiek ar jūsu mājas naudu?

Jelgavas nekustamā īpašuma pārvaldes sauklis ir „Esiet saimnieki savam īpašumam, mēs palīdzēsim”

Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde (JNĪP) ir lielākais apsaimniekošanas uzņēmums Jelgavā, kas katru mēnesi izsūta rēķinus aptuveni 14 500 klientiem. JNĪP palīdz dzīvokļu īpašniekiem noslēgt līgumus ar pakalpojumu sniedzējiem un zemes īpašniekiem, izveidot uzkrājumus un organizēt remontdarbus. Dzīvokļu īpašnieku maksājumu disciplīna Jelgavā uzlabojas, iedzīvotāji aktīvi iesaistās māju pārvaldīšanas procesā un meklē veidus, kā efektīvāk ieguldīt savas mājas līdzekļus.

Lasīt tālāk ...

Lieku mums nevajag

Iedzīvotāji atsakās no liekās zemes zem daudzdzīvokļu mājām: cik lielu ekonomiju iegūst?

Kopš 2015. gada tie dzīvokļu īpašnieki, kuru mājas daļēji vai pilnībā atrodas uz citam īpašniekam piederoša zemesgabala, varēja atteikties no liekās zemes platības, atstājot sev tikai funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu. Rīgā iesniegums ar lūgumu pārskatīt zemesgabala lielumu ir jāiesniedz Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā. Patlaban komisijā uz pārskatīšanu rindā gaida aptuveni 200 māju, 2018. gada oktobrī–novembrī kļuva zināmas pirmo māju adreses, kuru piegulošo zemesgabalu robežas ir pārskatītas. Centāmies noskaidrot, vai visi iesniegumu iesniedzēji ir apmierināti ar komisijas darbinieku darba rezultātu un cik ir izdevies ietaupīt uz zemes nomas maksas lielumu.

Lasīt tālāk ...

Uzņēmumam Rīgas namu apsaimniekotājs – jauna adrese!

Viens no lielākajiem Rīgas apsaimniekošanas uzņēmumiem Rīgas namu apsaimniekotājs 2019. gadu sāk labā noskaņojumā. Pirmkārt, tādēļ, ka pagājušajā gadā Rīgas iedzīvotāji pozitīvi vērtējuši apsaimniekotāja darbu, jo uzņēmuma pārvaldīšanā esošo māju skaits ir pieaudzis līdz 207. Otrs iemesls labam noskaņojumam ir ievākšanās jaunās mājās. Tagad uzņēmums atrodas jaunā, klientiem daudz ērtākā vietā – Gogoļa ielā 5.

Skaistais nams Gogoļa ielā 5 dažādu liktenīgu apstākļu dēļ samērā ilgi stāvēja tukšs un piedzīvoja likteni, kāds ir visiem neapdzīvotiem namiem. Kad māja ieguva B kategorijas grausta statusu, to iegādājās Rīgas namu apsaimniekotājs, sāka remontu, lai iekārtotu tur savu biroju.

Lasīt tālāk ...

Kas mainīsies kooperatīvu darbā?

Uzziniet, kādas atbildes uz šiem jautājumiem atrodamas jaunajā Kooperatīvo sabiedrību likumā, kas jau stājies spēkā ar šī gada 1. janvāri

■ Dzīvokļu īpašnieku kooperatīva priekšsēdētājs paaugstina sev algu?

■ Kooperatīva valde neatskaitās par tēriņiem?

■ Kooperatīva biedrs izraisījis strīdu sapulces laikā, tādēļ izslēgts no biedru rindām?

2019. gada 1. janvārī Latvijā sāka darboties jauns Kooperatīvo sabiedrību likums. Dzīvokļu īpašniekus, dārzkopjus, garāžu īpašniekus un citas ļaužu grupas, kuras apvienojušās kooperatīvos, drīzumā gaida nopietnas un ne visos gadījumos tīkamas izmaiņas. Kā sagatavoties pārmaiņām?

Lasīt tālāk ...

Numuru arhīvs: spied un lasi!